Publications

Publication details [#12687]

Pesonen, Atila. 2002. Dramaattinen preesens venäläisissä vitseissä ja niidensuomennoksissa [Dramatic present tense in Russian jokes and their Finnish translations]. In Koskela, Merja and Nina Pilke, eds. Erikoiskielet ja käannösteoria [LSP and theory of translation]. Vaasa: University of Vaasa, Faculty of Humanities. pp. 279–290.
Publication type
Article in jnl/bk
Publication language
Finnish
Source language
Target language