Publications

Publication details [#3996]

Lindquist, Lita. 1994. Oversættelse: problemer og strategier, set i tekstlingvistik og pragmatisk perspektiv [Translation: problems and strategies in a textlinguistic and pragmatic perspective]. Copenhagen: Samfundslitteratur. 112 pp.
Publication type
Monograph
Publication language
Danish
Main ISBN
8759311789

Abstract

Denne bog giver en korfattet og systematisk gennemgang af de væsentligste strategier for hvordan man løser fundamentale problemer ved oversættelse. Bogen rummer mange eksempler fra oversættelse mellem dansk og flere fremmedsprog, og den er samtidig teoretisk funderet. Dens metode er hentet i pragmatikken og tekstlingvistikken, hvis principper om kontekst og sammenhæng forklares og anvendes på oversættelsens tre faser: originaltekst, overførsel og måltekst. Bogens bærende ide er begrebet oversættelsesenheden, der gennemgås enkelt og klart fra den mindste sproglige enhed, semet, til den største, teksten. Bogen er samtidig en indføring i almene lingvistiske begreber og principper og henvender sig til alle studietrin ved de højere læreanstalter.
Source : Unknown

Reviewed by