Emootiot ja kääntäminen [Emotions and translation]

Séverine Hubscher-Davidson
The Open University

Käännös Sofi Röpelinen

Sisällysluettelo

Emootiot ovat monimutkaisia reaktioita, joihin kuuluu käyttäytymiseen liittyviä, kokemuksellisia ja fysiologisia tekijöitä. Emootioiden roolista kääntämisen yhteydessä on käyty keskustelua jo jonkin aikaa. Vuonna 1996 Jääskeläinen totesi, että affektiiviset tekijät voivat olla olennainen osa kääntäjän toimintaa, liittyivätpä ne henkilökohtaiseen vastuunkantoon ja sitoutumiseen tai motivaatioon ja asenteisiin. Tutkijat ovat kuitenkin alkaneet tutkia affektien vaikutusta kääntämiseen ja käännöksiin empiirisesti vasta hiljattain. Psykologiassa affekteilla viitataan emootioihin, jotka vaikuttavat ihmisen ajatteluun ja toimintaan. Voidaankin ajatella, että käännöstieteessä on tapahtunut niin kutsuttu affektiivinen käänne, joka on seurausta psykologian alan kasvavasta kiinnostuksesta emootiota kohtaan (esim. Sander & Scherer 2009). Affektiivinen käänne on dramaattisesti muuttanut ja laajentanut emootioiden roolin tutkimusta käännöstyössä (ks. myös Kääntämisen psykologia [Translation psychology]).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Abbamonte, Lucia, and Flavia Cavaliere
2006 “Lost in Translation – Politically Incorrect Rendering: English vs. Italian Unicef ‘The State of the World’s Children 2004’ Report.” In Insights into Specialized Translation, ed. by Susan Šarcevic, and Maurizio Gotti, 235–258. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Apfelthaler, Matthias
2014 “Stepping into Others’ Shoes: A Cognitive Perspective on Target Audience Orientation in Written Translation.” MonTI 1: 303–330.Google Scholar
Bolaños-Medina, Alicia
2014 “Self-efficacy in Translation.” Translation and Interpreting Studies 9 (2): 197–218.Google Scholar
Courtney, Jennifer, and Mary Phelan
2019 “Translators’ Experiences of Occupational Stress and Job Satisfaction.” Translation and Interpreting 11 (1): 100–113.Google Scholar
Gaddis-Rose, Marilyn
2012 “Celebrating the Inevitable.” In Translation and Literary Studies: Homage to Marilyn Gaddis-Rose, ed. by Marella Feltrin-Morris, Deborah Folaron, and María Constanza Guzmán, 25–31. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Hubscher-Davidson, Séverine
2017Translation and Emotion – A Psychological Perspective. London: Routledge.Google Scholar
Jääskeläinen, Riitta
1996 “Hard Work will Bear Beautiful Fruit. A Comparison of Two Think-aloud Protocol Studies.” Meta 41 (1): 60–74.Google Scholar
Kenesei, Andrea
2010Poetry Translation Through Reception and Cognition: The Proof of Translation is in the Reading. Newcastle: Cambridge Scholars.Google Scholar
Koskinen, Kaisa, and Minna Ruokonen
2017 “Love Letters or Hate Mail? Translators’ Technology Acceptance in the Light of their Emotional Narratives.” In Human Issues in Translation Technology, ed. by Dorothy Kenny, 26–42. London: Routledge.Google Scholar
Lehr, Caroline
2014The Influence of Emotion on Language Performance – Study of a Neglected Determinant of Decision-Making in Professional Translators. Doctoral thesis, University of Geneva.
Ramos-Caro, Marina
2016 “Testing Audio Narration: the Emotional Impact of Language in Audio Description.” Perspectives 24 (4): 606–634.Google Scholar
Risku, Hanna
2014 “Translation Process Research as Interaction Research: From Mental to Socio-Cognitive Processes.” MonTi 1: 331–353.Google Scholar
Rose, Julie
2013 “The Art of Hearing the Voice.” In Perspectives on Literature and Translation – Creation, Circulation, Reception, ed. by Brian Nelson, and Brigid Maher, 13–30. London: Routledge.Google Scholar
Rosiers, Alexandra, and June Eyckmans
2017 “Investigating Tolerance of Ambiguity in Novice and Expert Translators and Interpreters: An Exploratory Study.” The International Journal for Translation and Interpreting Research 9 (2): 52–66.Google Scholar
Sander, David, and Klaus R. Scherer
(toim.) 2009The Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Shields, Kathleen M., and Michael J. Clarke
(toim.) 2011Translating Emotion: Studies in Transformation and Renewal Between Languages. Oxford: Peter Lang.Google Scholar
Wittwer, Michael
2007 “Emotion and Translation: Using the Example of Popularising Medical Texts in Pediatrics.” In Evidence-Based LSP: Translation, Text and Terminology, ed. by Ahmad Khurshid, and Margaret Rogers, 345–356. Bern: Peter Lang.Google Scholar

Lisää keskeistä kirjallisuutta aiheesta

Damasio, Antonio
2003Looking for Spinoza. Joy, Sorrow and the Feeling Brain. New York: Harvest Book Harcourt.Google Scholar
Ji, Christine, and Susan Petrilli
toim.) forthcoming. The Routledge Handbook of Translation and Emotion. London: Routledge.
Koskinen, Kaisa
2020Translation and Affect: Essays on Sticky Affects and Translational Affective Labour. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Maier, Carol
2006 “Translating as a Body: Meditations on Mediation (Excerpts 1994–2004).” In The Translator as Writer, ed. by Susan Bassnett, and Peter Bush, 137–148. London: Continuum.Google Scholar