Article published in:
Mots nous en català / New words in Catalan: Una panoràmica geolectal / A diatopic view
Edited by M. Teresa Cabré Castellví, Ona Domènech Bagaria and Rosa Estopà
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 7] 2014
► pp. 133144
References

Bibliografia citada

Bardagil, Bernat et al. (
2009) “Els neologismes manllevats”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa(ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes.Vic/ Barcelona: Eumo Editorial/Universitat Pompeu Fabra. 153–168.Google Scholar
Observatori de Neologia (
2004a) Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Versió en línia disponible a: www​.iula​.upf​.edu​/repositori​/04mon008​.pdf.Google Scholar
2004b) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora.Google Scholar
TERMCAT (
2005) Manlleus i calcs lingüístics en terminologia. Vic/Barcelona: Eumo Editorial/ TERMCAT.Google Scholar