Rakenduslik tõlketeadus [Applied Translation Studies]

tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Rakenduslik tõlketeadus, tõlketeaduse tegevuslik haru, tegeleb konkreetsele eesmärgile ja ühele või mitmele spetsiifilisele lõppkasutajale suunatud tõlketegevustega, mille puhul eeldatakse, et vastavalt kindlale kvaliteedistandardile tehakse midagi tõlkega, selle jaoks või sellega seoses. Rakenduslik tõlketeadus hõlmab valdkondi, mis kuuluvad korraga nii tõlketeaduse kui ka teiste teadusharude alla, nt tõlkijate väljaõpe/haridus (vt tõlkedidaktika / Translation didactics), tõlkeabivahendid (Translation tools) ja tõlkekriitika. Käesolevas artiklis keskendutakse rakendusliku tõlketeaduse erinevate valdkondade ühisjoontele, süvenemata konkreetselt ühtegi valdkonda.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Bowker, Lynne
2002Computer-Aided Translation Technology. A Practical Introduction. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar
Chesterman, Andrew
1999 „The empirical status of prescriptivism“. Folia Translatologica 6: 9–19.Google Scholar
Foraker Design
2002–2010 „Usability first. Introduction to usability“. http://​actres​.unileon​.es​/inicio​.php​?elementoID​=5 [Vaadatud 10. jaanuar 2010]
Holmes, James S.
1988 „The name and nature of Translation Studies.“ Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies, James S. Holmes; sissejuhatuse kirjutanud Raymond van den Broeck, 67–80. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
IGNITE
2010http://​www​.igniteweb​.org​/documents​.php [Vaadatud 10. jaanuar 2010]
Kreitzberg, Charles B. & Little, Ambrose
2009 „Usability in Practice: Useful, Usable and Desirable: Usability as a Core Development Competence.“ MSDN Magazine. Mai 2009 http://​msdn​.microsoft​.com​/en​-us​/magazine​/dd727512​.aspx [Vaadatud 10. jaanuar 2010].
Malmkjær, Kirsten
(ed.) 1998Translation and Language Teaching. Language Teaching and Translation. Manchester, UK: St. Jerome.Google Scholar
2005Linguistics and the Language of Translation. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
PETRA 1.0©
Rabadán, Rosa
2007 „Translating the ’predictive’ and ’hypothetical’ meanings English-Spanish.“ Meta 52 (3): 484–502.Google Scholar
2008 „Refining the idea of ’applied extension’.“ Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in Homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Shlesinger & Daniel Simeoni (eds), 103–118. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Rabadán, Rosa, Labrador, Belén & Ramón, Noelia
2009 „Corpus-based contrastive analysis and translation universals: A tool for translation quality assessment English → Spanish.“ Babel 55 (4): 303–328.Google Scholar
Rabadán, Rosa & Izquierdo, Marlén
2013 „A corpus-based analysis of English affixal negation translated into Spanish“. Advances in Corpus-based Contrastive Linguistics. Studies in Honour of Stig Johansson, Karin Aijmer & Bengt Altenberg (eds), 57–82. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Yuste Rodrigo, Elia
(ed.) 2008Topics in Language Resources for Translation and Localisation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Zanettin, Federico, Bernardini, Silvia & Stewart, Dominic
(eds) 2003Corpora in Translator Education. Manchester, UK: St Jerome.Google Scholar