Publications

Publication details [#2964]

Eemeren, Frans H. Van and Rob Grootendorst. 1980. Argumenteren en overtuigen: Een conventioneel paar. Een karakterisering van argumentatie met behulp van de taalhandelingstheorie. Tijdschrift voor Taalbeheersing 2 (4) : 271–310.
Publication type
Article in journal
Publication language
Dutch

Annotation

Under which preconditions do utterances count as argumentation? It is argued that a correct argumentation is conventionally linked with the perlocutionary act of persuading.