Article published in:
Target
Vol. 26:3 (2014) ► pp. 406431
References
Baker, Mona
1992In Other Words. London: Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Bakker, Matthijs, Cees Koster, and Kitty van Leuven-Zwart
1998“Shifts of Translation.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. by Mona Baker, 226–231. London: Routledge.  CrossrefGoogle Scholar
Bell, Allan
1991The Language of News Media. Oxford: Blackwell. CrossrefGoogle Scholar
de Beaugrande, Robert, and Wolfgang U. Dressler
1981Introduction to Text Linguistics. London: Longman. CrossrefGoogle Scholar
Bielsa, Esperança
2007“Translation in Global News Agencies.” Target 19 (1): 135–155. CrossrefGoogle Scholar
Blum-Kulka, Shoshana
1986“Shifts of Cohesion and Coherence in Translation.” In Interlingual and Intercultural Communication: Discourse and Cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies, ed. by Juliane House, and Shoshana Blum-Kulka, 17–35. Tubingen: Gunter Narr.Google Scholar
Callow, Kathleen
1974Discourse Considerations in Translating the Word of God. Michigan: Zondervan.Google Scholar
Catford, John C
1965A Linguistic Theory of Translating. London: Oxford University Press.Google Scholar
Enkvist, Nils Erik
1990“Seven Problems in the Study of Coherence and Interpretability.” In Coherence in Writing: Research and Pedagogical Perspectives, ed. by Ulla Connor, and Ann M. Johns, 9–28. Washington, DC: TESOL.Google Scholar
Fujii, Akio
1988“News Translation in Japan.” Meta 33 (1): 32–37. CrossrefGoogle Scholar
Gottlieb, Henrik
2010“Multilingual Translation vs. English-fits-all in South African Media.” Across Languages and Cultures 11 (2): 189–216. CrossrefGoogle Scholar
Halliday, Michael A.K
1985aIntroduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.Google Scholar
1985bSpoken and Written Language. Geelong, Vic.: Deakin University Press.Google Scholar
Halliday, Michael A.K., and Christian M.I.M. Matthiessen
2004An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.Google Scholar
Harsányi, Ildikó
2008“Metaforarendszerek fordítása – sajtószövegek elemzése kognitív megközelítésből” [The translation of metaphor systems – An analysis of news texts from a cognitive perspective]. Fordítástudomány [Translation Studies] 10 (1): 42–60.Google Scholar
2010“A metafora mint az alternative konceptualizáció eszköze a fordításban” [Metaphor as a means of alternative conceptualization in translation]. Fordítástudomány [Translation Studies] 12 (2): 5–23.Google Scholar
Hasan, Ruqaiya
1984“Coherence and Cohesive Harmony.” In Understanding Reading Comprehension, ed. by James Flood, 181–219. Delaware: International Reading Association.Google Scholar
Hatch, Evelyn, and Anne Lazaraton
1991The Research Manual. Design and Statistics for Applied Linguistics. Boston: Heinle & Heinle Publishers.Google Scholar
Heltai, Pál, and Gabriella Juhász
2002“A névmások fordításának kérdései angol—magyar és magyar—angol fordításokban” [The questions of translating pronouns in English—Hungarian and Hungarian-English translations]. Fordítástudomány [Translation Studies] 4 (2): 46–62. CrossrefGoogle Scholar
Holland, Robert
2006“Language(s) in the Global News: Translation, Audience Design and Discourse (Mis)interpretation.” Target 18 (2): 229–259. CrossrefGoogle Scholar
Jenei, Gabriella
2008The Contribution of Reference and Co-reference to Cohesion. Saarbrücken: VDM Verlag. CrossrefGoogle Scholar
Károly, Krisztina
2010“Shifts in Repetition vs. Shifts in Text Meaning: A Study of the Textual Role of Lexical Repetition in Non-literary Translation.” Target 22 (1): 40–70. CrossrefGoogle Scholar
Károly, Krisztina, Anett Árvay, Melinda Edwards, Hajnal Fekete, Katalin Kolláth, and Gyula Tankó
2000“A szövegkohézió mérése vizsgafordítások értékelésében” [The measuring of textual cohesion in the assessment of translations in language exams]. Fordítástudomány [Translation Studies] 2 (2): 36–62.Google Scholar
Klaudy, Kinga
2003Languages in Translation. Lectures on the Theory, Teaching and Practice of Translation. Budapest: Scholastica.Google Scholar
2006“Szövegszintű műveletek a fordításban” [Text-level operations in translation]. In A mondat kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára [The sentence is an adventure. 70 studies for Imre Békési’s 70th birthday], ed. by László Galgóczy, and László Vass, 204–211. Szeged: JGyTF Kiadó.Google Scholar
Lee, Chang-soo
2006“Differences in News Translation between Broadcasting and Newspapers: A Case Study of Korean—English Translation.” Meta 51 (2): 317–327. CrossrefGoogle Scholar
Leppihalme, Ritva
1997Culture Bumps. Clevedon: Multilingual Matters. CrossrefGoogle Scholar
Limon, David
2004“Translating News Genres between Slovene and English: An Analytical Framework.” Across Languages and Cultures 5 (1): 43–65. CrossrefGoogle Scholar
Makkos, Anikó
2010“Szöveggrammatikai eszközök fordítása és alkalmazása nyelvvizsgázók fordításaiban” [The translation and the use of means of text grammar in the translations of language learners]. Fordítástudomány [Translation Studies] 12 (2): 96–121. CrossrefGoogle Scholar
Mason, Ian, and Adriana Şerban
2003“Deixis as an Interactive Feature in Literary Translation from Romanian into English.” Target 15 (2): 269–294. CrossrefGoogle Scholar
Nord, Christiane
1995“Text-functions in Translation: Titles and Headings as a Case in Point.” Target 7 (2): 261–284. CrossrefGoogle Scholar
Paksy, Eszter
2005“Szerző és olvasó viszonya a fordított szövegben” [The relationship of author and reader in translated text]. Fordítástudomány [Translation Studies] 7 (1): 60–69. CrossrefGoogle Scholar
2008“Metaszöveg és ethosz a fordításban” [Metatext and ethos in translation]. Fordítástudomány [Translation Studies] 10 (2): 47–60. CrossrefGoogle Scholar
Pásztor Kicsi, Mária
2007“Vajdasági magyar médiaszövegek mondatszerkesztésének összehasonlító kvantitatív elemzése” [A comparative and quantitative analysis of the sentence structure Hungarian media discourse in the Voivodine]. Hungarológiai Közlemények [Essays in Hungarian Studies] 21: 71–85.Google Scholar
Pléh, Csaba, and Katalin Radics
1976“ ‘Hiányos mondat,’ pronominalizáció és a szöveg” [“Elliptical sentence,” pronominalizaton and text]. Általános Nyelvészeti Tanulmányok [Studies in General Linguistics] 91: 261–277.Google Scholar
Shlesinger, Miriam
1995“Shifts in Cohesion in Simultaneous Interpreting.” The Translator 1 (2): 193–214. CrossrefGoogle Scholar
Sidiropoulou, Maria
1995a“Headlining in Translation: English vs. Greek Press.” Target 7 (2): 285–304. CrossrefGoogle Scholar
1995b“Causal Shifts in News Reporting: English vs. Greek Press.” Perspectives: Studies in Translatology 3 (1): 83–92. CrossrefGoogle Scholar
1998“Quantities in Translation: English vs. Greek Press.” Target 10 (2): 319–333. CrossrefGoogle Scholar
Swales, John
1990Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Tolcsvai Nagy, Gábor
2000 “Vázlat az ő – az anaforikus megoszlásról” [A study on the anaphoric distribution of ő – az]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] XCVI (3): 282–296. CrossrefGoogle Scholar
Toury, Gideon
1980In Search of a Theory of Translation. . Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University. CrossrefGoogle Scholar
1986“Monitoring Discourse Transfer: A Test-case for a Developmental Model of Translation.” In Interlingual and Intercultural Communication. Discourse and Cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies, ed. by Juliana House, and Shoshana Blum-Kulka, 79–95. Tübingen: Gunter Narr Verlag. CrossrefGoogle Scholar
Tyler, Andrea
1994“The Role of Repetition in Perceptions of Discourse Coherence.” Journal of Pragmatics 211: 671–688. CrossrefGoogle Scholar
Valdeón, Roberto A
2005“The ‘Translated’ Spanish Service of the BBC.” Across Languages and Cultures 6 (2): 195–220. CrossrefGoogle Scholar
van Leuven-Zwart, Kitty M
1989“Translation and Original: Similarities and Dissimilarities I.” Target 1 (2): 151–181. CrossrefGoogle Scholar
1990“Translation and Original: Similarities and Dissimilarities II.” Target 2 (1): 69–95. CrossrefGoogle Scholar
Vidal, José Manuel
2005“Algunas vivencias de un traductor de prensa.” In La traducción periodística, ed. by Carmen Cortés Zaborras, and María José Hernández Guerrero, 379–390. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.Google Scholar
Vinay, Jean-Paul, and Jean Darbelnet
1995Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Trans. and ed. by Juan C. Sager, and M.-J. Hamel. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Vuorinen, Erkka
1995“News Translation as a Gatekeeping.” In Translation as Intercultural Communication, ed. by Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarova, and Klaus Kaindl, 161–172. Amsterdam: John Benjamins.. CrossrefGoogle Scholar
Cited by

Cited by 6 other publications

Gendron, Philippe, Kyle Conway & Lucile Davier
2019.  In Journalism and Translation in the Era of Convergence [Benjamins Translation Library, 146],  pp. 63 ff. Crossref logo
Jiang, Zhanhao & Yuan Tao
2017. Translation Universals of Discourse Markers in Russian-to-Chinese Academic Texts: A Corpus-based Approach. Zeitschrift für Slawistik 62:4  pp. 583 ff. Crossref logo
Tao, Yuan & Zhanhao Jiang
2017. Translation universals of kak structures: a corpus-based approach. Russian Linguistics 41:1  pp. 61 ff. Crossref logo
Valdeón, Roberto A.
2015. Fifteen years of journalistic translation research and more. Perspectives 23:4  pp. 634 ff. Crossref logo
Valdeón, Roberto A.
2016. Translating stable sources in times of economic recession. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation 62:1  pp. 1 ff. Crossref logo
Valdeón, Roberto A.
2019. Ad hoc Corpora and Journalistic Translation Research: BBC News and BBC Mundo's Coverage of Margaret Thatcher's Death and Funeral. Across Languages and Cultures 20:1  pp. 79 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 23 april 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.