Article published in:
The Historical Sociolinguistics of Spelling
Edited by Laura Villa and Rik Vosters
[Written Language & Literacy 18:2] 2015
► pp. 260274
References
Anon
(1799) Rudimenta, of gronden der Nederduitsche spraake. Uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Leiden/Utrecht: D. du Mortier/G.T. van Paddenburg en zoon.Google Scholar
Anon. [P.B.]
(1757) Fondamenten ofte Grond-Regels der Neder-Duytsche Spel-Konst. Antwerp: Hubertus Bincken.Google Scholar
Deumert, Ana & Wim Vandenbussche
(2003) Research directions in the study of language standardization. In Ana Deumert & Wim Vandenbussche (eds.), Germanic standardizations. Past to present, 455–469. Amsterdam: John Benjamins CrossrefGoogle Scholar
Dibbets, Gerardus R. W
(1995) De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus.Google Scholar
Geerts, Guido
(1966) Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. Brussels: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.Google Scholar
Goossens, Jan
(2008) Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis. Tongeren: G. Michiels. [Offprint: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 80: 33–258].Google Scholar
Henckel, Frans Lodewijk N
(1815) Nieuwe Vlaemsche spraek-konst. Ghent: P.F de Goesin- Verhaege.Google Scholar
Irvine, Judith T. & Susan Gal
(2000) Language ideology and linguistic differentiation. In Paul V. Kroskrity (ed.), Regimes of language. Ideologies, polities, and identities, 35–83. Santa Fe: School of American Research PressGoogle Scholar
Kroskrity, Paul V
(2000) Regimenting languages. Language ideological perspectives. In Paul V. Kroskrity (ed.), Regimes of language. Ideologies, polities, and identities, 1–34. Santa Fe: School of American Research PressGoogle Scholar
Loon, Jozef Van
(1989) Een peiling naar het ontstaan van het Zuidnederlandse accusativisme. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 1051: 209–223.Google Scholar
Maljaars, Abraham
(1979) Bijdrage tot de kennis van genus en geslacht in de achttiende eeuw met een uitweiding over de pronominale aanduiding in het moderne Nederlands. Utrecht: Instituut De Vooys.Google Scholar
Roches, Jan Des
(s.a [1761]) Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst. Derden Druk, oversien en verbetert doór den Autheur. Antwerp: Grangé. Text edition by Joop M. van der Horst (2007), Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus.Google Scholar
Rutten, Gijsbert, in collaboration with Rik Vosters
(2011) Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussels: VUB-Press.Google Scholar
Rutten, Gijsbert & Rik Vosters
(2012) As many norms as there were scribes? Language history, norms and usage in the Southern Netherlands in the nineteenth century. In Nils Langer, Steffan Davies & Wim Vandenbussche (eds.), Language and history, linguistics and historiography. Interdisciplinary approaches, 229–254. Oxford/Bern: Peter Lang.Google Scholar
Schieffelin, Bambi B., Kathryn A. Woolard & Paul V. Kroskrity
(1998) Language ideologies. Practice and theory. New York/Oxford: Oxford University PressGoogle Scholar
Siegenbeek, Matthijs
(1804) Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering van eenparigheid in dezelve. Amsterdam: Allart.Google Scholar
Sijs, Nicoline van der
(2004) Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. The Hague: SduGoogle Scholar
Verpoorten, Jan Domien
(1759) Woorden-schat oft letter-konst. Antwerp: Gerardus Berbie.Google Scholar
Vosters, Rik
(2011) Taalgebruik, taalnormen en taalbeschouwing in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een historisch-sociolinguïstische verkenning van vroeg-negentiende-eeuws Zuidelijk Nederlands. Ph.D. dissertation. Brussels: Vrije Universiteit Brussel.Google Scholar
Vosters, Rik, Gijsbert Rutten
Wim Vandenbussche (2012). The sociolinguistics of spelling. A corpus-based case study of orthographical variation in nineteenth-century Dutch in Flanders. In Ans van Kemenade & Nynke de Haas (eds.) Historical linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics 253 273 Amsterdam John Benjamins Crossref
Vosters, Rik, Gijsbert Rutten & Marijke van der Wal
(2010) Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120.1: 93–112.Google Scholar
Wal, Marijke van der & Cor van Bree
(2008) Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.Google Scholar
Weiland, Petrus
(1805) Nederduitsche spraakkunst. Amsterdam: Johannes Allart.Google Scholar
Willemyns, Roland
(2003) Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerp/Utrecht: Standaard/Spectrum.Google Scholar
Cited by

Cited by 4 other publications

No author info given
2019.  In Language Planning as Nation Building [Advances in Historical Sociolinguistics, 9], Crossref logo
Wendy Ayres-Bennett & John Bellamy
2021.  In The Cambridge Handbook of Language Standardization, Crossref logo
Rutten, Gijsbert & Rik Vosters
2021.  In The Cambridge Handbook of Language Standardization,  pp. 65 ff. Crossref logo
van Eyndhoven, Sarah
2021. ‘An Eye for an Aye’: linguistic and political backlash and conformity in eighteenth-century Scots. Journal of Historical Sociolinguistics 7:2  pp. 243 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 11 november 2021. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.