Article published in:
Linguistic Variation
Vol. 19:2 (2019) ► pp. 199231
References
Andersson, M. & S. Danielsson
1999Färdär frå Soldn = Spår från Sollerön : en ordbok på soldmål. Sollerön.Google Scholar
Angantýsson, Á.
2011The syntax of embedded clauses in icelandic and related languages. Reykjavík: Hugvísindastofun Háskóla Íslands.Google Scholar
Ask, B.
2000Våmhus: ordlista: svenska-våmhusmål jämte kortfattad grammatik samt våmhusmål-svenska: ett urval grundformer. Våmhus: Bonäs-Våmhus pensionärs-förening.Google Scholar
Björk, A.
1910Orsamål: anteckningar. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1131. 43–56.Google Scholar
Björklund, S.
1994Några diftongvarianter i sollerömål och grannmål i Ovansiljan. Dalmålsstudier. Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen den 19 februari 1994, 179–181. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet.Google Scholar
Bobaljik, J. D. & Thráinsson
1998Two heads aren’t always better than one. Syntax 1(1). 37–71. CrossrefGoogle Scholar
Boëthius, J.
1907Oremålets ställning inom dalmålet. Svenska landsmål och svenskt folkliv 1101. 65–73.Google Scholar
1918Orsamålet 1: Ljudlära. Stockholm: Norstedt.Google Scholar
Borer, H.
1984Parametric syntax. Dordrecht: Foris. CrossrefGoogle Scholar
Chomsky, N.
1981Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.Google Scholar
Dahl, Ö.
2005Att sätta älvdalskan på kartan. 1st Conference on Övdalian, Älvdalen, 18–19 June 2004. http://​uu​.diva​-portal​.org​/smash​/get​/diva2:431173​/FULLTEXT03​.pdf Accessed 1st December 2015.
Dahl, Ö & M. Koptjevskaja-Tamm
2010Rich agreement, everything else being equal and large-scale cross linguistic comparison. Theoretical Linguistics 361. 49–56. CrossrefGoogle Scholar
Garbacz, P.
2010Word order in Övdalian. A study in variation and change. Doktorsavh. Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.Google Scholar
Garbacz, P. & J. Bondi Johannessen
2015Övdalian from 1909 to 2009. In K. Bentzen, H. Rosenkvist & J. Bondi Johannessen (eds.), Studies in Övdalian morphology and syntax: New research on a lesser-known Scandinavian language. Linguistik Aktuell/Linguistics Today 2211. 11–46.Google Scholar
Håkansson, D.
2008Syntaktisk variation och forandring. En studie av subjektslosa satser i fornsvenska. Doctoral dissertation, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.Google Scholar
2017Transitive expletive constructions in Swedish. Nordic Journal of Linguistics 40 (3), 255–285. CrossrefGoogle Scholar
Hallberg, G.
2005Dialects and regional linguistics varieties in the 20th century in Sweden and Finland. In O. Bandle, K. Braunmüller, E.-H. Jahr, A. Karker, H.-P. Naumann, U. Teleman, L. Elmevik & G. Widmark (eds.), 1691–1706. The Nordic languages: an international handbook of the history of the North Germanic languages. Berlin/New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
Holmberg, A.
2010aParameters in minimalist theory: The case of Scandinavian. Theoretical Linguistics 361. 1–48. CrossrefGoogle Scholar
2010bReplies to comments. Theoretical Linguistics 361. 85–91. CrossrefGoogle Scholar
Holmberg, A. & C. Platzack
1995The role of inflection in Scandinavian syntax. New York/Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Koeneman, O. & H. Zeijlstra
2014The rich agreement hypothesis rehabilitated. Linguistic Inquiry 451. 571–615. CrossrefGoogle Scholar
Larsson, G., B. Welin & U. Welin
2008Hur många talar älvdalska idag? Second Conference on Elfdalian, Älvdalen 12–14 June 2008.Google Scholar
Levander, L.
1909Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Stockholm: Kungliga boktryckeriet P. A. Norstedt ock söner.Google Scholar
1925Dalmålet. Beskrivning och historia. I1. Uppsala.Google Scholar
1928Dalmålet. Beskrivning och historia. II1. Uppsala.Google Scholar
Ljunggren, R.
1926Om den opersonliga konstruktionen. Uppsala: Berlings.Google Scholar
Måsan, S.
2002Det finns ju bara ett sollerömål i hela Sverige. I1: Åter till Sollerön: om kulturarv, folk och landsbygd. Larsson, Cecilia Hammarlund, Bo Larsson, Annette Rosengren (red.). Stockholm: Nordiska museets förlag: 105–116.Google Scholar
Müller, G.
2005Pro-drop and impoverishment. In P. Brandt & E. Fuss (eds.), 93–115. Form, structure, and grammar. A Festschrift presented to Günter Grewendorf on the occasion of his 60th birthday. Tübingen: Narr.Google Scholar
Nordberg, B.
2005Expletivt det i samtalsspråk. In Bäcklund, I. et al. Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. Uppsala: Institutionen för nordiska språk: 144–152.Google Scholar
Ohlsén, K. & E. Olander
2010Orsaord: en orsamålsordbok. Mora: Orsa-Skattunge hembygdsförening.Google Scholar
Roberts, I.
1994Verbs and diachronic syntax: A comparative history of English and French. Dordrecht: Kluwer.Google Scholar
2010aA deletion analysis of null subjects. In: T. Biberauer, A. Holmberg, I. Roberts & M. Sheehan (eds.), 58–87. Parametric variation: Null subjects in minimalist theory. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
2010Agreement and head movement: Clitics, incorporation and defective goals. Cambridge, MA: MIT Press. CrossrefGoogle Scholar
Rohrbacher, B. W.
1999Morphology-driven syntax, a theory of V to I raising and pro-drop. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Sandøy, H.
1994Talesyntaks og dialektsyntaks. Myking, Sandøy og Utne (eds.) Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.Google Scholar
Steensland, L.
2000Älvdalska. In K. Vamling & J.-O. Svantesson (eds.), 361–375. Världens språk – en typologisk och geografisk översikt. Institutionen för lingvistik, Lunds universitet, Lund.Google Scholar
Tannerhagen, T.
1913Oremålet. Olsmässan: tidning för Ore gammelby med omnejd: 91.Google Scholar
Thráinsson, H.
1996On the non-universality of functional categories. In W. Abraham, S. D. Epstein, H. Thráinsson & C. J.-W. Zwart (eds.), 253–281. Minimal Ideas. Syntactic Studies in the Minimalist Framework. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
2007The syntax of Icelandic. New York: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
2010Predictable and unpredictable sources of variable verb and adverb placement in Scandinavian. Lingua 1201. 1062–1088. CrossrefGoogle Scholar
Viðarsson, Heimir van der Feest
2016The syntax of others: “un-Icelandic” verb placement in nineteenth- and early twentieth-century Icelandic. In van Ostade & Percy (eds.), 152–167. Prescription and Tradition in Language: Establishing Standards Across Time and Space. Bristol: Multilingual Matters. CrossrefGoogle Scholar
Vikner, S.
1997V-to-I movement and inflection for person in all tenses. In L. Haegeman (ed.), 187–213. The New Comparative Syntax. London: Longman.Google Scholar
Wennberg, K.
2007Wenjad: en ordbok. Orsa: Orsa tryckeri.Google Scholar