Näytelmäkääntäminen [Drama translation]

Käännös Irena Kuntonen
Sisällysluettelo

Näytelmät tarjoavat meille mahdollisuuksia löytää uutta tietoa ja syventää tuntemustamme niin itsestämme kuin muista maailman asukkaista. Ne avaavat ikkunoita eri yhteiskuntiin ja kulttuureihin ja auttavat meitä ymmärtämään elämän monitahoisia todellisuuksia. Niin näytelmät kuin niiden käännöksetkin ovat aina sidoksissa tiettyyn sosiokulttuuriseen kontekstiin, ja kun näytelmä käännetään (ja esitetään), uusia tulkintoja syntyy vääjäämättä.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Aaltonen, Sirkku
2007 “Space and Place in Theatrical Contact Zones.” In Teatro e TraDUçãO. Palcos de Encontro, Maria João Brilhante & Manuela Carvalho (eds), 53–89. Porto: Campo das letras.Google Scholar
2005 “ Ecce Homo – Reactualized.” In Teatro em Tradução. Special issue of Cadernos de Literatura Comparada 12/13: 65–97.Google Scholar
2003/2004 “Retranslation in the Finnish Theatre.” Cadernos de Tradução 11: 141–159.Google Scholar
2002 “Mapping the other. The Case of Asian theatre in Finland.” In Translation Studies. Hyderabad, India: Central Institute of English & Foreign Languages, 1–30.Google Scholar
2000Time-sharing on Stage. Drama Translation in Theatre and Society. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
1996Acculturation of the Other. Irish Milieux in Finnish Drama Translation. Joensuu: Joensuu University Press.Google Scholar
Bowman, Martin
2000 “Scottish Horses and Montreal Trains. The Translation of Vernacular to vernacular.” In Moving Target, Carole-Anne Upton (ed.), 25–33. Manchester, UK & Northampton MA: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Brisset, Annie
1996A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec 1968–1988. Transl. R. Gill & R. Cannon. Toronto: Toronto University Press.Google Scholar
Carlson, Marvin
1985 “Theatrical Performance: Illustration, Translation, Fulfillment, or Supplement?Theatre Journal March: 5–11.Google Scholar
El-Ramly, Lenin
2008 “The Comedy of the East, or the Art of Cunning: A Testimony.” Transl. by Hazem Azmy. Ecumenica 1.2 (Fall): 76–88.Google Scholar
Griesel, Yvonne
2007Die Inszenierung als Translat. Möglichkeiten und Grenzen der Theaterübertitelung. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar
Heylen, Romy
1993Translation, Poetics, and the Stage. London & New York: Routledge.Google Scholar
Nigro, Kirsten
2000 “Getting the Word Out.” In Moving Target, Carole-Anne Upton (ed.), 115–125. Manchester, UK & Northampton MA: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Perteghella, Manuela
2004 “A descriptive-Anthropological Model of Theatre translation.” In Drama Translation and Theatre Practice, Sabine Coelsch-Foisner & Holger Klein (eds), 1–23, Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.Google Scholar

Lisää luettavaa

Aaltonen, Sirkku
(ed.) 2010 Matkalippu maailmalle. Helsinki: Like.Google Scholar