Publications

Publication details [#4935]

Sueiro Justel, Joaquín. 2002. La traducció i la interpretació en la colonització espanyola de les Filipines (segles XVI-XIX) [Translation and interpretation in the Spanish colonization of the Philippines (sixteenth and seventeenth centuries)]. In Díaz Fouces, Oscar, Marta García González and J. Costa Carreras, eds. Traducció i dinàmica sociolingüística [Translation and sociolinguistic dynamics]. Barcelona: Llibres de l'Index. pp. 261–283.
Publication type
Article in jnl/bk
Publication language
Catalan
Source language

Abstract

The article describes from a historical and linguistic perspective the role of the interpreters and translators in the development of Spanish during the Spanish colonization of the Philippines during the sixteenth and seventeenth centuries.
Source : P. Orero Clavero