References

参考文献

Zu, Xiaomei 祖小梅
(2016) Guoji Hanyu jiaoshi zai kua wenhua jiaoji nengli jiaoxue zhong de juese he zuoyong 国际汉语教师在跨文化交际能力教学中的角色和作用 [The role of international Chinese teachers in intercultural communicative competence teaching]. International Chinese Education. 国际汉语教育, 1(1), 37–43.Google Scholar
Li, Quan 李泉
(2021) Jiaoxue jingyan: Hanyu jiaoshi zhuanye fazhan wushi er zhongyao de quxiang 教学经验:汉语教师专业发展务实而重要的取向. [Teaching Experience: A practical and Critical Orientation of the professional development for teachers of teaching Chinese as a second language]. Language Teaching and Linguistic Studies 语言教学与研究. (03), 10–21.Google Scholar
Li, Quan 李泉 & Ding, Anqi 丁安琪
(2020) Zhuanye suyang:Hanyu jiaoshi jiaoyu de qidian yu changtai – “Suyang – nengli – zhishi” xin moshi 专业素养:汉语教师教育的起点与常态——“素养—能力—知识”新模式. [Professional quality as the starting point and morality of the education of Chinese-language teachers:a new “quality-ability-knowledge” model]. Journal of Yunnan Normal University (Teaching and research of Chinese as a foreign language) 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版), 9(5), 2–9.Google Scholar