Publications

Publication details [#6147]

Rodrigues, Louis J. 2004. Review of El fil d'Ariadna: anàlisi estilística i traducció literària. Babel 50 (1) : 94–96.