Article published in:
Linguistic Variation
Vol. 19:2 (2019) ► pp. 199231
References

References

Andersson, M. & S. Danielsson
1999Färdär frå Soldn = Spår från Sollerön : en ordbok på soldmål. Sollerön.
Angantýsson, Á.
2011The syntax of embedded clauses in icelandic and related languages. Reykjavík: Hugvísindastofun Háskóla Íslands.
Ask, B.
2000Våmhus: ordlista: svenska-våmhusmål jämte kortfattad grammatik samt våmhusmål-svenska: ett urval grundformer. Våmhus: Bonäs-Våmhus pensionärs-förening.
Björk, A.
1910Orsamål: anteckningar. Svenska landsmål och svenskt folkliv 113. 43–56.
Björklund, S.
1994Några diftongvarianter i sollerömål och grannmål i Ovansiljan. Dalmålsstudier. Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen den 19 februari 1994, 179–181. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet.
Bobaljik, J. D. & Thráinsson
1998Two heads aren’t always better than one. Syntax 1(1). 37–71. Crossref link
Boëthius, J.
1907Oremålets ställning inom dalmålet. Svenska landsmål och svenskt folkliv 110. 65–73.
1918Orsamålet 1: Ljudlära. Stockholm: Norstedt.
Borer, H.
1984Parametric syntax. Dordrecht: Foris. Crossref link
Chomsky, N.
1981Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.
Dahl, Ö.
2005Att sätta älvdalskan på kartan. 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, 18–19 June 2004. http://​uu​.diva​-portal​.org​/smash​/get​/diva2:431173​/FULLTEXT03​.pdf Accessed 1st December 2015.
Dahl, Ö & M. Koptjevskaja-Tamm
2010Rich agreement, everything else being equal and large-scale cross linguistic comparison. Theoretical Linguistics 36. 49–56. Crossref link
Garbacz, P.
2010Word order in Övdalian. A study in variation and change. Doktorsavh. Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
Garbacz, P. & J. Bondi Johannessen
2015Övdalian from 1909 to 2009. In K. Bentzen, H. Rosenkvist & J. Bondi Johannessen (eds.), Studies in Övdalian morphology and syntax: New research on a lesser-known Scandinavian language. Linguistik Aktuell/Linguistics Today 221. 11–46.
Håkansson, D.
2008Syntaktisk variation och forandring. En studie av subjektslosa satser i fornsvenska. Doctoral dissertation, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2017Transitive expletive constructions in Swedish. Nordic Journal of Linguistics 40 (3), 255–285. Crossref link
Hallberg, G.
2005Dialects and regional linguistics varieties in the 20th century in Sweden and Finland. In O. Bandle, K. Braunmüller, E.-H. Jahr, A. Karker, H.-P. Naumann, U. Teleman, L. Elmevik & G. Widmark (eds.), 1691–1706. The Nordic languages: an international handbook of the history of the North Germanic languages. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Holmberg, A.
2010aParameters in minimalist theory: The case of Scandinavian. Theoretical Linguistics 36. 1–48. Crossref link
2010bReplies to comments. Theoretical Linguistics 36. 85–91. Crossref link
Holmberg, A. & C. Platzack
1995The role of inflection in Scandinavian syntax. New York/Oxford: Oxford University Press.
Koeneman, O. & H. Zeijlstra
2014The rich agreement hypothesis rehabilitated. Linguistic Inquiry 45. 571–615. Crossref link
Larsson, G., B. Welin & U. Welin
2008Hur många talar älvdalska idag? Second Conference on Elfdalian, Älvdalen, 12–14 June 2008.
Levander, L.
1909Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm: Kungliga boktryckeriet P. A. Norstedt ock söner.
1925Dalmålet. Beskrivning och historia. I. Uppsala.
1928Dalmålet. Beskrivning och historia. II. Uppsala.
Ljunggren, R.
1926Om den opersonliga konstruktionen. Uppsala: Berlings.
Måsan, S.
2002Det finns ju bara ett sollerömål i hela Sverige. I: Åter till Sollerön: om kulturarv, folk och landsbygd. Larsson, Cecilia Hammarlund, Bo Larsson, Annette Rosengren (red.). Stockholm: Nordiska museets förlag: 105–116.
Müller, G.
2005Pro-drop and impoverishment. In P. Brandt & E. Fuss (eds.), 93–115. Form, structure, and grammar. A Festschrift presented to Günter Grewendorf on the occasion of his 60th birthday. Tübingen: Narr.
Nordberg, B.
2005Expletivt det i samtalsspråk. In Bäcklund, I. et al. Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Uppsala: Institutionen för nordiska språk: 144–152.
Ohlsén, K. & E. Olander
2010Orsaord: en orsamålsordbok. Mora: Orsa-Skattunge hembygdsförening.
Roberts, I.
1994Verbs and diachronic syntax: A comparative history of English and French. Dordrecht: Kluwer.
2010aA deletion analysis of null subjects. In: T. Biberauer, A. Holmberg, I. Roberts & M. Sheehan (eds.), 58–87. Parametric variation: Null subjects in minimalist theory. Cambridge: Cambridge University Press.
2010Agreement and head movement: Clitics, incorporation and defective goals. Cambridge, MA: MIT Press. Crossref link
Rohrbacher, B. W.
1999Morphology-driven syntax, a theory of V to I raising and pro-drop. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Crossref link
Sandøy, H.
1994Talesyntaks og dialektsyntaks. Myking, Sandøy og Utne (eds.) Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
Steensland, L.
2000Älvdalska. In K. Vamling & J.-O. Svantesson (eds.), 361–375. Världens språk – en typologisk och geografisk översikt. Institutionen för lingvistik, Lunds universitet, Lund.
Tannerhagen, T.
1913Oremålet. Olsmässan: tidning för Ore gammelby med omnejd: 9.
Thráinsson, H.
1996On the non-universality of functional categories. In W. Abraham, S. D. Epstein, H. Thráinsson & C. J.-W. Zwart (eds.), 253–281. Minimal Ideas. Syntactic Studies in the Minimalist Framework. Amsterdam: John Benjamins. Crossref link
2007The syntax of Icelandic. New York: Cambridge University Press. Crossref link
2010Predictable and unpredictable sources of variable verb and adverb placement in Scandinavian. Lingua 120. 1062–1088. Crossref link
Viðarsson, Heimir van der Feest
2016The syntax of others: “un-Icelandic” verb placement in nineteenth- and early twentieth-century Icelandic. In van Ostade & Percy (eds.), 152–167. Prescription and Tradition in Language: Establishing Standards Across Time and Space. Bristol: Multilingual Matters. Crossref link
Vikner, S.
1997V-to-I movement and inflection for person in all tenses. In L. Haegeman (ed.), 187–213. The New Comparative Syntax. London: Longman.
Wennberg, K.
2007Wenjad: en ordbok. Orsa: Orsa tryckeri.