Miscellaneous published in:
A History of Catalan Folk Literature
Edited by Carme Oriol and Emili Samper
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 21] 2019
► pp. 249268
Aarne, Antti, and Stith Thompson
1961The Types of the Folktale. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.Google Scholar
Aguirre, Ángel
(ed) 1986La antropología cultural en España. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.Google Scholar
(ed) 1992 “Un siglo de antropología española.” In Historia de la antropología española, ed. by Ángel Aguirre, 9–40. Barcelona: Boixareu Universitaria.Google Scholar
Albero, Jaume
2004Les rondalles meravelloses i llegendes d’Enric Valor. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2006L’imaginari popular en les rondalles d’Enric Valor. Alacant: ECU.Google Scholar
2012La memòria reinventada: l’univers rondallístic d’Enric Valor. València: Institució Alfons el Magnànim.Google Scholar
Alcover, Antoni M.
1985 “Com he fet mon Aplec de rondaies mallorquines .” In Josep Massot i Muntaner, Antoni M. Alcover i la llengua catalana, 87–106. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Amades, Joan
1950–1969Folklore de Catalunya. Barcelona: Selecta, 3 vols.Google Scholar
1950–1956Costumari català. El curs de l’any. Barcelona: Selecta, 5 vols.Google Scholar
1957Contes catalans. Paris: Erasme.Google Scholar
Anguela, Antoni
1992 “Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular: dades per a un balanç.” Revista d’etnologia de Catalunya 1: 80–87.Google Scholar
Antoni M. Alcover
http://​alcover​.iec​.cat/ [Last access: October 2016]
Arabia i Solanas, Ramon et al.
1887: Miscelánea Folk-lórica. Barcelona: Àlvar Verdaguer.Google Scholar
Armangué i Herrero, Joan
(ed) 2001Arxiu de Tradicions de l’Alguer. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2002L’escola algueresa d’estudis de cultura popular (1778–1908). Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
(ed) 2006La biografia popular: De l’hagiografia al gossip. Cagliari: Grafica del Parteolla.Google Scholar
2007 “Llegendes alguereses al Llegendari Popular Català (1926–1928).” In Els gèneres etnopoètics. Competència i actuació, ed. by Caterina Valriu, and Joan Armangué, 7–39. Càller: Grup d’Estudis Etnopoètics/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.Google Scholar
2008 “Eduard Toda i la cançó infantil algueresa.” in Folklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, ed. by Joan Borja, and Joan Armangué, 9–32. Càller: Grup d’Estudis Etnopoètics/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.Google Scholar
Armangué, Joan, and Caterina Valriu
(eds) 2009Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans. Cagliari: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Armengol, Lídia
1983Aproximació a la història d’Andorra. Perpinyà: Institut d’Estudis Andorrans.Google Scholar
Arnaudas Larrodé, Miguel
1927Colección de cantos populares de la provincia de Teruel. Teruel: Litografía Marín.Google Scholar
1928 “Albadas.” Arxiu de tradicions populars 1 (3): 164–168.Google Scholar
ATU
[Uther 2004]Google Scholar
Ayats, Jaume
1993 “Entre la música i el missatge sonor.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 66–73.Google Scholar
2007Les chants traditionnels des Pays Catalans. Toulouse: Centre Occitan des Musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées.Google Scholar
2010 “Cantar allò que no es pot dir: Les cançons de Sant Antoni a Artà, Mallorca”/“Cantar lo que no se puede decir. Los cantos de Sant Antoni en Artà, Mallorca”/“Chanting what cannot be said. The chants of Saint Anthony in Artà, Majorca.” Trans: Revista transcultural de música/Transcultural music review 14 http://​www​.sibetrans​.com​/trans​/publicacion​/2​/trans​-14​-2010 [Last access: October 2016]
2011Els Segadors. De cançó eròtica a himne nacional. Barcelona: L’Avenç.Google Scholar
2012 “Cantar per dir la poesia.” Reduccions: revista de poesia 100: 234–251.Google Scholar
Bada Panillo, José R.
1984 “Religiosidad popular.” In V Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, 575–596. Zaragoza: Universidad de Zaragoza–Instituto de Ciencias de la Educación.Google Scholar
1990El debat del català a l’Aragó (1983–1987). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya/Centre d’Estudis del Baix Cinca/Consells Locals de la Franja.Google Scholar
Badenes Dalmau, Francesc
1900Rondalles del poble. Barcelona: Estampa de Francesch Badia.Google Scholar
Badia, Antoni Maria
2006 “Necrològiques. Josep Romeu i Figueras (1917–2004).” Estudis Romànics 28: 623–631.Google Scholar
Bakhtin, Mikhail
1984Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Baldaquí, Josep Maria
1996L’obra folklòrica de Francesc Martínez i Martínez. Alacant: Ediciones microfotográficas de la Universidad de Alicante–Publicaciones de la Universidad de Alicante.Google Scholar
Baltà i Llopart, Pere
1983 “Memòria d’un any.” In Memòria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular, 9–11. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Ballarín, Pilar
2001La educación de las mujeres en la España contemporánea (Siglos xix y xx). Madrid: Síntesis.Google Scholar
Balladoro, Arrigo
1900 “Impronte meravigliose in Italia.” Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari XIX: 186–189 and 444–448.Google Scholar
Bal·lero de Candia, Antoni
(ed) 1961Alghero, cara de roses. Càller: Editrice Sarda Fratelli Fossataro.Google Scholar
Bassols, Margarida
1990Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Batalla, Miquel
2007 “Els treballs i els llibres. Lectures de Josep Romeu i Figueras.” Revista d’Igualada 26: 91–102.Google Scholar
Bataller, Alexandre
2012 “Llengua, folklore i ensenyament: una aproximació a l’obra etnopoètica de Josep Bataller Calderón.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 71–84. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.Google Scholar
Bataller, Alexandre, and Margalida Coll
(eds) 2014Literatura oral i educació: Simbiosi i complicitats. Alacant: Llinares Impressors.Google Scholar
Bataller, Alexandre, Héctor H. Gassó, and Antonio Martín
(eds) 2017Festa popular, territori i educació. València: Universitat de València.Google Scholar
Batista i Roca, Josep M.
1922Manual per a recerques d’Etnografia de Catalunya. Barcelona: Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya.Google Scholar
Beltran, Rafael
2007Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal. València: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
2013 “«La flauta entre les cames»: evidència i ocultació dels genitals masculins, a partir d’un conte de Joan Timoneda”. In Erotisme i tabús en l’etnopoètica, ed. by Anna Francés and Jaume Guiscafrè, 145–154. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.Google Scholar
Ben-Amos, Dan
1971 “Toward a Definition of Folklore in Context.” Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. CrossrefGoogle Scholar
Bengochea, Antoni
1998Qüento va, qüento vingue. Saragossa: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Berjoan, Nicolas
2011L’identité du Rosselló. Penser un pays catalan à l’âge des nations (1780–2000). Perpignan: Trabucaire.Google Scholar
Bertran i Bros, Pau
1989El Rondallari Català. ed. by Josep M. Pujol. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
BiblioFolk
Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular Catalana http://​bibliofolk​.arxiudefolklore​.cat/ [Last access: October 2016]
Blanc, Miquel
1983Refranyer del Matarranya. Barcelona: El Llamp.Google Scholar
Bofill, Artur
1882 “Excursió als Pyrineus centrals. Anada per Aragó, regrés per lo Noguera Ribagorzana.” Anuari de la Associació d’Excursions Catalana II: 3–98.Google Scholar
Borja, Joan
2007 “L’univers llegendari i mític en l’obra de Jordi Valor.” In Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegendària, ed. by Joan Maria Perujo, 177–208. Alacant: Universitat d’Alacant.Google Scholar
2011 “L’obra rondallística: la literaturització dels relats tradicionals orals.” In Enric Valor. El valor de les paraules, ed. by Verònica Cantó, 46–60. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.Google Scholar
2012 “Sara Llorens i Carreres i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya: a propòsit d’unes Llegendes alacantines inèdites.” In La recerca folklòrica: Persones i Institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 105–135. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2013 “Els relats humorístics d’arrel lingüística: consideracions a propòsit del tipus ATU 1699 (« Malentesos entre parlants de diferents llengües »).” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 2: 45–73. CrossrefGoogle Scholar
2014Papers d’etnopoètica. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2015 “A propòsit de l’«Afexitó» d’Adolf Salvà al Folklore valencià de Francesc Martínez i Martínez.” In Etnopoètica: arxius i materials inèdits, ed. by Àngel Vergés, and Vicent Vidal, 93–110. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2016aLes llegendes secretes de Sara Llorens. Llegendes alacantines. Alacant: Universitat d’Alacant. Departament de Filologia Catalana.Google Scholar
2016b “Canpop i Anapop: bases de dades en línia per a la difusió i la investigació etnopoètica.” Revista d’etnologia de Catalunya 41: 67–78.Google Scholar
Borja, Joan, and Joan Armangué
(eds) 2008Folklore i Romanticisme: Els estudis etnopoètics de la Renaixença. Cagliari: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Borja, Joan, and Maria Jesús Francés
2010 “La cançó folklòrica: incidència, difusió i comunicació. De l’Obra del Cançoner Popular al projecte Canpop.” In Etnopoètica: incidència, difusió i comunicació en el món contemporani, ed. by Mònica Sales, and Caterina Valriu, 7–34. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Bosch i Rodoreda, Andreu, and M. A. Susanna Sanna
1996Històries de l’Alguer, entre la marina i la campanya. Barcelona: Dalmau.Google Scholar
Bottiglioni, Gino
1926Leggende e tradizioni di Sardegna (Testi dialettali in grafia fonetica). Ginebra: Leo. S. Olschki.Google Scholar
Bover i Font, August
1981 “La represa de les relacions culturals amb l’Alguer.” Estudis de Llengua i Literatura Catalanes II. Homenatge a Josep M. de Casacuberta 2, 409–416. [Included in 2007. Sardocatalana. Llengua, literatura i cultura catalanes a Sardenya, 113–121. Paiporta: Denes].Google Scholar
1990 “La festa literària de Banyuls de la Marenda (1883).” In Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXI Miscel·lània Joan Bastardas IV, 135–155. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
1998 “Notícia de l’obra lingüística inèdita de Joan Palomba.” In La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Cagliari, 11–15 ottobre 1995, ed. by Paolo Maninchedda, I, 540–554. Càller: CUEC. [Included in 2007. Sardocatalana. Llengua, literatura i cultura catalanes a Sardenya, 143–168. Paiporta: Denes].Google Scholar
2000 “Joan Palomba, gramàtic i lexicògraf.” In Joan Palomba, Nuova grammatica del dialetto algherese odierno, 9–18. L’Alguer: La Celere. [Included in 2007. Sardocatalana. Llengua, literatura i cultura catalanes a Sardenya, 143–168. Paiporta: Denes].Google Scholar
Brotons, Vicent
2008 “Paisatge, gent i costums en les Rondalles valencianes d’Enric Valor”. In Folklore i Romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, ed. by Joan Armangué and Joan Borja, 33–47. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
2009 “Literatura catalana popular a les terres del Carxe: una illa idiomaticocultural a Múrcia”. In Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans, ed. by Joan Armangué and Caterina Valriu, 53–67. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Buj Alfara, Àngela
2000Davall de la figuera. Històries de la tia Pasquala. Calaceit: Penya Rostoll de la Portellada/Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Bullich, Eulàlia, and Mercè Maure
1996Manual del rondallaire. Barcelona: La Magrana.Google Scholar
Calaix
El Dipósit Digital del Departament de Cultura http://​calaix​.gencat​.cat/ [Last access: October 2016]
Càmara, Hèctor
2008 “«Algun misteri amagat, vol Déu nos sia revelat»: l’estudi del Misteri d’Elx per intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle xix”. In Folklore i Romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, ed. by Joan Armangué and Joan Borja, 49–65. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Calvo, Lluís
1990 “Joan Amades i Gelats. Biografia.” In El món de Joan Amades, 111–192. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.Google Scholar
1992 “Folklore, etnografía y etnología en Cataluña.” In Historia de la antropología española, ed. by Ángel Aguirre, 207–240. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria.Google Scholar
1994Tomàs Carreras i Artau o el tremp de l’etnologia catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
1997Historia de la antropología en Cataluña. Madrid: CSIC/Departamento de Antropología de España y América.Google Scholar
1998 “El Mediterrani, l’Alguer i l’etnografia catalana noucentista: una recerca etnogràfico-lingüística a l’Alguer (1922).” Revista de l’Alguer 9: 11–19.Google Scholar
Camps Juan, Juan Luis, and Carles Sancho Meix
2006Toni Llerda, terra i llengua. Calaceit: Penya Rostoll de la Portellada/Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Cañellas, Nicolau S.
2000–2001 “El paper de Francisco Manuel de los Herreros en la redacció de Die Balearen i en la creació del Miramar de l’Arxiduc.” Estudis Baleàrics 68–69: 137–148.Google Scholar
Capmany, Aureli
1948Aureli Capmany i Farrés. Edició commemorativa del seu 80è aniversari. Barcelona: Comissió organitzadora de l’homenatge.Google Scholar
Carrégalo Sancho, Josep A.
2007Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Carreras i Candi, Francesc
1908 “Excursions per la Catalunya aragonesa y provincia d’Osca: I. Gardeny, Fraga, Sixena y Sarinyena.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 162: 193–203, 163: 225–234, 164: 257–272.Google Scholar
Casanova, Joan, and Joan Creus-Saumell
2000Més ràpids que el llamp, més vius que el foc. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Catàleg del fons Rossend Serra i Pagès
2006 AHCB3–022/5D.61. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.Google Scholar
Celma Tafalla, Margarita
2007Cantem junts. Cançons arreplegades al Matarranya. Vall-de-roures: CEIP Vicente Ferrer Ramos.Google Scholar
Cendra, Montserrat
2011Contes de l’altra riba. Manual del rondallaire intercultural. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Centro de Cultura Valenciana
1928Anales del Centro de Cultura valenciana. Valencia: Imprenta de Hijos de F. Vives Mora.Google Scholar
1929Anales del Centro de Cultura valenciana. Valencia: Imprenta de Hijos de F. Vives Mora.Google Scholar
Chauvell Larregola, Josep Antoni
1988Bo per a contar. Barcelona: Sirius.Google Scholar
Chessa, Miquel
[1979] Lus dicius algaresus. S. l., s. e. [L’Alguer: La Celere].Google Scholar
Cirer, Felip
2009Joan Castelló Guasch. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics.Google Scholar
Ciuffo, Antoni
1902 “Notes folk-loriques. Literatura popular de l’Alguer.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya XII: 50–59. [Included in Antoni Nughes 1991 Ramon Clavellet, 155–163. L’Alguer: Edicions del Sol].Google Scholar
1908 “Influencies de l’italià y diferents dialectes sards en l’alguerés.” In Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 170–182. Barcelona: Joaquim Horta. [Facsimiled edition 1985. Barcelona: Vicens Vives].Google Scholar
1924 “Folk-lore alguerès replegat de N’Antoni Ciuffo.” Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana XIII (5): 257–272. [Included in Antoni Nughes 1991 Ramon Clavellet, 163–185. L’Alguer: Edicions del Sol].Google Scholar
Ciuffo, Antoni, and Antoni Useri
1907 “Folk-lore alguerès.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 145: 49–60.Google Scholar
Coll, Pep
1993  Muntanyes Maleïdes. Barcelona: Empúries.Google Scholar
1996  Viatge al Pirineu fantàstic. Barcelona: Columna.Google Scholar
Coll, Margarida
2015La revista Tresor dels Avis (1922–1928). Manacor: Món de Llibres.Google Scholar
Comas d’Argemir, Dolors, and Joan J. Pujadas
1997Andorra, un país de frontera. Estudi etnogràfic dels canvis econòmics, socials i culturals. Barcelona: Alta Fulla/Govern d’Andorra.Google Scholar
Conca, Maria, and Josep Guia
1996Els primers reculls de proverbis catalans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Correspondència de Rossend Serra i Pagès
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Unpublished.
Creixell, Lluís
1992 “La renaixença al Rosselló.” In Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, 57–82. Barcelona: Curial.Google Scholar
Crivillé, Josep, and Ramon Vilar
1993 “La Fonoteca de Musica Tradicional Catalana com a eina per conservar i difondre el patrimoni etnomusical.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 80–87.Google Scholar
De la literatura popular a la literatura culta
1991–1992 Barcelona: Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Delitala, Enrica
1985Fiabe e leggende delle tradizioni popolari della Sardegna. Sàsser: 2D. Editrice Mediterranea.Google Scholar
Dolç, Miquel
1951 “L’arxiduc Lluís Salvador.” In Arxiduc Lluís Salvador, Obres completes, 11–24. Barcelona: Selecta.Google Scholar
Domínguez, Adolfo
1981Martí Gadea, su vida y su obra. Alacant: Caja de Ahorros Provincial de Alicante.Google Scholar
Dorson, Richard M.
1968The British Folklorists: A History. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Duch, Montserrat, and Montserrat Palau
2015 “La sociabilización de los saberes femeninos: el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer, Barcelona (1900–1936).” Historia Social 82: 133–148.Google Scholar
Escandell, Dari, and Sandra Montserrat
2009 “Recursos rondallístics en la narrativa de Maria-Antònia Oliver: tòpics i llengua”. In Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans, ed. by Joan Armangué and Caterina Valriu, 69–80. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Escandell, Dari, and Maria Jesús Francés
(eds) 2011Etnopoètica i territori: Unitat i diversitat. Cagliari: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Escuder, Tomàs
2012 “Els folkloristes voluntariosos de Castelló.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 85–91. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Estrela, Josep Enric
2014 “ L’última victòria. Un fragment d’un poema inèdit de Constantí Llombart.” eHumanista/IVITRA 5: 94–109.Google Scholar
Fara, Giulio Maria
1923Canti di Sardegna. Milà: G. Ricordi.Google Scholar
Farnés, Sebastià
1992–1999Paremiologia catalana comparada, ed. by Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer, and Josep Lluís Savall, with the collaboration of Josep M. Pujol. Barcelona: Columna, 8 vols.Google Scholar
Farnés i Pagés, Julita
1911 “Folk-lore de Tossa.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 195: 128–131; 196: 157–161; 197: 179–184; 198: 203–208.Google Scholar
Faro Forteza, Agustín
1990Tradició oral a Santisteba. Osca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.Google Scholar
Farrer, Claire
1975Women and Folklore. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
Ferré, Gabriel
1993 “Cançons infantils folklòriques actuals: notes descriptives i assaig d’anàlisi.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 50–65.Google Scholar
Ferré, Gabriel, Salvador Rebés, and Isabel Ruiz
1998Cançoner tradicional del Baix Camp i el Montsant. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
Ferré i Gomis, Adelaida
1920 “De Folklore.” In Lectura popular, 107–128. Barcelona: Il·lustració Catalana.Google Scholar
Ferrer Burgués, Rafael
1992Literatura oral de la Fresneda (Matarranya). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Florit, Francesc
2007 “Prolegòmens al folklore literari.” In Folklore menorquí. De la pagesia, tom I, 11–36. Ciutadella de Menorca: Institut Menorquí d’Estudis.Google Scholar
2014 “100 quaderns de Folklore.” Ara Balears http://​www​.arabalears​.cat​/premium​/opinio​/Quaderns​-Folklore​_0​_1075092567​.html [Last access: October 2016]
Fort i Cogul, Eufemià
1975Eduard Toda, tal com l’he conegut. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Francés, Maria Jesús, and Anna Francés
2012 “La recerca folklòrica: Joaquim González i Caturla i les seues rondalles.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 93–103. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.Google Scholar
Francés, Anna, and Jaume Guiscafrè
(eds) 2013Erotisme i tabús en l’etnopoètica. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.Google Scholar
Galan, Josep
1987Refranyer fragatí. Saragossa: Ajuntament de Fraga.Google Scholar
1993Les cançons de la nostra gent. Saragossa: Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón; 2nd ed. extended: 2013 Fraga: Institut d’Estudis del Baix Cinca.Google Scholar
2014Toca manetes. Cançoner infantil. Fraga: Institut d’Estudis del Baix Cinca.Google Scholar
García Hermosilla, Carles
2013 “Caçadors de converses. El Grup de Recerca Folklòrica d’Osona.” Ausa 26 (171): 34–50.Google Scholar
Garcia, Adelaida, and Francesc Rodríguez
2004El català en joc. Recull de jocs populars d’Andorra. Andorra: Centre de la Cultura Catalana i Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco.Google Scholar
Gargallo Gil, José Enrique
2009 “Refranys meteorològics del Matarranya. De Lo Molinar a BADARE .” In Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font, ed. by Hèctor Moret, 165–185. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca/Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Garrich, Montserrat
2012 “L’estudi i l’ensenyament del folklore a Barcelona a les primeries del segle xx .” In Dona i folklore, ed. by Dolors Llopart, and Roser Ros, 37–50. Barcelona: Tantàgora Serveis Culturals.Google Scholar
Ginard, Rafael
1960El Cançoner Popular de Mallorca. Palma: Editorial Moll.Google Scholar
Goffman, Erving
1959The Presentation of Self in Everyday Life. Edimburgh: University of Edimburgh Social Sciences Research Centre.Google Scholar
Gomis i Mestre, Cels
1987La bruixa catalana. Aplec de casos de bruixeria, creences i supersticions recollits a Catalunya a l’entorn dels anys 1864 a 1915, ed. by Cels Gomis i Serdañons. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
1998Meteorologia i agricultura populars. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
1999La lluna segons lo poble. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
González Sanz, Carlos
1996aDespallerofant. Recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca. Santa Margarida de Montbui: Institut d’Estudis del Baix Cinca.Google Scholar
1996bCatálogo tipográfico de cuentos folklóricos aragoneses. Saragossa: Instituto Aragonés de Antropología.Google Scholar
1998 “Catálogo tipográfico de cuentos folklóricos aragoneses: correcciones y ampliación.” Temas de antropología aragonesa 8: 7–60.Google Scholar
2010De la chaminera al tejao… Antología de cuentos folklóricos aragoneses. Guadalajara: Palabras del Candil.Google Scholar
Grau, Dolors
1999Memòries d’Irene Rocas (1861–1910): un testimoni excepcional des de l’Empordà, Olot i Barcelona. Palafrugell: Arxiu Municipal de Palafrugell.Google Scholar
Gourdon, Maurici
1890 “Dotze dias en Aragó.” Butlletí de la Associació d’Excursions Catalana 12: 93–127.Google Scholar
Grimalt, Josep A.
1975 “La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi.” Doctoral thesis. Universitat de Barcelona.Google Scholar
1994 “Les Notes de rondaies de mossèn Alcover, entre l’oralitat i l’escriptura.” Revista d’etnologia de Catalunya 4: 58–67.Google Scholar
1996 “Introducció.” In Antoni M. Alcover, Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó I, 7–26. Palma: Moll.Google Scholar
Grup d’Estudis Etnopoètics
http://​blogs​.iec​.cat​/gee/ [Last access: October 2016]
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (GRFO)
1983El folklore de Rupit i Pruit. I Cançoner. Vic: Eumo.Google Scholar
1984El folklore de Rupit i Pruit. II Narracions. Vic: Eumo.Google Scholar
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (GRFO), and Josep M. Pujol
(coord) 2002 “Benvingut/da al club de la SIDA” i altres rumors d’actualitat. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.Google Scholar
Guarnerio, Pier Enea
1885–1886 “Il dialetto catalano d’Alghero.” Archivio Glottologico Italiano IX: 261–364.Google Scholar
Guichot y Sierra, Alejandro
1922Noticia histórica del folklore: Orígenes en todos los países hasta 1890, desarrollo en España hasta 1921. Sevilla: Hijos de Guillermo Álvarez impresores [Facsimiled Edition 1984]Google Scholar
Guiscafrè, Jaume
2007a “Antoni M. Alcover, l’instituïdor del cànon rondallístic.” Ooohéee 3: 58–80.Google Scholar
2007b “Josep Massot i l’arxivística folklòrica.” Lluc 859: 19–21.Google Scholar
2008El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2012 “Antoni M. Alcover, le narrateur généreux.” Cahiers de Littérature Orale 72: 79–98.Google Scholar
2016 “El terme folklore als Països Catalans: de l’entusiasme a la desafecció.” Revista d’etnologia de Catalunya 41: 12–19.Google Scholar
Guiscafrè, Jaume, and Caterina Valriu
(eds) 2007La poesia oral: gèneres, funcionalitat i pervivència. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Jason, Heda
1975Ethnopoetics. A Multilingual Terminology. Jerusalem: Israel Ethnografic Society.Google Scholar
1977Ethnopoetry: Form, Content, Function. Bonn: Linguistica biblica.Google Scholar
Jordan, Rosan A., and F. A. de Caro
1986 “Women and the Study of Folklore.” Signs 3: 500–518. CrossrefGoogle Scholar
Jordan, Rosan A.; and Susan J. Kalcikan
1985Women’s Folklore, Women’s Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania.Google Scholar
Juan i Nebot, Maria Antonia
2011 “Rossend Serra i Pagès i la recerca científica del folklore a Catalunya: el cançoner tradicional català i el Cançoner del Ripollès.” Annals del Centre d’Estudis comarcals del Ripollès 2009–2010: 55–76.Google Scholar
Kleinmann, Horst J.
1992Archiduque Luís Salvador: Rey de Mallorca sin corona. Palma: Miquel Font.Google Scholar
Limorti, Ester, and Artur Quintana
1998El Carxe. Recull de literatura popular valenciana de Múrcia. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil-Albert.Google Scholar
Lord, Albert B.
1960The Singer of Tales. Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press.Google Scholar
Llerda, Antoni
1984 “Jotes de Queretes.” Gaceta del Matarraña 1.Google Scholar
Llombart, Constantí
1887La copa d’argent: llegenda del segle xvi . València: Emprenta de Joseph Ortega.Google Scholar
Llopart, M. Dolors, Marta Montmany, and Joan Josep Pujadas
1980 “Aproximació bibliogràfica als estudis etnològics del Pirineu Català.” Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 2: 101–152.Google Scholar
Llopart, Dolors, Joan Prat, and Llorenç Prats
(eds) 1985La cultura popular a debat. Barcelona: Serveis de Cultura Popular/Alta Fulla.Google Scholar
Llopart, Dolors, and Roser Ros
2012 “Dona i folklore. Apunts per a l’estudi del folklore compilat per dones a cavall de finals del segle xix i les primeries del segle xx .” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 43–54. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.Google Scholar
(eds) 2014Dona i Folklore. Barcelona: Tantàgora Serveis Culturals http://​tantagora​.net​/wp​-content​/uploads​/2014​/01​/Llibre​-Dona​-i​-folklore​.pdf [Last access: October 2016]
Llorens i Carreras, Sara
1931El Cançoner de Pineda: 238 cançons populars amb 210 tonades. Barcelona: Joaquim Horta Impressor.Google Scholar
1992Cançoner de Pineda. Prologue by Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
2004aÀlbum Sara Llorens. Recull, notes biogràfiques i bibliogràfiques i edició de Joan Pujadas, pròleg de Toni Sala. Pineda de Mar: Ajuntament de Pineda de Mar.Google Scholar
2004bEpistolari (1901–1954). Recull, prefaci, notes i edició de Joan Pujadas i Marquès, pròleg de Josep Ferrer i Costa. Barcelona: Fundació Pere Coromines.Google Scholar
2006Rondallari de Pineda, ed. by Josefina Roma. Pineda de Mar: Ajuntament.Google Scholar
Manunta, Francesc
1988–1991Cançons i líriques religioses de l’Alguer catalana, 3 vols. L’Alguer: La Celere.Google Scholar
March, Joan
2003 “Mateu Obrador Bennàsser, un home emprenedor.” Randa 51: 91–102.Google Scholar
Marí, Isidor
1976 “Isidor Macabich, als dos anys de la seva mort.” Randa 2: 211–215.Google Scholar
Martí, Josep
1986L’Alguer. Kulturanthropologische Monographie einer sardischen Stadt. Berlin: Dietrich Reimer.Google Scholar
1988 “El mal de ojo en l’Alguer.” Lares LIV/2: 211–226.Google Scholar
1992 “Apunts sobre la comunicació no verbal dels algueresos.” Revista de l’Alguer 3: 33–50.Google Scholar
1996El folklorismo, uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel.Google Scholar
Martínez Casillas, Lourdes
1992–1996 “Literatura popular en lengua catalana en Fórnoles Teruel.” Teruel 2. Humanidades 83–84: 341–398.Google Scholar
Martínez i Martínez, Francesc
1927Folklore valenciá. Arreplega de llegendes, tradicions y costums del Reine de Valencia. València: Societat Valenciana de Publicacions.Google Scholar
1995Llegendari valencià. Alacant: Institut d’Estudis Juan Gil-Albert.Google Scholar
1947Còses de la meua terra (la Marina). 3rd. volume. València.Google Scholar
Mas, Joan
1990 “Introducció.” In Marià Aguiló, Poemes inicials, 5–48. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
1995 “Introducció.” In Josep de Togores i Sanglada, Poesies, 5–32. Barcelona: Curial Edicions Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Massot i Muntaner, Josep
1959–1960 “Rafael Ginard Bauzà: El cançoner popular de Mallorca.” Estudis Romànics 7: 194–197.Google Scholar
1964 “Aportació a l’estudi del romancer balear.” Estudis Romànics 7: 63–155.Google Scholar
1988 “La poesia popular i la Renaixença.” Caplletra 5: 51–71.Google Scholar
1993 “La recuperació de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya .” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 132–133.Google Scholar
1993–2011Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vols 4–21.Google Scholar
1999 “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i Sardenya.” In Semblances i comentaris, 277–286. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. [Included in 1998. La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Cagliari, 11–15 ottobre 1995, ed. by Paolo Maninchedda, I, 397–405. Càller: CUEC].Google Scholar
2002a “L’obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques.” Del Penedès 3: 7–18.Google Scholar
2002bEls viatges folklòrics de Marià Aguiló. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.Google Scholar
2003 “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques.” Llengua & Literatura 14: 549–561.Google Scholar
2008 “Pròleg”. Randa 61: 5–9.Google Scholar
2009 “Nota editorial.” In Andreu Ferrer i Ginart, Llegendes de les Balears, 5–11. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2011 “Isidor Cònsul, de ‘Serra d’Or’ a la Societat Verdaguer.” In Escriptors i erudits contemporanis. Desena sèrie, 159–164. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2016Lectio de Doctor Honoris Causa per la Universitat de València. València: Universitat de València.Google Scholar
Memòria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular
1983 Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Milà i Fontanals, Manuel
1882Romancerillo catalán. Canciones tradicionales. Barcelona: Álvaro Verdaguer. [Facsimiled edition 1999. Barcelona: Alta Fulla].Google Scholar
Moll, Isabel
2016 “L’arxiduc Lluís Salvador, entre la història i la historiografia.” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics 72: 207–219.Google Scholar
Moners i Sinyol, Jordi
2009 “Costumari i literatura popular de Castigaleu (A tall d’addenda a Bllat colrat).” In Llengües i fets,actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font, ed. by Hèctor Moret, 259–267. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca/Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Moret, Hèctor
1995 “Tirallongues onomàstiques de l’Alta Ribagorça occidental.” Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 60: 316–324.Google Scholar
1995 “La cultura popular (literatura i costumari) de l’Aragó catalanòfon contenguda en diverses obres lexicogràfiques i folklòriques.” Sorolla’t 10: 13–21.Google Scholar
1999 “Algunas notas a propósito de los géneros breves de la literatura popular y tradicional.” Temas de Antropología Aragonesa 9: 101–111.Google Scholar
2001 “Aforismos circunstanciales: ¿Un nuevo género breve de la poesía oral y tradicional.” In Lyra mínima oral: los géneros breves de la literatura tradicional: actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Alcalá, 28–30 octubre 1998, ed. by Carlos Alvar Ezquerra, 409–414. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.Google Scholar
Moser, Hans
1962 “Vom Folklorismus in unserer Zeit.” Zeitschrift für Volkskunde 58: 177–209.Google Scholar
Muñoz Torrijos, Nereida
2007Cultura popular en la comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. Saragossa: Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.Google Scholar
Nicolau, Lluís
(ed) 1922Epistolari d’en M. Milà i Fontanals, tom I, anys 1840–1874. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
(ed) 1932Epistolari d’en M. Milà i Fontanals, tom II, anys 1875–1880. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Noell, René
1976Essai de Bibliographie roussillonnaise des origines à 1906. Prades de Conflent: Terra Nostra.Google Scholar
Nughes, Antoni
1996Tradizioni, usi, costumi di Alghero de Joan Palomba. Tradicions, usos i costums de l’Alguer. L’Alguer: Edicions del Sol.Google Scholar
Oriol, Carme
1986 “Aproximació a la rondallística de Joan Amades: catalogació i fonts.” Degree dissertation. Universitat de Barcelona.Google Scholar
1990 “Revision of Amades’ Classification of the Catalan Folktales.” Fabula. Journal of Folktale Studies 31 (3/4): 304–312.Google Scholar
1995El cançoner nadalenc català al Principat de Catalunya (1853–1951). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
1996 “Les Rondaies de Mallorca de l’arxiduc Lluís Salvador: oralitat i gèneres dels relats.” In Miscel·lània Germà Colón 5, 77–89. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
1997aEstudi del folklore andorrà en el seu context. “La guerra d’Andorra amb els Estats Units” i altres mostres de folklore. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
1997b “The Catalan versions of AaTh 700: a metaphor of childbirth.” Fabula. Journal of Folktale Studies 38 (3/4): 224–244. CrossrefGoogle Scholar
1999a “La expresión de la identidad nacional a través de los chistes.” Revista de Investigaciones Folclóricas 14: 47–56.Google Scholar
1999b “Les rondalles de Joan Amades i la seva relació amb fonts impreses anteriors.” In Estudis de llengua i literatura catalanes 38. Homenatge a Arthur Terry vol. 2, 289–311. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
1999c “El projecte de catalogació de la rondallística catalana en els anys 50.” In Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Palma 8–12 de setembre de 1997, ed. by Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Montserrat, and Pere Rosselló Bover, vol. II, 365–386. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2000 “Jokes about national groups in Andorra.” Fabula. Journal of Folktale Studies 41 (3/4): 285–293. CrossrefGoogle Scholar
2002Introducció a l’etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.Google Scholar
2008 “Verdaguer, Jacint (1845–1902).” In The Greenwood Encyclopedia of World Folktales and Fairy Tales, ed. by Donald Haase, vol. 3, 1011–1012. Westport/London: Greenwood Press.Google Scholar
2009 “Thumbling (ATU 700), a Folktale From Early Childhood.” In Erzählkultur. Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung, ed. by Rolf Wilhelm Brednich, 223–244. Berlin/New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
2011 “Les rondalles d’Enric Valor en el marc de la rondallística catalana.” In Nova reflexió sobre l’obra d’Enric Valor, ed. by Gemma Lluch, and Josep Maria Baldaquí, 95–109. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
2013 “Massot i Muntaner, Josep. Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993–2011.” Estudis Romànics 35: 579–585.Google Scholar
2014a “Édition de la correspondance entre les folkloristes Walter Anderson et Joan Amades.” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 3: 49–84. CrossrefGoogle Scholar
2014b “Joan Amades i la internacionalització de la rondallística catalana.” Canemàs 11: 71–85.Google Scholar
2014c “Tipologia dels textos de narrativa folklòrica: de la transcripció a la recreació.” In Literatura oral i educació: simbiosi i complicitats, ed. by Alexandre Bataller, and Margarida Coll, 167–176. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.Google Scholar
2015a “L’estudi de la literatura popular catalana des d’una perspectiva de gènere.” In La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions, ed. by Montserrat Bacardí, Francesc Foguet, and Enric Guillén, 197–209. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura/Universitat Autònoma de Barcelona.Google Scholar
2015b “Les dones folkloristes i la literatura popular catalana a Catalunya, un segle d’estudis i recerques.” eHumanista/IVITRA 8: 656–668.Google Scholar
2015c “Walter Anderson’s letters to Joan Amades: A study of the collaboration between two contemporary folklorists.” Folklore. Electronic Journal of Folklore 62: 139–174. CrossrefGoogle Scholar
2015d “Digital Archives and the Study of Catalan Folk Literature.” Folklore 126 (3): 336–346. CrossrefGoogle Scholar
2015e “La internacionalització de la literatura popular catalana: les traduccions de l’obra de Joan Amades.” In Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Salamanca 2012, ed. by Àlex Martín, Adolf Piquer, and Fernando Sánchez, vol 3, 249–259. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2016a “Cap a una història de la literatura popular catalana: l’aportació de Catalunya.” eHumanista/IVITRA 9: 48–64.Google Scholar
2016bEstudis de literatura popular. Història i mètodes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Oriol, Carme, Pere Navarro, and Mònica Sales
2010Literatura oral de Faió, Favara, Maella i Nonasp. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Oriol, Carme, and Josep M. Pujol
2003Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.Google Scholar
2008Index of Catalan Folktales. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.Google Scholar
2011 “Recerca i documentació en etnopoètica i folklore: l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la URV.” Estudis Romànics 33: 325–332.Google Scholar
Oriol, Carme, and Emili Samper
(eds) 2010El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura. Tarragona: Publicacions URV/Edicions UIB. CrossrefGoogle Scholar
(eds) 2011Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic. Tarragona: Publicacions URV.Google Scholar
(eds) 2013Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Tarragona. Publicacions URV.. CrossrefGoogle Scholar
2016 “Compartint imaginaris: una mirada sobre la literatura popular nord-catalana.” In Aspectes de la literatura de Catalunya del Nord/Aspects de la littérature de Catalogne du Nord, ed. by Christian Lagarde, Martine Berthelot, and Marie Grau, 55–64. Canet: Trabucaire.Google Scholar
Pagès i Mercader, Manuel
1957Crònica descriptiva d’Alguer. Una ciutat catalana a Itàlia (Illa de Sardenya). S. l.: S. n. [Girona: Indústries Litogràfiques de Girona].Google Scholar
1960Estampes de Sardenya. Barcelona: Arca.Google Scholar
Palau, Montserrat
2012 “Les aportacions al feminisme de les folkloristes Maria Gràcia Bassa i Maria Baldó.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 13–25. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.Google Scholar
2014 “L’epistolari de Rossend Serra Pagès: les folkloristes catalanes de començament del segle xx .” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 3: 85–97. CrossrefGoogle Scholar
Palomar, Salvador
1991 “Cels Gomis i Mestre (1841–1915): materials folklòrics aplegats a la Franja.” Sorolla’t 8: 19–26.Google Scholar
Palomar, Salvador, and Salvador Rebés
1994 “L’Arxiu de Cançoner i Música Tradicional de Reus.” In Actes del Col·loqui sobre cançó tradicional. Reus, setembre 1990, ed. by Salvador Rebés, 605–614. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Palomba, Joan
1908 “Traditions et Coutumes d’Alguer (Sardaigne).” Revue Catalane 22: 305–307, 23: 329–333, and 24: 382–386.Google Scholar
1911 “Tradizioni, usi, costumi di Alghero.” Archivio Storico Sardo VII: 211–240. [Included in Nughes 1996].Google Scholar
Panyella i Ferreres, Ramon
2013Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Pardo, Fermín, and José Ángel Jesús-María
2001La música popular en la tradició valenciana. València: Institut Valencià de la Música.Google Scholar
Paredes, Maria, and Josefina Salord
2005 “Introducció.” In Antoni Febrer i Cardona, Poesies I: Gloses i cobles, 5–32. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Patxot, Rafael
[1926–1938] Dietari. Institució Patxot http://​patxot​.espais​.iec​.cat​/destacats​-en​-linia​/dietari​-institucio​-patxot/ [Last access: October 2016]
Picó, Miguer Ángel
2003 “Eduardo Ximénez Cos (1824–1900), patriarca de la investigación folklórico musical valenciana.” Revista de folklore 274: 134–135.Google Scholar
Pons, Damià
2010Trajectes literaris: De Mateu Obrador a Baltasar Porcel. Palma: Lleonard Muntaner.Google Scholar
Pons i Brualla, Josep Manuel
1982 “Gentilicis, motades, refranys, follies i modismes de la Franja.” L’Estrop 5–6: 75–90.Google Scholar
Pons i Moll, Clàudia
2006 “Colón, Germà; Martínez, Tomàs; Perea, Maria Pilar (ed.) (2004): La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Castelló de la Plana: Institut Ramon Llull; Universitat Jaume I; Fundació Germà Colón Domènech; Estudi General Lul·lià. 554 p.” Estudis Romànics 28: 465–470.Google Scholar
Prat, Joan
1980 “Els estudis etnogràfics i etnològics a Catalunya.” Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 1: 28–36.Google Scholar
1994 “Historiografía antropològica.” In Diccionario histórico de la antropología espanyola, ed. by Carmen Ortiz, 370–375. Madrid: CSIC.Google Scholar
2005 “Petita reflexió amb motiu dels vint-i-cinc anys d’«Els estudis etnogràfics i etnològics a Catalunya».” Quaderns-e 6b http://​www​.antropologia​.cat​/antiga​/quaderns​-e​/re​_num​_1​/prat​.htm [Last access: October 2016]
(coord) 2004I… això és la meva vida. Relats biogràfics i societat. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.Google Scholar
Prats, Llorenç
1981 “L’estudi de la cultura popular a Catalunya, els folkloristes.” Degree dissertation. Universitat de Barcelona.Google Scholar
1982 “Els precedents dels estudis etnològics a Catalunya: Folklore i etnografia (1853–1959).” Ciència 15: 244–251.Google Scholar
1987 “Els orígens de l’interès per la cultura popular a Catalunya. La Renaixença.” Doctoral thesis. Universitat de Barcelona.Google Scholar
1988El mite de la tradició popular: Els orígens de l’interès per la cultura tradicional a la Catalunya del segle xix . Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
1990 “Els estudis etnogràfics a Catalunya.” In El món de Joan Amades, 70–76. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.Google Scholar
1991–1992 “Els reculls folklòrics de la literatura de tradició oral.” In De la literatura popular a la literatura culta, 5–28. Barcelona: Generalitat de Catalunya.Google Scholar
1996 “Invention de la tradition populaire et construction sociale de l’identité en Catalogne.” In L’Europe entre cultures et nations, ed. by Daniel Fabre, 25–39. París: Éditions de la Maison des sciences de l’homme. CrossrefGoogle Scholar
Prats, Llorenç, Dolors Llopart, and Joan Prat
1982La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institucions 1853–1981. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular.Google Scholar
Pujol, Josep
2005 “Josep Romeu i Figueras en el record.” Llengua & Literatura 16: 539–542.Google Scholar
Pujol, Josep M.
1982 “Contribució a l’índex de tipus de la rondalla catalana.” Degree dissertation. Universitat de Barcelona.Google Scholar
1985 “Literatura tradicional i etnopoètica: Balanç d’un folklorista.” in La cultura popular a debat, ed. by Dolors Llopart, Joan Prat, and Llorenç Prats, 158–167. Barcelona: Serveis de Cultura Popular/Alta Fulla.Google Scholar
1986 “Històries extraordinàries, llegendes urbanes.” Perspectiva escolar 102: 16–20.Google Scholar
1989a “La crisi del folklore.” Serra d’Or 359: 20–23.Google Scholar
1989b “Pau Bertran i Bros (1853–91), una cruïlla del folklore català.” In Pau Bertran i Bros, El rondallari català, ed. by Josep M. Pujol, viilxv . Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
1990 “L’estudi del folklore: Del text al context.” Cultura 8: 35–36.Google Scholar
1991–1992 “Folklore narratiu: la rondalla i la llegenda.” In De la literatura popular a la literatura culta. Seminari El Gust per la Lectura (curs 1991–92), 67–79. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament d’Ensenyament–Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa–Servei d’Ensenyament del Català.Google Scholar
1993 “Josep Romeu i Figueras, folklorista.” In Josep Romeu i Figueras, Materials i estudis de folklore, 5–28. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
1994 “Variacions sobre el diable.” Revista d’etnologia de Catalunya 4: 44–57.Google Scholar
1995 “Sobre els límits del folklore narratiu.” Estudis Baleàrics 52: 63–74.Google Scholar
1999a “Introducció a una història dels folklores.” In La cultura. Col·loquis de Vic 3, ed. by Ignasi Roviró, and Josep Montserrat, 77–106. Barcelona: Universitat de Barcelona-Vicerectorat de Recerca.Google Scholar
1999b “Variacions sobre un tema narratiu: El llop cerca esmorzar (AaTh 122A) a les terres catalanes.” In Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, coord. by Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Montserrat, and Pere Rosselló Bover, vol. II, 337–364. Barcelona: AILLC/Universitat de les Illes Balears/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2002 “Romeu i Figueras, Josep. Recerques d’etnologia i folklore. Biblioteca Serra d’Or, 251. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000. 170 pp.” Estudis Romànics 24: 373–376.Google Scholar
2003 “Actes etnopoètics, actes de paraula.” In La poesia. Col·loquis de Vic 7, coord. by Josep Montserrat, and Ignasi Roviró, 95–110. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2004 “Un episodi preliminar de la història de la rondallística catalana: Milà i Fontanals, 1853.” In Literatura i identitats, ed. by Magí Sunyer, Roser Pujadas, and Pere Poy, 59–79. Valls: Cossetània.Google Scholar
2005 “Les cançons populars.” In El cançoner popular català (1841–1936), ed. by Josep Massot, 8–15. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Google Scholar
2006 “ ‘L’ocellet es fa fer un vestit nou’ (ATU 235C*) en la tradició oral i en la literatura.” In El cuento folclórico en la literatura y en la tradición oral, ed. by Rafael Beltran, and Marta Haro, 271–293. València: Universitat de València–Servei de Publicacions.Google Scholar
2007a “Del folklore clàssic al folklore de la comunicació.” In Tradicionari, ed. by Joan Soler i Amigó, vol. VII. La narrativa popular, 104–120. Barcelona: Enciclopèdia catalana.Google Scholar
2007b “Del(s) folklore(s) al folklore de la comunicació interactiva.” In Els gèneres etnopoètics: Competència i actuació, ed. by Caterina Valriu, and Joan Armangué, 97–116. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
2010 “Francesc de Sales Maspons i Labrós en la rondallística del seu temps.” In Francesc de Sales Maspons i Labrós, Lo rondallaire. Primera sèrie. Segona sèrie, 7–52. Valls: Cossetània.Google Scholar
2012 “ ‘L’arca santa de nostras ricas tradicions’: Poesia popular i rondallística a Catalunya (1841–1866).” In Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, ed. by Josep M. Domingo, 173–197. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura-Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2013a “El foklore verbal: balanç d’actualitat i línies de futur.” Ausa 26 (171): 20–33.Google Scholar
2013bThree selected papers on Catalan Folklore. Tarragona: Publicacions URV.Google Scholar
Quintana, Artur
1981 “Materials per al coneixement de la literatura popular catalana a l’Aragó.” Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 3: 243–265.Google Scholar
1989El català a l’Aragó. Barcelona: Curial.Google Scholar
1991 “Els estudis de literatura popular catalana a l’Aragó.” Fulls de Treball. Carrutxa 1: 33–38.Google Scholar
1993 “Dos projectes per recollir la literatura popular catalana a la Franja.” Revista d’etnologia de Catalunya 2: 134–138.Google Scholar
1994 “El mite del comte N’Arnau a la Ribagorça.” In De orbis Hispani Linguis litteris historia moribus. Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60 Geburtstag, ed. by Axel Schönberger, and Dietrich Briesemeiste, 333–351. Franfurt am Main: Domus.Google Scholar
1996 “L’onomàstica en la literatura popular catalana a l’Aragó.” Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 65: 11–24.Google Scholar
1998 “La literatura popular catalana a l’Aragó.” In Actes de les Segones Jornades d’Estudi a la Terra Alta, 321–329. Calaceit: Patronat Pro-Batea.Google Scholar
1999Lo banc de la paciència i altres narracions. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
2006 “Uns irrintzi ribagorçans?.” In Batec a batec. Miscel·lània de treballs oferts en honor de Josep Galan i Castany, ed. by Hèctor Moret, 179–185. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca/Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
2009Roda la mola. Poesia del Baix Aragó de llengua catalana dels orígens als nostres dies. Terol: Instituto de Estudios Turolenses.Google Scholar
Quintana et al.
1995Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa, 1. Narrativa i Teatre; 2. Cançoner, ed. by Artur Quintana, Lluís Borau, Carles Sancho, and Hèctor Moret. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
1996Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa, 3. Gèneres menors de la literatura popular, ed. by Artur Quintana, Lluís Borau, Carles Sancho, and Hèctor Moret. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
1997Bllat Colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 1. Narrativa i Teatre; 2. Cançoner; 3. Gèneres etnopoètics breus no musicals, ed. by Artur Quintana, Lluís Borau, Glòria Francino, and Hèctor Moret. Calaceit: Instituto de Estudios Altoaragoneses/Institut d’Estudis del Baix Cinca/Institut d’Estudis Ilerdencs/Diputació General d’Aragó.Google Scholar
Ramis, Andreu
2002El folklore i l’etnografia a les Balears (segles xix i xx). Palma: Documenta Balear.Google Scholar
Rebés, Salvador
(ed) 1994Actes del Col·loqui sobre cançó tradicional. Reus, setembre 1990. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Reixach, Modest
1996 “Fundació Serveis de Cultura Popular.” Revista d’etnologia de Catalunya 8: 108–110.Google Scholar
Rifa, Jean, and Patrice Teisseire-Dufour
2004Des hommes et le Rosselló, biographies. Perpignan: Trabucaire.Google Scholar
Roca, Rafael
2010El valencianisme de la Renaixença. Alzira: Bromera.Google Scholar
2011La Renaixença valenciana i el redescobriment del país. El Centre Excursionista de Lo Rat Penat (1880–1911). València: Denes.Google Scholar
Roma i Casanovas, Francesc
1998 “Dona i excursionisme: una passejada per la literatura excursionista de muntanya.” http://​www​.francescroma​.net​/web​/genere​.pdf [Last access: June 2016].
Roma, Josefina
1986 “Etnografía y folklore en Cataluña.” In La antropología cultural en España, ed. by Ángel Aguirre, 161–183. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.Google Scholar
1995 “Cels Gomis y su trabajo en Aragón.” Temas de Antropología Aragonesa 5: 191–212.Google Scholar
2012 “La descoberta de la Música Tradicional del Prineu. Palmira Jaquetti i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.” Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2010–2011: 231–237.Google Scholar
2015 “El llarg camí del Mal Caçador. El Comte Arnau”. Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 4: 95–105. CrossrefGoogle Scholar
Roma, Josefina, and Dolors Marín
1996 “Sara Llorens i el seu Rondallari. Una dona fent treball de camp a començaments de segles.” Anuario de hojas de Warmi 7: 79–88.Google Scholar
Romeu i Figueras, Josep
1984 “La llegenda del lluert de Coll de Canes.” Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (1982–83): 245–259.Google Scholar
1993Materials i estudis de folklore. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
1996Les nadales tradicionals: estudi i crestomatia. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
2000Recerques d’etnologia i folklore. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2004Llegendes de la Garrotxa. Sant Vicenç de Castellet: Farell.Google Scholar
RondCat
Catalan Folktales Search Engine http://​rondcat​.arxiudefolklore​.cat/ [Last access: October 2016]
Ros, Roser
1997 “Les rondalles d’animals: el cas del cicle de la guineu i el llop.” Doctoral thesis. Universitat de Barcelona.Google Scholar
Rosselló, Pere
1999Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Roure, Josep
1948Contes d’Eivissa. Mèxic: Club del Llibre Català.Google Scholar
Roviró, F. Xavier
2010 “Les llegendes de la Plana de Vic (dins l’arxiu del GRFO).” In Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani, ed. by Mònica Sales, and Caterina Valriu, 95–113. Dolianova: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Roviró, Ignasi
1992 “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica.” Ausa 128–129: 71–104.Google Scholar
1994 “El folklore com a acte comunicatiu.” Revista d’etnologia de Catalunya 4: 10–19.Google Scholar
2014a “Rumors i folklore: Guerriglia per un morto che non c’è .” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 3: 99–106. CrossrefGoogle Scholar
2014b “Pròleg. Narrar rondalles meravelloses.” In Josep Temporal, Rondalla meravellosa i filosofia. Una fonamentació antropologicoètica, 7–27. Manacor: Món de llibres.Google Scholar
2016 “WhatsApp contra les parelles.” Revista d’etnologia de Catalunya 41: 37–46.Google Scholar
Sales, Mònica
2016Quan les revistes conten rondalles. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Sales, Mònica, and Caterina Valriu
(eds) 2010Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani. Cagliari: Grafica del Porteolla.Google Scholar
Samper, Baltasar
1994Estudis sobre la cançó popular. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Samper Prunera, Emili
2013De l’anarquisme al folklore. Cels Gomis i Mestre (1841–1915). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. CrossrefGoogle Scholar
2015Les rondalles de Cels Gomis i Mestre. Edició, catalogació i estudi. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Sánchez-Cutillas, Carmelina
1974Francisco Martínez y Martínez. Un humanista alteano (1866–1946). Alacant: Caja de Ahorros Provincial de Alicante.Google Scholar
Sanchis Guarner, Manuel
1952Els vents segons la cultura popular. Barcelona: Barcino.Google Scholar
1963Els pobles valencians parlen els uns dels altres. I. Sector septentrional. València: L’Estel.Google Scholar
Sancho Meix, Carles
1984 “Contribució a l’estudi de la literatura oral catalana al Matarranya.” Gaceta del Matarraña 2: 5–11.Google Scholar
Sbert, Miquel
1999 “El P. Rafel Ginard Bauçà i el Cançoner popular .” In Rafel Ginard, Sant Joan, la meva terra, 59–80. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines.Google Scholar
Scanu, Pasqual
1964Alghero e la Catalogna. Càller: Editrice Sarda Fratelli Fossataro, 2nd ed. [1st ed. 1961].Google Scholar
1970 “Joan Pais i Melis: la vida i l’obra”, in Joan Pais, Gramàtica algueresa I, 7–51. Barcelona: Barcino.Google Scholar
1985Rondalles alguereses. Barcelona: Dalmau.Google Scholar
Schwendinger, Helga
1991El archiduque Luis Salvador de Austria: Príncipe, científico, viajero. Palma: Miquel Font.Google Scholar
Serra i Boldú, Valeri
1928–1935Arxiu de Tradicions Populars. Barcelona: Impremta de la Casa Provincial de Caritat. [Facsimiled edition 1980. Barcelona: José J. de Olañeta].Google Scholar
1987Folklore de la Pagesia, ed. by Isidor Cònsul, and Ramon Miró. Barcelona: Abadia de Montserrat.Google Scholar
Serrà Campins, Antoni
2005Els glosats de tristor. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2012Set estudis de literatura oral. Palma: Lleonard Muntaner.Google Scholar
Serra i Pagès, Rossend
1901 “Quatre paraulas sobre l’instrucció de la dona.” La Veu Comarcal (1.10.1901).Google Scholar
1926Alguns escrits del professor Rosend Serra y Pagés. Coleccionats y publicats a honor del Mestre per les seves deixebles en ocasió del Cinquantenari del seu Professorat (1875–1925). Barcelona: Estampa de la Casa Miquel-Rius.Google Scholar
1928 “El Domini del Folklore”. Arxiu de Tradicions Populars 1: 8–10.Google Scholar
Manual de Folklore. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Unpublished.
El Mite del Comte Arnau. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Unpublished.
Serrano, Rosa
1995Enric Valor. Converses amb un senyor escriptor. València: Tàndem.Google Scholar
Serres-Bria, Roland
1989Itinéraire catalaniste pour le Rosselló. Saint-Esteve: Fricker.Google Scholar
Sistac, Dolors
1997Les cançons de pandero o de tambor. Lleida: Fundació Pública de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.Google Scholar
Soler i Amigó, Joan
1998Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcelona: Barcanova.Google Scholar
2004D’on vénen els nens i com es fan, segons la tradició popular. Tarragona: El Mèdol.Google Scholar
2010Joana Vidal, folklorista. Valls: Cossetània.Google Scholar
(ed) 2005–2008Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 10 vols.Google Scholar
Temporal, Josep
1998Galàxia Propp. Aspectes literaris i filosòfics de la rondalla meravellosa. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2014Rondalla meravellosa i filosofia. Una fonamentació antropologicoètica. Manacor: Món de llibres.Google Scholar
Temporal, Josep, and Laura Villalba
(eds) 2012La recerca folklòrica: Persones i institucions. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.Google Scholar
Toda i Güell, Eduard
1888Un poble català d’Itàlia. L’Alguer. Barcelona: La Renaixensa [1981 L’Alguer. Un popolo catalano d’Italia, ed. by Rafael Caria. Sàsser: Gallizzi].Google Scholar
Trias, Sebastià
1991 “La antropología itinerista del Die Balearen .” Estudis Baleàrics 41: 87–94.Google Scholar
1994 “Història, llegenda i paisatge.” In Arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena, Els castells roquers de Mallorca: Història i llegenda, 7–20. Palma: Edicions Cort.Google Scholar
Useri, Antoni
1895Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane 2.Google Scholar
Uther, Hans-Jörg
2004The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 3 vols.Google Scholar
Valor, Enric
1999 “ Lectio del Dr. Enric Valor.” In Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric Valor, ed. by Vicent Salvador, and Heike van Lawick, 19–24. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.Google Scholar
Vallespí, Enrique José
1957 “Romance catalán recogido en Peñarroya de Tastavins. Teruel.” Caesaraugusta 7–8: 137–139.Google Scholar
1958 “Notas inéditas de Santiago Vidiella Jasá (1860–1929) sobre folklore local de Calaceite (Teruel).” Caesaraugusta 11–12: 179–189.Google Scholar
Valriu, Caterina
2008Paraula viva. Articles sobre literatura oral. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2011 “El Grup d’Estudis Etnopoètics: Recerca, preservació i difusió de la literatura oral catalana.” Estudis Romànics 33: 333–340.Google Scholar
2012 “Folkloristes estrangers a les illes Balears: a la recerca de l’exotisme?” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 189–204. Alacant: Fundació Joan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.Google Scholar
Valriu, Caterina, and Joan Armangué
(eds) 2007Els gèneres etnopoètics: Competència i actuació. Cagliari: Grafica del Parteolla.Google Scholar
Vergés, Àngel, and Vicent Vidal
(eds) 2015Etnopoètica: Arxius i materials inèdits. Alacant: Institut d’Estudis Catalans/Diputació de Girona.Google Scholar
Vidal i Fígols, Pasqual
2005A la falda de la iaia (Literatura oral de Massalió). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.Google Scholar
Vidal, Vicent
2013 “Les publicacions etnopoètiques a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert”. Final Master’s Degree in Language Consultancy and Literary Culture, read on 14 September 2013 at the University of Alicante, led by Dr. Joan Borja.Google Scholar
2014 “L’escola en valencià i els ensenyants-folkloristes.” In Literatura oral i educació: Simbiosi i complicitats, ed. by Alexandre Bataller, and Margarida Coll, 63–75. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.Google Scholar
2015a “Joaquim Martí i Gadea, Francesc Martínez i Martínez i Manuel Sanchis Guarner: tres folkloristes valencians biografiats.” In La biografia a examen, ed. by Joaquim Espinós, Antoni Maestre, and Isabel Marcillas, 113–126. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2015b “L’obra folklòrica de Just Sansalvador.” In Etnopoètica: Arxius i materials inèdits, ed. by Àngel Vergés, and Vicent Vidal, 193–209. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2015c “L’etnopoètica en la Renaixença valenciana: contextualització i vinculació amb la Corona d’Aragó.” Revista Internacional d’Humanitats 33: 53–62.Google Scholar
2016 “Panoràmica de la folklorística valenciana: autors, períodes, textos i contextos.” eHumanista/IVITRA 9: 5–30.Google Scholar
Vilarassa Ruiz, Clara
2011 “La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó”. Doctoral thesis. Girona.Google Scholar
Villalba, Laura
2013 “(Les) folkloristes a la premsa catalana del primer terç del segle xx: un tabú en la història del folklore català.” In Erotisme i tabús en l’etnopoètica, ed. by Anna Francés, and Jaume Guiscafrè, 99–125. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.Google Scholar
2014 “Adelaida Ferré i Gomis, folklorista. Edició, catalogació i estudi del seu corpus rondallístic.” Doctoral thesis directed by Carme Oriol Carazo and Montserrat Palau Vergés. Tarragona: Departament de Filologia Catalana, Universitat Rovira i Virgili.Google Scholar
Violant Ribera, Ramona
1990La rondalla i la llegenda. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
Vives i Gorgues, Ramon
2001Costumari de Castellonroi (Ànima d’un poble). Osca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.Google Scholar
Voegelin, Erminie
1975 “Folklore.” In Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ed. by Maria Leach, and Jerome Fried. London: New English Library.Google Scholar
Weigle, Marta
1982Spiders and Spinters: Women and Mythology. Alburquerque: University of New Mexico Press.Google Scholar
Wilson, William A.
2005 “Herder, folklore and romantic nationalism.” In Folklore. Critical concepts in literary and cultural studies, 2, ed. by Alan Dundes, 4–21. London/New York: Routledge, Taylor/Francis Group.Google Scholar
Zapater Labrador, Mari
2002Encara rai…! Les vint i una falòria. Fraga: Institut d’Estudis del Baix Cinca.Google Scholar