Sukupuoli ja kääntäminen [Gender in translation]

Luise von Flotow
Käännös Eveliina Moilanen
Sisällysluettelo

Sosiaalinen sukupuoli (gender) viittaa käsitteenä ja terminä siihen, miten biologinen sukupuoli (sex) rakentuu kulttuurisesti riippuen ajasta, paikasta ja yhteisöstä, jossa naiset ja miehet elävät. Käännöstieteessä näin määritelty sukupuoli omaksuttiin analyyttiseksi kategoriaksi 1980-luvun loppupuolella, seurauksena 1960- ja 1970-luvuilla kehittyneelle feministiselle liikkeelle. Tällöin ilmestyi useita merkittäviä sukupuolta ja kääntämistä käsitteleviä kirjoja (Simon 1996, Flotow 1997) ja artikkeleita. 1990-luvun aikana sukupuoli sai käsitteenä laajempia merkityksiä: siihen sisällytettiin myös homoaktivismiin, queer-tutkimukseen ja sukupuolen performatiivisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näitä näkökulmia tarkastellaan nyt käännöstieteessä.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Chamberlain, Lori
1988/2004 “Gender and the Metaphorics of Translation.” Signs 13 (3): 454–472; republished in The Translation Studies Reader, 2nd edition, Lawrence Venuti (ed.), 306–322. London & New York: Routledge. DOI logo TSBGoogle Scholar
De Lotbinière-Harwood, Suzanne
1992Rebelle et infidèle. La traduction comme ré-écriture au féminin. The Body Bilingual, Montreal & Toronto: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Delisle, Jean
(ed.) 2002Portraits de traductrices. Ottawa: University of Ottawa Press. TSBGoogle Scholar
Dib, Akila Naima
2009D’un Islam textuel vers un islam contextuel: la traduction du Coran et la construction de l’image de la femme. Ottawa: University of Ottawa Press. TSBGoogle Scholar
Flotow, Luise von
1991 “Feminist Translation: Contexts, Practices, Theories.” TTR 4 (2): 69–84. DOI logo TSBGoogle Scholar
1997Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. Manchester & Ottawa: St. Jerome Publishing & University of Ottawa Press. TSBGoogle Scholar
2004 “Sacrificing Sense to Sound: Mimetic Translation and Feminist Writing.” Bucknell Review 2 2004, 91–106. DOI logoGoogle Scholar
2009 “Contested Gender in Translation: Intersectionality and Metramorphics.” Palimpsestes 22: 245–255. DOI logo TSBGoogle Scholar
Godard, Barbara
1990 “Theorizing Feminist Discourse/Translation.” In Translation, History, Culture, Susan Bassnett & Andre Lefevere (eds), 87–96. London: Pinter Publishers.Google Scholar
Harvey, Keith
1998 “Translating Camp Talk: Gay Identities and Cultural Transfer.” The Translator 4 (2): 295–320. DOI logo TSBGoogle Scholar
Kadish, Doris & Françoise Massardier-Kenney
(eds) 1994Translating Slavery. Gender and Race in French Women’s Writing, 1783–1823. Kent, OH: Kent State University Press. TSBGoogle Scholar
Korsak, Mary Phil
1992At the Start. Genesis Made New. A Translation of the Hebrew Text. New York: Doubleday.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Translation and Gender. The Politics of Cultural Transmission. London & New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Simons, Margaret
1983 “The Silencing of Simone de Beauvoir: Guess What’s Missing from The Second Sex .” Women’s Studies International Forum 6 (5): 559–564. DOI logoGoogle Scholar
Spivak, Gayatri
1992 “The Politics of Translation.” In Destabilizing Theory, Michele Barrett & Anne Phillips (eds), 177–200. Stanford, CA: Stanford University Press. TSBGoogle Scholar
Stanton, Elizabeth Cady
1985The Woman’s Bible. Introduction by Dale Spender, re-printed. Edinburgh: Polygon Books.Google Scholar

Lisää aiheesta

Flotow, Luise von
(ed.) 2010Women and Translation. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar