Publications

Publication details [#10224]

Stachová, Jirina. 1990. Úloha Metafory Ve Vedeckém Poznávání a Vyjadrování (The Role of Metaphor in Scientific Knowledge and Communication). Praha. 151 pp.
Publication type
Book – monograph
Publication language
Czech
ISBN
8070070137