Publications

Publication details [#5830]

Kusters, Ton and Kees Sluis. 1982. Onderzoek op het gebied van de analyse van klasinteraktie. In Leidse Werkgroep Moedertaaldidactiek, ed. Moedertaalonderwijs in ontwikkeling. Coutinho. pp. 392–425.
Publication type
Article in book
Publication language
Dutch

Annotation

Overview of research on classroom interaction.