References
Andersen, Henning
2010From Morphologization to Demorphologization. In Silvia Luraghi & Vit Bubenik (eds.), The Continuum Companion to Historical Linguistics, 117-146. London: Continuum.Google Scholar
Baerman, Matthew, Dunstan Brown & Greville G. Corbett
2005The syntax-morphology interface: a study of syncretism. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Barbiers, Sjef
2013Microsyntactic variation. In Marcel den Dikken (ed.), The Cambridge Handbook of Generative Syntax, 899–926. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
Booij, Geert
1996Inherent versus contextual inflection and the split morphology hypothesis. In Booij & van Marle (eds.), 1–16.Google Scholar
Booij, Geert, Christian Lehmann & Joachim Mugdan
(eds.) 2000Morphology. An International Handbook on Inflection und Word-Formation. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Booij, Geert & Jaap van Marle
(eds.) 1996Yearbook of Morphology 1995. Dordrecht: Kluwer. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
Bybee, Joan
de Wilde-van Buul, G.
1943Het enclitisch pronomen personale van de tweede en derde persoon singularis in het Rotterdams. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 62. 290–301.Google Scholar
Dressler, Wolfgang U.
2000aNaturalness. In Booij, Lehmann & Mugdan (eds.), vol. 1, 288–296.Google Scholar
2000bSubtraction. In Booij, Lehmann & Mugdan (eds.), vol. 1, 581–587.Google Scholar
2003Naturalness and morphological change. In Brian D. Joseph & Richard D. Janda (eds.), The Handbook of Historical Linguistics, 461–471. Oxford: Blackwell. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
Gaeta, Livio
2016Co-opting exaptation in a theory of language change. In Muriel Norde & Freek Van de Velde (eds.), Exaptation in language change, 57–92. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
Golston, Chris & Richard Wiese
1996Zero morphology and constraint interaction: subtraction and epenthesis in German dialects. In Booij & van Marle (eds.), 143–159.Google Scholar
Goossens, Jan & J. Verheyden
1970De preteritum-vormen van de zwakke werkwoorden in het zuiden van het Nederlandse taalgebied. In P. J. Meertens (ed.), Zijn akker is de taal, 133–147. The Hague: Daamen.Google Scholar
Greenberg, Joseph H.
1969Some methods of dynamic comparison in linguistics. In Jaan Puhvel (ed.), Substance and Structure of Language, 137–203. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Haspelmath, Martin
1993The diachronic externalization of inflection. Linguistics 31. 279–309. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
2006Against markedness (and what to replace it with). Journal of Linguistics 42. 25–70. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
2014On system pressure competing with economic motivation. In Brian MacWhinney, Andrej L. Malchukov, & Edith A. Moravcsik (eds.), Competing motivations, 197–208. Oxford: Oxford University Press. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar
Lehmann, Christian
1974Isomorphismus in sprachlichen Zeiten. In Hansjakob Seiler (ed.), Linguistic Workshop II, 98–123. München: Fink.Google Scholar
Lurati, Ottavio
2002La Lombardia. In Manlio Cortelazzo, Carla Marcato, Nicola De Blasi & Gianrenzo P. Clivio (eds.), I dialetti italiani. Storia, struttura, uso, 226–260. Torino: UTET.Google Scholar
Maiden, Martin
1998Towards an explanation of some morphological changes which ‘should never have happened’. In Monika S. Schmid, Jennifer R. Austin & Dieter Stein (eds.), Historical Linguistics 1997. Selected papers from the 13th International Conference on Historical Linguistics, Düsseldorf, 10–17 August , 241–54. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Massariello Merzagora, Giovanna
1988Lombardia. [Profilo dei dialetti italiani 3.] Pisa: Pacini.Google Scholar
Plank, Frans
2009The Universals Archive. University of Konstanz. URL: [URL].Google Scholar
Reker, Siemon
1988Een zwakke verledentijdsvorming in het Gronings morfonologisch beschouwd. In A. Goeman, G. de Schutter & J. Taeldeman (eds.), Morfologie. Special issue of Taal en tongval, 54–67. Amsterdam: Meertens-Instituut voor Dialectologie.Google Scholar
Rohlfs, Gerhard
1968Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Torino: Einaudi.Google Scholar
Roos, Nieke
2009The weak past tense in Dutch and Low German. PhD Diss. Radboud Universiteit Nijmegen.Google Scholar
Ryckeboer, Hugo
1973Het preteritumsuffix bij zwakke werkwoorden in Frans-Vlaanderen. In Libera Carlier & Jo Daan (Album Willem Pée, 293–300. Tongeren: Michiels.Google Scholar
Salvioni, Carlo
1975Fonetica e morfologia del dialetto milanese. L’Italia Dialettale 38. 1–46.Google Scholar
Schirmunski, Victor M.
1962Deutsche Mundartkunde. Berlin: Akademie-Verlag.Google Scholar
Taeldeman, Johan
2011De vorming van het ‘zwakke’ preteritum in de zuidelijke Nederlandse dialecten: een tentatieve benadering van twee aspecten. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121.183–204.Google Scholar
van Loon, Jozef
2005Principles of Historical Morphology. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Weijnen, A.
1958Nederlandse dialectkunde. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Wurzel, Wolfgang U.
1984Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Berlin: Akademie-Verlag.Google Scholar
1987System-dependent morphological naturalness in inflection. In Wolfgang U. Dressler, Willi Mayerthaler, Oskar Panagl & Wolfgang U. Wurzel (eds.), Leitmotifs in Natural Morphology, 59–96. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo. DOI logoGoogle Scholar