Kirjeldav tõlketeadus [Descriptive Translaton Studies]

Alexandra Assis Rosa
Lissaboni Ülikool
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Kirjeldav tõlketeadus (Descriptive Translation Studies), mida tuntakse ka polüsüsteemse lähenemise, manipulatsiooni koolkonna, Tel-Avivi-Leuveni telje, kirjeldava, empiirilise või süsteemse koolkonna või Madalmaade grupi nimel all, tähendab kirjeldavat, empiirilist, interdistsiplinaarset ja eesmärgile suunatud lähenemisviisi tõlke uurimisele, mille raames keskendutakse eriti tõlke rollile kultuuriajaloos. See käsitlus kujunes välja 1970ndate alguses, kogus hoogu 1980ndatel, puhkes õitsele 1990ndatel ja kannustab endiselt paljusid teadlasi, kes tahavad „süveneda tõlkesse kui kultuurilisse ja ajaloolisse nähtusse, uurida selle konteksti ja seda mõjutavaid tegureid, otsida põhjuseid, mis suudaksid seletada, miks olukord on kujunenud just selliseks, nagu see on“ (Hermans 1999: 5). Kuigi kirjeldavat tõlketeadust on tihti, eriti algusaastatel võrdsustatud ilukirjandustõlke uurimisega (vt Kirjandusteadus ja tõlketeadus / Literary Studies and Translation Studies), on koolkond hargnenud mitmes suunas, nagu näiteks tehnilise (technical translation), audiovisuaalse (audiovisual translation) või suulise tõlke uuringud (interpreting).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kirjandus

Arrojo, Rosemary
1998 „The Revision of the Traditional Gap Between Theory and Practice and the Empowerment of Translation in Modern Times.“ The Translator 4 (1): 25–48.Google Scholar
Bassnett, Susan and Trivedi, Harish
(eds) 1999Postcolonial Translation: Theory and Practice. London and New York: Routledge.Google Scholar
Ben-Ari, Nitsa
2013 „Taking Up the Challenge of a Non-Prescriptive Approach to Translation.“ The Routledge Handbook of Translation Studies, Carmen Millán & Francesca Bartrina (eds), 151–158. London: Routledge.Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2003 „Distinguishing Some Approaches to Translation Research. The Issue of Interpretive Constraints.“ The Translator 9 (1): 39–64.Google Scholar
Delabastita, Dirk, D’hulst, Lieven and Meylaerts, Reine
(eds) 2006Functional Approaches to Culture and Translation. Selected Papers by José Lambert. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1979Papers in Historical Poetics. Tel Aviv: Porter Institute for Poetics and Semiotics.Google Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London/Sydney: Croom Helm.Google Scholar
1999Translation in Systems. Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Holmes, James S.
1988/1994Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
1988/2000 „The Name and Nature of Translation Studies.“ The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 172–185. London and New York: Routledge.Google Scholar
Lambert, José and van Gorp, Hendrik
1985 „On describing translations.“ The Manipulation of Literature. Theo Hermans (ed.), 42–53. London and Sydney: Croom Helm.Google Scholar
McFarlane, John
1953 „Modes of Translation“. The Durham University Journal. 45 (3): 77–93.Google Scholar
Niranjana, T.
1992Siting Translation: History, Poststructuralism, and the Colonial Context. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London and New York: Routledge.Google Scholar
Toury, Gideon
1980In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: The Porter Institute.Google Scholar
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. London and New York: Routledge.Google Scholar