Kültür Çevirisi [Cultural translation]

Kyle Conway
Çeviri Pelin Sena İskurtDuygu Tekgül
İçindekiler

Kültür çevirisi kavramı, biri antropoloji/etnografya, Ethnographic approaches biri de kültür çalışmaları/sömürgecilik sonrası çalışmalar (Postcolonial olmak üzere iki geniş alana dayandırılabilecek farklı tanımlara sahiptir. Kavram antropolojide genellikle bir grubun üyelerinin dünyayı ve dünyadaki yerlerini nasıl anladığını başka bir kültürel grubun üyeleri için betimleme eylemi olarak ele alınır. Kültür çalışmalarında ise insanlar bir kültürel gruptan bir diğerine taşındığında giriştiği farklı türdeki müzakere eylemlerine veya bu yer değiştirme işinin kendisine işaret eder. Her iki durumda da araştırmacılar kavramın kullanımının, buradaki “translation”/“çeviri” Translation] sözcüğünün Latincede “ötesine taşımak” anlamına gelen transferre fiilinin geçmiş zaman hali translātus’tan türediğini belirtiyor. (Latinceden başka etimolojiler ortaya atan araştırmacı sayısı son derece az.) Öte yandan, “(ötesine) taşıma” eyleminin nesnesi alana göre değişiklik gösteriyor. Antropologlara göre yabancı kültürler, yerli okurlar için makalelerde ve kitaplarda metin biçiminde betimlenerek “taşınıyor,” kültür çalışmaları araştırmacıları ise, “taşınan” şeyin kültürden çok yurdunu bırakıp kendi kültürüyle birlikte yeni bir yere gelen insanlar olduğunu savunuyor.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Asad, Talal
1986“The concept of cultural translation in British cultural anthropology.” In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Clifford James & George E. Marcus (eds), 141–164. Berkeley: University of California Press.  TSBGoogle Scholar
Buden, Boris & Nowotny, Stefan
2009“Cultural translation: An introduction to the problem.” Translation Studies 2 (2): 196–208. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Gellner, Ernest
1970“Concepts and society.” In Rationality, Bryan R. Wilson (ed.), 18–49. New York: Harper and Row.Google Scholar
Ingold, Tim
1993“The art of translation in a continuous world.” In Beyond Boundaries: Understanding, Translation, and Anthropological Discourse, Gísli Pálsson (ed.), 210–230. Providence: Berg.Google Scholar
Jordan, Shirley Ann
2002“Ethnographic encounters: The processes of cultural translation.” Language and Intercultural Communication 2 (2): 96–110. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Lienhardt, Godfrey
1954“Modes of thought.” In The Institutions of Primitive Society: A Series of Broadcast Talks, E.E. Evans-Pritchard (eds), 95–107. Oxford: Basil Blackwell.Google Scholar
Longinovic, Tomislav
2002“Fearful asymmetries: a manifesto of cultural translation.” Journal of the Midwest Modern Language Association 35 (2): 5–12. DOI logoGoogle Scholar
Pym, Anthony
2010“On Empiricism and Bad Philosophy in Translation Studies.”www​.tinet​.cat​/∼apym​/on​-line​/research​_methods​/2009​_lille​.pdf[Accessed 28 January 2012].Google Scholar
Trivedi, Harish
2007“Translating culture vs. cultural translation.” In In Translation—Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Prafulla C. Kar (eds), 277–287. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
2003“Translating Derrida on translation: Relevance and disciplinary resistance.” Yale Journal of Criticism 16 (2): 237–262. DOI logo  TSBGoogle Scholar

Ek Okuma

Bhabha, Homi
1994The Location of Culture. New York: Routledge.Google Scholar
Conway, Kyle
2012“A Conceptual and Empirical Approach to Cultural Translation.” Translation Studies 5 (3): 264–279. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Geertz, Clifford
1973The Interpretation of Cultures: Selected Readings. New York: Basic.Google Scholar
Papastergiadis, Nikos
2012Cosmopolitanism and Culture. London: Polity.Google Scholar
Translation Studies forum on cultural translation
vols. 2 (2) in 2009 and 3 (1) and 3 (3) in 2010.