Kereskedelmi fordítás [Commercial translation]

Maeve Olohan
Manchesteri Egyetem
Fordította Bence Czudel
Tartalomjegyzék

A kereskedelmi fordítás olyan kifejezés, amelyet gyakran kényelemből alkalmaznak arra a célra, hogy egy fordítóképző programon belül meghatározzanak egy fordítási tevékenységi kört vagy kurzust. Azonban ez a kifejezés túl általános, ugyanis számos fordítói tevékenységet foglal magában, amelyek többféle, különböző funkciójú vagy célú szövegtípusra alkalmazható fordítási eszközöket használnak. Ezért a kereskedelmi fordítást nem könnyű elválasztani ennek a kézikönyvnek a többi témájától. Ha a kereskedelmi fordításra úgy tekintünk, mint ami magában foglalja a kereskedelmi szféra, vagy az üzleti világ összes fordítását, akkor átfedésben lesz egyes szakterületek szócikkeivel (lásd Műszaki fordítás; Jogi fordítás; Újságírás és fordítás) (Technical translation; Legal translation; Journalism and translation) és az áruk és szolgáltatások nemzetközi és globális marketingjével kapcsolatos szócikkekkel (lásd Globalizáció és fordítás; Lokalizáció és fordítás) (Globalization and translation; Localization and translation), sőt még olyanokkal is, amelyek a szakszövegek jellemzőivel foglalkoznak (lásd Terminológia és fordítás) (Terminology and translation), és olyanokkal, amelyek a fordítás folyamatát (translation process) helyezik előtérbe (lásd Fordítási stratégiák és taktikák) (Translation strategies and tactics), beleértve a fordítási technológiák alkalmazását (lásd Számítógéppel támogatott fordítás; Gépi fordítás napjainkban) (Computer-aided translation; Machine translation today), valamint a lefordított szövegek használatát, fogadtatását és értékelését (lásd A minőség szerepe a fordításban) (Quality in translation).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Böttger, Claudia
(2004) “Genre-Mixing in Business Communication.” In Multilingual Communication, Juliane House & Jochen Rehbein (szerk.), 115–129. Amszterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Charteris-Black, Jonathan & Timothy Ennis
(2001) “A Comparative Study of Metaphor in Spanish and English Financial Reporting.” English for Specific Purposes 20 (3): 249–266. MetBibGoogle Scholar
Freitas, Elsa Simões Lucas
(2004) “Similar Concepts, Different Channels: Intersemiotic Translation in Three Portuguese Advertising Campaigns.” The Translator 10 (2): 291–311.Google Scholar
Katan, David
(2004) Translating Cultures. Második kiadás. Manchester: St. Jerome. BoPGoogle Scholar
Laviosa, Sara
(2007) “Studying Anglicisms with Comparable and Parallel Corpora.” Language and Translation Studies, Willy Vandeweghe, Sonia Vandepitte & Marc Van de Velde (szerk.), 123–136. Amszterdam & Philadephia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar
Martin, Elizabeth
(2006) Marketing Identities through Language: English and Global Imagery in French Advertising. Houndsmills: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Millán-Varela, Carmen
(2004) “Exploring Advertising in a Global Context: Food for Thought.” The Translator 10 (2): 245–267.Google Scholar
Navarro Errasti, María Pilar, Rosa Lorés Sanz & Silvia Murillo Ornat
(szerk.) (2004) Pragmatics at Work: The Translation of Tourist Literature. Bern: Peter Lang. TSBGoogle Scholar
Sager, Juan C.
(1994) Language Engineering and Translation: Consequences of Automation. Amszterdam & Philadelphia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar
Smith, Karen
(2006) “Rhetorical Figures and the Translation of Advertising Headlines.” Language and Literature 15 (2): 159–182. TSBGoogle Scholar
Stark, John
(2005) Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Production Realisation. London: Springer.Google Scholar
Sumberg, Carolyn
(2004) “Brand Leadership at Stake: Selling France to British Tourists.” The Translator 10 (2): 329–353. TSBGoogle Scholar
Torresi, Ira
(2010) Translating Promotional and Advertising Texts. Manchester: St Jerome. TSBGoogle Scholar