Article published in:
Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives
Edited by Laura Visapää, Jyrki Kalliokoski and Helena Sorva
[Pragmatics & Beyond New Series 249] 2014
► pp. 173202
References
Auer, Peter
1998“Zwischen Parataxe und Hypotaxe: Abhängige Hauptsätze im geschriebenen und gesprochenen Deutsch.” Zeitschrift für Germanistische Linguistik 26: 284–307. CrossrefGoogle Scholar
Green, Georgia M
1976“Main Clause Phenomena in Subordinate Clauses.” Language 52 (2): 382–397. CrossrefGoogle Scholar
Cristofaro, Sonia
2003Subordination. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja-Riitta Heinonen, and Irja Alho
2004Iso suomen kielioppi [ The Comprehensive Grammar of Finnish ]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Available at: http://​scripta​.kotus​.fi​/visk.Google Scholar
Halonen, Mia, and Marja-Leena Sorjonen
2008“Using niin-interrogative to Treat the Prior Speaker,s Action as an Exaggeration.” Discourse Studies 10: 37–53. CrossrefGoogle Scholar
Herlin, Ilona
1998Suomen kun [ The Finnish kun ]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Ikola, Osmo, Ulla Palomäki, and Anna-Kaisa Koitto
1989Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia [ Syntax and Text Grammar of Finnish Dialects ]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Koivisto, Aino, Ritva Laury, and Eeva-Leena Seppänen
2011“Syntactic and actional characteristics of Finnish että-clauses.” In Subordination in Conversation. A Cross-linguistic Perspective, ed. by Ritva Laury, and Ryoko Suzuki. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Kotilainen, Lari
2007Kiellon lumo. Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen [ The fascination of negation. The negation construction without negator and its conventionalization ]. Suomi 193. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Langacker, Ronald W
1991Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I: Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
2008“Subordination in Cognitive Grammar.” In Asymmetric events, ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, 137–149. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Laury, Ritva, and Marja-Liisa Helasvuo
2008 “Finnish Relative Clauses in Conversation: Main Clauses as Emergent Formulas.” Paper presented at UCSB Linguistics Department Colloquium , May 15, 2008 [handout].
Laury, Ritva, and Eeva-Leena Seppänen
2008“Clause Combining, Interaction, Evidentiality, Participation Structure, and the Conjunction-particle Continuum: The Finnish että.” In Crosslinguistic Studies of Clause Combining, ed. by Ritva Laury, 153–178. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Leino, Pentti
1982Suomen kielen lohkolause [ The Finnish cleft sentence ]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Lehtinen, Tapani
1991 “Suomen ja viron verbiloppuisista sivulauseista.” [On verb-final subordinate clauses in Finnish and Estonian]. In Nordens språk i Baltikum. Pohjoismaiden kielet Baltiassa, Nordisk språksekretariats rapporter 18, 79–82. Oslo.Google Scholar
Lindström, Liina
2004“Verbi asend eesti kõrvallauses. Relatiivlaused.” [The position of the verb in Estonian subordinate clauses. Relative clauses]. Keel ja Kirjandus 6: 414–429.Google Scholar
Lindén, Eeva
1959“Hypotaktisen sanajärjestyksen tehtävistä lounaismurteissa.” [On the role of hypotactic order in south-western dialects]. Virittäjä 63: 252–266.Google Scholar
Remmel, Nikolai
1963Sônajärjestus eesti lauses. Deskriptiivne käsitlus[ Word order in Estonian sentences. A descriptive treatment ]. Eesti keele süntaksi küsimüsi. Keele ja kirjanduse instituudi uurimused VIII. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.Google Scholar
Savijärvi, Ilkka
1977Redundanssi ja kieltoverbin ellipsi suomen kielen negaatiojärjestelmässä [ Redundancy and ellipsis of negator in the Finnish negation system ]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar
Seppänen, Eeva-Leena, and Ritva Laury
2007“Complement Clauses as Turn Continuations: The Finnish et()-clause.” Pragmatics 17(4): 553–572.Google Scholar
Seppänen, Eeva-Leena, and Ilona Herlin
2009 “Kuvauksista seurauksiin: Kaksiulotteinen konstruktio ‘niin A että’.” [From descriptions to effects: The two-dimensional construction niin A että ‘so A that’]. Virittäjä 113: 213–243.Google Scholar
Thompson, Sandra A., and Anthony Mulac
1991“A Quantitative Perspective on the Grammaticization of Epistemic Parentheticals in English.” In Approaches to Grammaticalization (II), ed. by Elizabeth Closs Traugott, and Bernd Heine, 313–329. Amsterdam: John 
Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Thompson, Sandra A
2002 “Object Complements” and Conversation: Towards a Realistic Account.” Studies in Language 60 (1): 125–164. CrossrefGoogle Scholar
Verhagen, Arie
2005Constructions of Intersubjectivity. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Vilkuna, Maria
1989Free Word Order in Finnish. Its Syntax and Discourse Functions. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
1995“Discourse Configurationality in Finnish.” In Discourse Configurational Languages, ed. by Katalin É. Kiss, 244–268. Oxford: Oxford University Press,Google Scholar
1997“Into and Out of Standard Language: The Particle ni in Finnish.” In Taming the Vernacular, ed. by Jennifer Chesire, and Dieter Stein, 51–67. London: Longman.Google Scholar
1998“Word Order in European Uralic.” In Constituent Order in the Languages of Europe, ed. by Anna Siewierska, 173–233. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
SA = Syntactic X Archive
Research Institute for the Languages of Finland – University of Turku, School of Languages and Translation Studies. http://​syntaxarchives​.suo​.utu​.fi/.
SKN Urjala = Rekunen, Jorma, and Yli-Paavola Jaakko
1992Urjalan murretta [Suomen kielen näytteitä 33]. Helsinki: Valtion painatuskeskus.Google Scholar