Publications

Publication details [#6890]

Mooij, Antoine. 1976. Taaldaden en de retorika van het onbewuste. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 17 (4) : 253–267.
Publication type
Article in journal
Publication language
Dutch

Annotation

M. tries to relate the theory of speech acts, rhetoric and the notion of the unconscious.