Припустимий переклад [Assumed translation]

Лівен Д’юльст
Льовенський університет

Переклад Галина Сташків

Зміст

Більшість загальновживаних термінів та понять у перекладознавстві піддаються критичній оцінці, зокрема корекції з урахуванням нових розробок та напрямків. Однак те, що перекладознавство, можливо, більшою мірою, ніж інші дисципліни, прагне висувати на перший план метамовні питання, без сумніву, обумовлено самою природою перекладу як практики, що передбачає взаємодію між різними мовами та культурними традиціями. Тому не дивно, що реакція на ці взаємозв’язки супроводжується зростанням взаємодії між різними дослідницькими традиціями в усьому світі. Відповідно, «об’єктивістські» підходи ось уже кілька десятиліть як відступили на задній план, поступившись «релятивістським» і більш конкретно історичним поглядам на концепцію перекладу (Translation) та на найдоцільніші методи її визначення та вивчення.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Літуратура

Buzelin, Hélène
2007 “Translations ‘in the making’.” In Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf & Alexandra Fukari (eds), 135–169. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins TSB. DOI logoGoogle Scholar
Delabastita, Dirk
1991 “A false opposition in Translation Studies: Theoretical versus/and historical approaches.” Target 3 (2): 137–152. DOI logo TSBGoogle Scholar
D’hulst, Lieven
2009 “La culture allemande en France au début du XIXe siècle: Analyse statistique des livres traduits entre 1810 et 1840.” In Kultur Übersetzen. Zur Wissenschaft des Übersetzens im deutsch-französischen Dialog, Alberto Gil & Manfred Schmeling (eds), 83–96. Berlin: Akademie Verlag. DOI logoGoogle Scholar
2012 “(Re)locating translation history: From assumed translation to assumed transfer.” Translation Studies 5 (2): 139–155. DOI logo TSBGoogle Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990 “Translation and transfer.” Poetics Today 11 (1): 73–78. DOI logo TSBGoogle Scholar
Göpferich, Susanne
2010 “Transfer and Transfer Studies.” In Handbook of Translation Studies, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds), 374–337. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins TSB. DOI logoGoogle Scholar
Halverson, Sandra
2004 “Assumed translation. Reconciling Komissarov and Toury and moving a step forward.” Target 16 (2): 341–354. DOI logo TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
1995 “Toury’s empiricism version one.” The Translator 1 (2): 215–223. DOI logoGoogle Scholar
Komissarov, Vilen N.
1996 “Assumed translation: Continuing the discussion.” Target 8 (2): 365–374. DOI logoGoogle Scholar
Pym, Anthony
2007On History in Formal Conceptualizations of Translation. http://​usuaris​.tinet​.cat​/apym​/on​-line​/translation​/translation​_ny​.pdf. [Accessed 12 March 2013]. DOI logo TSB
Tymoczko, Maria
2002 “Connecting the two infinite orders: Research methods in Translation Studies.” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 9–25. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
2012/1995Descriptive Translation Studies – and beyond. Revised edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Vorderobermeier, Gisella & Wolf, Michaela
(eds) 2008 “Meine Sprache grenzt mich ab…Transkulturalität und kulturelle Übersetzung im Kontext von Migration. Berlin: LIT.Google Scholar
Weissbrod, Rachel
2004 “From translation to transfer.” Across Languages and Cultures 5 (1): 23–41. DOI logo TSBGoogle Scholar