References

References

Capdeferro, J.
(2016) Plets, justícia i poder a la Barcelona dels segles XVI i XVII. Barcelona Quaderns d’Història, 23, 137–167.Google Scholar
(2017a) Juristes, litigis i poder al comtat d’Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568–1635). Castelló d’Empúries: Ajuntament de Castelló d’Empúries.Google Scholar
(2017b) L’exigència de puresa de sang per col·legis i confraries d’oficis a la Barcelona moderna. Barcelona quaderns d’història, 24, 99–112.Google Scholar
(2019) Mujeres y trabajo en Barcelona a través de procesos judiciales inéditos (1560–1710). In A. Solà (Ed.), Artesanos, gremios y género en el sur de Europa (siglos XVI–XIX) (pp. 77–100). Barcelona: Edicions Icària.Google Scholar
Capdeferro, J. & Ribalta, J.
(2014) Banyuts catalans: l’adulteri i la Casa de les Egipcíaques a la Barcelona moderna. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.Google Scholar
A short version is available at Capdeferro, J.
& Ribalta, J. (2016), La Casa de les Egipcíaques: presó o custòdia per a dones adúlteres? In Dret, conflictes i justícia. Barcelona 1700 (pp. 179–225). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
Capdeferro, J. & Sanmiguel, A.
(2019) ‘Los hòmens no són perfets’: revelacions dels processos de fiscalització institucional, Scripta, 13, 194–211. CrossrefGoogle Scholar
Costa, M.
(2016) Dones rebels, dones alliberades. El divorci a Catalunya als segles XVIII i XIX. Vic: Eumo Ed. and Ajuntament de Barcelona.Google Scholar
Llinares, A.
(2019) Una aproximació microhistòrica a la bigàmia femenina en el Regne de València. Scripta, 13, 159–174. CrossrefGoogle Scholar
Ortí, P.
(2001) El Consell de Cent durant l’Edat Mitjana. Barcelona quaderns d’història, 4, 21–48.Google Scholar
Torra, R.
(2018) Els homes que volien ser exemplars. Una història de la Visita del General de Catalunya (1519–1714). Revista de Catalunya, 298, 44–58.Google Scholar
Vicente, M.
(1994) Mujeres artesanas en la Barcelona moderna. In Las mujeres en el Antiguo Régimen. Imagen y realidad (s. XVI-XVIII) (pp. 57–90). Barcelona: Edicions Icària.Google Scholar