Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 6174
References
Bellmunt, Domènec
1933Figures de Catalunya. Barcelona: Catalònia.Google Scholar
Comas, Antoni
1973Joan Alcover. Barcelona: Editorial Dopesa.Google Scholar
Corredor, Josep Maria
1960Joan Maragall. Barcelona: Editorial Aedos.Google Scholar
Galí, Alexandre
1954Rafel d’Amat i de Cortada. Baró de Maldà. Barcelona: Editorial Aedos.Google Scholar
Juan Arbó, Sebastià
1952Jacint Verdaguer. El poeta, el sacerdot i el món.Barcelona: Editorial Aedos.Google Scholar
1970Verdaguer.Barcelona: Editorial Aedos.Google Scholar
Junoy, Josep Maria
1983El gris i el cadmi. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa.Google Scholar
Manent, Albert
1988Solc de les hores. Retrats d’escriptors i de polítics. Barcelona: Editorial Destino.Google Scholar
Miracle, Josep
1952Verdaguer amb la lira i el calze. Barcelona: Editora Aymà.Google Scholar
1976Quatre coses del meu temps (Memòries). Barcelona: Edicions La Paraula Viva.Google Scholar
Pla, Josep
1925Coses vistes. Barcelona: Edicions Diana.Google Scholar
1926Llanterna màgica. Barcelona: Edicions Diana.Google Scholar
1928Vida de Manolo, Sabadell: La Mirada.Google Scholar
1928Cambó, I. Barcelona: Edicions de la Nova Revista.Google Scholar
1930Francesc Cambó. Materials per a una història d’aquests últims anys, III. Barcelona: Llibreria Catalònia.Google Scholar
1931Vint-i-cinc anys de política catalanista: l’obra d’en Cambó. Barcelona: Tipografia Emporium.Google Scholar
1958Homenots. Primera sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1958Homenots. Segona sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1959Homenots. Tercera sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1959Homenots. Quarta sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1958Homenots. Cinquena sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1959Homenots. Sisena sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1961Homenots. Setena sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1958Homenots. Vuitena sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
1958Homenots. Novena sèrie. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
. 1968. Tres biografies: Maragall, Pijoan, Pujols, Obra completa, vol. 10, Barcelona: Edicions Destino 1968, p. 11, 182, 183 i 369.Google Scholar
1969Homenots. Primera sèrie. Obra completa, 11. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
1970Tres artistes. Manolo, Rossinyol, Mir, Obra completa, 14. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
1970Homenots. Segona sèrie. Obra completa, 16. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
1971Tres senyors. Obra completa, 19. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
1972Homenots. Tercera sèrie. Obra completa, 21. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
1973Francesc Cambó. Obra completa, 25. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
.1975. Homenots. Quarta sèrie. Obra completa, 29. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
Poblet, Josep Maria
1977Jaume Carner: polític, juriconsult, industrial i Ministre de Finances de la II República. Barcelona: Editorial Dopesa.Google Scholar
Pons, Agustí
1993Joan Triadú, l’impuls obstinat. Barcelona: Fundació Jaume I – Editorial Barcino.Google Scholar
Ràfols, Josep Francesc
1952Gaudí. 1852–1926. Barcelona: Aedos.Google Scholar
Ramis, Josep Miquel
2010Sebastià Juan Arbó, autotraductor. En Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas. Berna: Peter Lang.Google Scholar
Roig i Llop, Tomàs
1933Siluetes epigramàtiques.Barcelona: Llibreria Verdaguer.Google Scholar
Rusiñol, Maria
1950Santiago Rusiñol vist per la seva filla. Barcelona: Editorial Aedos.Google Scholar
Soldevila, Llorenç
2012 “Sebastià Juan Arbó, biògraf de Verdaguer.” Anuari Verdaguer (20): 180–186.Google Scholar