Publications

Publication details [#9205]

Strasser, S. 1972. De dialoog als bakermat van de waarheid: Kritische beschouwingen naar aanleiding van Habermas' 'Theorie der kommunikativen Kompetenz'. Tijdschrift voor Filosofie 34 (2) : 323–347.