Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 115122
References
Busquets, Lluís
1982 “Josep Maria Espinàs, de trinxera en trinxera.” InPlomes catalanes d’avui, 187–193. Barcelona: El Mall.Google Scholar
Balaguer, Enric
2012 “El ‘poeta nacional’ com a tòtem.” InMitologia, simbologia i literatura, 145–166. Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat.Google Scholar
Caballé, Anna
2011 “Biografía y punto de vista. Perspectivas actuales.” In http://​www​.uv​.es​/retpb​/docs​/Texto%20Caballe​.pdf, 1–2.Google Scholar
Castells, Ada
2007 “La lentitud et permet descobrir la diversitat.” Avui(27-11-2007): 48.Google Scholar
Cònsul, Isidor
1990 “A peu pel país, l’aventura interior de Josep Maria: el sentit comú d’un observador de la realitat, lúcid, subtil i amable.” Avui (17-03-1990): 48.Google Scholar
Dosse, François
2007La apuesta biográfica. Escribir una vida. València: PUV.Google Scholar
Espinàs, J. Maria
1962Josep Maria Sagarra. Barcelona: Editorial Alcides.Google Scholar
1985 “Salvador Espriu.” InIdentitats, 107. Barcelona: Edicions La Campana.Google Scholar
2007Relacions particulars. Barcelona: La Campana.Google Scholar
Esteve, Anna
2011 “Autobiografia parcial? El discurs autobiogràfic en l’obra de Josep M. Espinàs.” InAutobiografies, memòries, autoficcions, 209–218. Catarroja-Barcelona: Afers.Google Scholar
Madelénat, Daniel
1984La Biographie. Paris: PUF.Google Scholar
Maurois, André
1930Aspects de la biographie. Paris: Bernard Grasset.Google Scholar
Pons, Agustí, i Rosselló, Magda
2011 “Albert Manent. ‘A través de les biografies i dels retrats literaris he intentat recuperar la memòria històrica’”. Òmnium: 18.Google Scholar
Pla, Josep
1968Tres biografies. Obres completes, X. Barcelona: Selecta.Google Scholar