Publications

Publication details [#1595]

Dollerup, Cay. 2000. Review of Översättarens röst: en studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren. Perspectives 8 (2) : 150–151.