Enumerations count

Henrik Nilsson
Table of contents

Concept descriptions containing enumerations have not been considered in real depth in terminology theory. Such descriptions have not been considered proper terminological definitions, but they still do not deserve to be considered a marginal phenomenon. This chapter aims to discuss and expand the concept of “defining by enumeration”. Depending on what is being enumerated (“subordinate concepts”, “objects”, “partitive concepts” and others) in extensional definitions, how the enumerations are done and why they are used, there might be a need for an expansion of the current typology of definitions with some new subtypes of extensional definitions.

Full-text access is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

References

Åhlberg, Lars-Olof
1986Konst, språk och värde. Om begrepp och definitioner i de estetiska vetenskaperna. Uppsala: Uppsala universitet, Inst. f. estetik.Google Scholar
Cabré Castellví, M. Teresa
1999Terminology: theory, methods and applications. Amsterdam: John Benjamin. DOI logoGoogle Scholar
Chisholm, Malcolm
2010Definitions in Information Management. A Guide to the Fundamental Semantic Metadata. Ontario: ByDesign Media.Google Scholar
Dubuc, Robert
1997Terminology: a practical approach. Brossard, Québec: Linguatech.Google Scholar
Felber, Helmut
1984Terminology Manual. Paris: Unesco and Infoterm.Google Scholar
ISO 704
2009Terminology work - Principles and methods. Geneva: International Organization for Standardization.Google Scholar
ISO 1087-1
2000Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application. Geneva: International Organization for Standardization.Google Scholar
Nilsson, Henrik
2008“Ordning i redan - om extensionella definitioner.” In Med tydlig intension, edited by Henrik Nilsson, 111–128. Solna: Terminologicentrum TNC.Google Scholar
2009a “Uppräkningar att räkna med.” In Terminfo 3:15-17. Helsinki: Terminologicentralen TSK.Google Scholar
2009b“Ordningen i redan: om uppräkningar i begreppsbeskrivningar.” In Ontologier og taksonomier: Nordterm 16, København 9.–12. juni 2009, edited by Bodil Nistrup Madsen and Hanne Erdman Thomsen, 168–178. København: Copenhagen Business School.Google Scholar
Nistrup Madsen, Bodil
1999Terminologi 1: principper & metoder. København: Gad.Google Scholar
Nuopponen, Anita
1994Begreppssystem för terminologisk analys (Acta Wasaensia 38): (Språkvetenskap 5). Vasa: Vasa universitet.Google Scholar
Österberg, Hans
1979Hierarkisk begreppsanalys: ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem. Stockholm: EFI Norstedt.Google Scholar
Parry, William T. and Edward A. Hacker
1999Aristotelian Logic. New York: State University of New York Press.Google Scholar
Picht, Heribert and Jennifer Draskau
1985Terminology: an introduction. Guildford: University of Surrey, Department of linguistic and international studies.Google Scholar
Sager, Juan C
1990A practical course in terminology processing. Amsterdam: John Benjamin. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Socialdepartementet Narkotikautredningen Stockholm
2008Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m., SOU 2008:120. Stockholm: Fritzes. ISBN 978-91-38-23114-2. Accessed July 21, 2014. http:/​/http://​www​.regeringen​.se​/sb​/d​/10057​/a​/117523.Google Scholar
Sundström, Erik
1975Material från en internutbildning i definitionsskrivning på TNC.
TNC
1955. Hur man bör skriva definitioner och ordförklaringar i allmänhet jämte andra råd för uppställning av ordlistor. Särtryck ur TNC 25.Google Scholar
Wright, Sue-Ellen, and Richard A. Strehlow
(editor) 1995Standardising and harmonising terminology: theory and practice. Philadelphia: ASTM. DOI logoGoogle Scholar