Gyermekirodalom és fordítás [Children’s literature and translation]

Cecilia Alvstad
Oslói Egyetem
Fordította Dóra BajnócziEszter Szabó
Tartalomjegyzék

A kutatási terület bevett elnevezése gyermekirodalom-fordítás, azonban néhány tudós inkább a gyerekeknek fordított művek vagy a gyerekeknek szánt fordítás elnevezést részesíti előnyben, mivel ezek nem szövegbeli sajátosságokra utalnak, hanem azt hangsúlyozzák, hogy a gyerek a szöveg célközönsége. A gyermekirodalom-fordítás számos jellemző vonással rendelkezik, ezek közül a tudósok a következőkkel foglalkoznak a leggyakrabban: (1) a szövegösszefüggések kulturális adaptációja, (2) az ideológiai manipuláció, (3) a kettős olvasóközönség (a célközönség a gyerekeken kívül a felnőtteket is magában foglalja), (4) a szóbeliség jellemzői, valamint (5) a kép és a szöveg közötti összefüggések.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Hivatkozások

Alvstad, Cecilia
2008a “Ambiguity Translated for Children: Andersen’s ‘Den standhaftige Tinsoldat’ as a Case in Point.” Target 20 (2): 222–248.Google Scholar
2008b “Illustrations and Ambiguity in Eighteen Illustrated Translations of Hans Christian Andersen’s The Steadfast Tin Soldier.” Meta 53 (1): 90–103.Google Scholar
Johnsen, Åse
2000 “Oversettelse som ‘stupid mord’: tekstfunksjon og oversettelsesmetoder: en sammenligning av den engelske og den spanske oversettelsen av Sofies verden .” Tribune: skriftserie fra Romansk institutt, Universitetet i Bergen 11: 43–61.Google Scholar
Klingberg, Göte
1986Children’s Fiction in the Hands of the Translators. Malmö: Liber/Gleerup.Google Scholar
Lorenzo, Lourdes
2008 “Las traducciones catalana, española, euskara y gallega de la serie Harry Potter: estudio comparativo-conclusivo.” In Estudios críticos de traducción de literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro lenguas oficiales de España. Tomo II, Veljka Ruzicka Kenfel & Lourdes Lorenzo García (szerk.), 337–346. Oviedo: Septem Ediciones.Google Scholar
Oittinen, Riitta
2000Translating for Children. New York: Garland.Google Scholar
O’Sullivan, Emer
2006 “Translating Pictures.” In The Translation of Children’s Literature. A Reader, Gillian Lathey (ed.), 113–121. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Shavit, Zohar
1986Poetics of Children’s Literature. Athens: University of Georgia Press.Google Scholar
Thomson-Wohlgemut, Gaby
2006 “Flying High – Translation of Children’s Literature in East Germany.” In Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies, Jan Van Coillie & Walter P. Verschueren (szerk.), 47–59. Manchester: St. Jerome.Google Scholar

További olvasmányok

Lathey, Gillian
(szerk.) 2006The Translation of Children’s Literature. A Reader. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Oittinen, Riitta
(ed.) 2003Traduction pour les enfants/Translation for Children. A Meta tematikus száma 48(1–2).Google Scholar
O’Sullivan, Emer
2005Comparative Children’s Literature. New York: Routledge. Ford. Anthea Bell.Google Scholar
Tabbert, Reinbert
2002 “Approaches to the Translation of Children’s Literature: A Review of Critical Studies since 1960.” Target 14 (2): 303–352.Google Scholar
Van Coillie, Jan & Verschueren, Walter P.
(szerk.) 2006Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies. Manchester: St. Jerome.Google Scholar