Grum, Andreja
(with participation of Marjeta Prašnikar, Pepika Levstek, Marija Rapoc and Marica Šlajmer) 1985Velika kuharica [The Great Cookbook]. Ljubljana: Centralni zavod za napredek gospodinjstva.Google Scholar
Ilc, Marija (Kalinšek, Felicita)
1999Velika slovenska kuharica [The Great Slovene Cookbook]. Ljubljana: Cankarjeva založba.Google Scholar
Novak, Luka and Valentina Smej Novak
2009Sodobna družinska kuharija [Contemporary Family Cooking]. Ljubljana: VALE Novak.Google Scholar
2010Po zdravi pameti [According to Common Sense]. Ljubljana: Totaliteta.Google Scholar
2011Preprosto slovensko [Simply Slovene]. Ljubljana: Totaliteta.Google Scholar
Oliver, Jamie
1999The Naked Chef. London: Michael Joseph.Google Scholar
2000The Return of the Naked Chef. London: Michel Joseph.Google Scholar
2001Happy Days with the Naked Chef. London: Michel Joseph.Google Scholar
2005Jamie’s Italy. London: Michel Joseph.Google Scholar
Pleiweis, Magdalena
1868Slovenska kuharica ali navod okusno kuhati navadna in imenitna jedila. [The Slovene Cookbook or Instructions to Cook Tasty Common and Elaborate Dishes]. Published by Magdalena Pleiweis.Google Scholar
Remec, Marija
1915Varčna kuharica: zbirka navodil za pripravo okusnih in tečnih jedil s skromnimi sredstvi [A Thrifty Cookbook: A Collection of Instructions for Preparation of Tasty and Filling Dishes With Limited Means]. Ljubljana: Katoliška bukvarna.Google Scholar
1931Kuharica v kmečki, delavski in preprosti meščanski hiši [A Cookbook in Farming, Workmen’s and Simple Urban Household]. Celje: Družba sv. Mohorja.Google Scholar
1942Domača kuha: tristo petinpetdest preizkušenih navodil za današnji čas [Home Cooking: Three Hundred and Fifty-Five Tested Instructions for Nowadays]. Ljubljana: Družba sv. Mohorja.Google Scholar
Vasičeva, Minka
(=Govekar) 1903Dobra kuharica [A Good Cookbook]. Ljubljana: L. Sehwentner.Google Scholar
Vodnik, Valentin
1799Kuharske bukve [Cookery Books]. Ljubljana. (facsimile 2011).Google Scholar
Zamejic Andrej
1850Nove kuharske bukve [New Cookery Books]. Ljubljana. (facsimile 2010).Google Scholar