Article published In:
Pragmatics and Society
Vol. 11:4 (2020) ► pp.505523
References
Agency for Cultural Affairs, Japan
2002 “Heisei 14 nendo ‘Kokugo ni kansuru seronchosa’ no kekka ni tsuite.” Agency for Cultural Affairs, Accessed December 04 2015. [URL]
2007Keigo no shishin. Tokyo.Google Scholar
Akaishi, Michiyo
2009Fire on Ice. Tokyo: Shogakkan.Google Scholar
Arikawa, Hiro
2009Freetor ie o kau. Tokyo: Gentosha.Google Scholar
Bachnik, Jane M.
1994 “Uchi/soto: Authority and intimacy hierarchy and solidarity in Japan.” In Situated meaning: Inside and outside in Japanese self, society, and language, edited by Jane M. Bachnik and Charles J. Quinn 224–243. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Brown, Penelope, and Stephen C. Levinson
1987Politeness: some universals in language usage, Studies in interactional sociolinguistics. Cambridge & New York: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Carroll, Tessa
2006 “Changing language, gender and family relations in Japan.” In The changing Japanese family, edited by Marcus Rebick and Ayumi Takenaka. 109–126. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.Google Scholar
Cook, Haruko Minegishi
2008 “Style shifts in Japanese academic consultations.” In Style shifting in Japanese, edited by Kimberly Jones and Tsuyoshi Ono. 9–38. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Fukuda, Atsushi, and Noriko Asato
2004 “Universal politeness theory: application to the use of Japanese honorifics.” Journal of Pragmatics 36 (11):1991–2002. DOI logoGoogle Scholar
Hara, Hidenori
1997Fuyu monogatari. Vol. 51. Tokyo: Shogakkan.Google Scholar
Harada, Koichi
2013 “Daigakusei no nichijō kaiwa ni okeru keiyōshi no gokan shūshi yōhō.” Gengo shakai 71:341–327.Google Scholar
Hasegawa, Yoko
2010 “The sentence-final particles ne and yo in soliloquial Japanese.” Pragmatics 20 (1):71–89. DOI logoGoogle Scholar
2012 “Against the social constructionist account of Japanese politeness.” Journal of Politeness Research 81:245–268. DOI logoGoogle Scholar
Hiiragi, Aoi
1999 “Happy Days -Omedetai hibi-.” In Bu~ke Delux, edited by Teruhisa Saji. Tokyo: Shueisha.Google Scholar
Hill, Beverly, Sachiko Ide, Shoko Ikuta, Akiko Kawasaki, and Tsunao Ogino
1986 “Universals of linguistic politeness: Quantitative evidence from Japanese and American english.” Journal of Pragmatics 10 (3):347–371. DOI logoGoogle Scholar
Honda, Takayoshi
2009Will. Tokyo: Shueisha.Google Scholar
Honda, Tetsuya
2010Bushido Sixteen. Tokyo: Bungeishunju.Google Scholar
Horasawa, Shin, and Eriko Oka
2006 “ ‘Baitokeigo’ o tukau wakamonotachi.” Gifu daigaku chiikikagakubu kenkyu houkoku 191:1–31.Google Scholar
Ide, Sachiko
1989 “Formal forms and discernment: Two neglected aspects of universals of linguistic politeness.” Multilingua 8 (2/3): 223–248. DOI logoGoogle Scholar
2005 “How and why honorifics can signify dignity and elegance: The indexicality and reflexivity of linguistic rituals.” In Broadening the horizon of linguistic politeness, edited by Robin T. Lakoff and Sachiko Ide. 45–64. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kamio, Yoko
2005Cat Street. Tokyo: Shueisha.Google Scholar
Kawagoe, Itsue
2015 “The phonology of sokuon, or geminate obstruents.” In Handbook of Japanese Phonetics and Phonology, edited by Haruo Kubozono. 79–120. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Kinsui, Satoshi
2003Vācharu Nihongo yakuwarigo no nazo. Tōkyō: Iwanami ShotenGoogle Scholar
2014“Yakuwarigo” shōjiten. Tōkyō: Kenkyūsha.Google Scholar
Kokuritsu Kokugo kenkyūsho
2006Gengo kōdō ni okeru ‘hairyo’ no shosō. Tōkyō: Kuroshio Shuppan.Google Scholar
Koshigaya, Osamu
2011Hidamari no kanojyo. Tōkyō: Shinchosha.Google Scholar
Kuramochi, Masuko
2009 “Shinkeigo ‘su’ no shiyoubamen no kakudai to kinou no henka.” Meikainihongo 141:25–35.Google Scholar
Matsumoto, Yoshiko
1988 “Reexamination of the Universality of Face: Politeness Phenomena in Japanese.” Journal of Pragmatics 12 (4):403–426. DOI logoGoogle Scholar
1989 “The Japanese language and honorific speech: Is there a Nihongo without keigo?Penn Lingistics Review 131:38–46.Google Scholar
Mishima, Yukiko
2011Shiawase no pan. Tōkyō: Poplar-sha.Google Scholar
Nakamura, Momoko
2007“Sei” to Nihongo: kotoba ga tsukuru onna to otoko: Tōkyō: Nihon Hōsō Shuppan KyōkaiGoogle Scholar
Obana, Miho
1998Kodomo no omocha. Vol. 101. Tōkyō: Shueisha.Google Scholar
2001Andante. Vol. 21. Tōkyō: Shueisha.Google Scholar
2002Andante. Vol. 31. Tōkyō: Shueisha.Google Scholar
Ogiwara, Hiroshi
2001Uwasa. Tōkyō: Shichosha.Google Scholar
2011Itoshino zashiki-warashi. Tōkyō: Asahi Bunko.Google Scholar
Okamoto, Shigeko
1998 “The use and non-use of honorifics in sales talk in Kyoto and Osaka: Are they rude or friendly?” In Noriko Akatsuka, Hajime Hoji, Shoichi Iwasaki, Sung-Ock Sohn, and Susan Strauss (eds.). Japanese/Korean Linguistics 71: 141–157. Stanford: CSLI.Google Scholar
2011 “The use and interpretation of addressee honorifics and plain forms in Japanese: Diversity, multiplicity, and ambiguity.” Journal of Pragmatics 43 (15):3673–3688. DOI logoGoogle Scholar
Ototake, Hirodata
2010Daijobu 3 kumi. Tōkyō: Kodansha.Google Scholar
Ozawa, Mari
2002Ozawa Mari The Best: Yasashiku mo nai shi tsumetaku mo nai and other stories. Tōkyō: Shueisha.Google Scholar
Pizziconi, Barbara
2003 “Re-Examining Politeness, Face and the Japanese Language.” Journal of Pragmatics 35 (10–11): 1471–1506. DOI logoGoogle Scholar
Senuma, Fumiaki
2005 “Wakamono kotoba o firudowaaku suru.” The Journal of Communication Studies 221:295–323.Google Scholar
Shirooka, Keiji
2012 “Tokushuhaku renzoku o kyoyōsuru gendai Nihongo no keikō to kin kako kara no gengo henka ni tsuite.” Jinbun ronshū 63 (1):41–68.Google Scholar
Silverstein, Michael
1979 “Language structure and linguistic ideology.” In The elements: A parasession on linguistic units and levels, edited by P. R. Clyne, W. Hanks and C. L. Hofbauer. 193–247. Chicago: Chicago Linguistic Society.Google Scholar
Teshigawara, Mihoko, and Satoshi Kinsui
2011 “Modern Japanese “Role Language” (Yakuwarigo): Fictionalised orality in Japanese literature and popular culture.” Sociolinguistic Studies 5 (1):37–58.Google Scholar
Togashi, Junichi
2006 “Keiyōshi gokan tandoku yōhō ni tsuite: sono seiyaku to shinteki tetsuduki.” Nihongo no kenkyū 2 (4):165–172.Google Scholar
Toshima, Miho
2005 “Tampopo no watage mitai dane.” In Kimi ga mitsukeru monogatari: Sukuuru hen, edited by Kadokawa Bunko. Henshuubu, 5–43. Tōkyō: Kadokawa shoten.Google Scholar
Yonekawa, Akihiko
1996Gendai wakamono kotoba kou. Tōkyō: Maruzen Kabushiki Gaisha.Google Scholar