Tõlkimine ja üleilmastumine [Globalization and translation]

Michael Cronin
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Üleilmastumist peetakse üldiselt hilisemat kaasaega iseloomustavaks tunnuseks (Friedman 2005). Anthony Giddens väidab oma palju tsiteeritud üleilmastumise määratluses, et see on „ülemaailmsete sotsiaalsete suhete hoogustumine, mis ühendab kauged paigad omavahel nii, et kohalikke sündmusi kujundavad mitmete miilide kaugusel toimuvad sündmused ja vastupidi“ (1990: 64). See „hoogustumine“ saab muidugi toimuda ainult siis, kui on olemas mingi viis „kaugete paikade ühendamiseks“.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Bielsa, Esperança & Bassnett, Susan
2009aTranslation in Global News. London: Routledge.Google Scholar
Bischoff, Alexander & Loutan, Louis
2004 “Interpreting in Swiss Hospitals.” Interpreting 6 (2): 181–204.Google Scholar
Boéri, Julie
2008 “A Narrative Account of the Babels vs. Naumann Controversy. Competing Perspectives on Activism in Conference Interpreting.” The Translator 14 (1): 21–50.Google Scholar
Castells, Manuel
1996The Rise of the Network Society. Oxford, Blackwell.Google Scholar
Cronin, Michael
2009Translation goes to the Movies. London: Routledge.Google Scholar
Crystal, David
2003 2nd edition. English as a Global Language. London: Routledge.Google Scholar
Friedman, Thomas
2005The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.Google Scholar
Giddens, Anthony
1990The Consequences of Modernity. Stanford, Calif.: Stanford University Press.Google Scholar
Hall, Stuart
2002 “Political Belonging in a World of Multiple Identities.” In Conceiving Cosmopolitanism: theory, context, practice, Stuart Vertovec, and Robin Cohen (eds), 25–31. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Holborow, Marnie
1999The Politics of English. London: Sage.Google Scholar
Klein, Naomi
2000No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies. London: Picador.Google Scholar
Lash, Scott & Urry, John
1994Economies of Signs & Space. London: Sage.Google Scholar
O’Hagan, Minako
2009 “Evolution of User-generated Translation: Fansubs, Translation Hacking and Crowdsourcing.” Journal of Internationalisation and Localisation 1 (1): 94–121.Google Scholar
Phillipson, Robert
2003English-Only Europe. Challenging Language Policy. London: Routledge.Google Scholar
Ray, Roger
2009Crowdsourcing: Crowd wants to help you reach new markets. Romainmôtier: Localization Industry Standards Association.Google Scholar
Sassen, Saskia
1999Guests and Aliens. New York: New Press.Google Scholar
TAUS
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Wakabayashi, Judy & Kothari, Rita
(eds) 2009Decentering Translation Studies: India and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar

Lisalugemist

Baker, Mona
2006Translation and Conflict: A Narrative Account. London: Routledge.Google Scholar
Bielsa, Esperanza & Hughes, Christopher W.
(eds) 2009bGlobalization, Political Violence and Translation. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Ning, Wang & Yifeng, Sun
(eds) 2008Translation, Globalisation and Localisation. A Chinese Perspective. Topics in Translation 35. Clevedon & Buffalo & Toronto: Multilingual Matters.Google Scholar