Audiovisuaalinen kääntäminen [Audiovisual translation]

Aline Remael
Käännös Miia Mäkelä
Sisällysluettelo

Vaikka audiovisuaalinen kääntäminen (AV-kääntäminen) on suhteellisen uusi tulija käännöstieteen kentällä, on se siirtynyt keskeiseen asemaan viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. AV-kääntämisen ensimmäinen muoto oli mykkäelokuvien välitekstien kääntäminen, mutta 1920-luvun äänielokuvien myötä kääntämiseltä vaadittiin enemmän ja elokuviin oli tarjottava käännös (jotta niiden vienti olisi mahdollista, etenkin USA:sta muille elokuvamarkkinoille). Monia eri kääntämisen muotoja kokeiltiin, jopa useita eri kieliversioita yhdestä ja samasta elokuvasta, mutta tekstitys ja dubbaus muodostuivat suosituimmiksi tavoiksi kääntää. Valinta näiden kahden välillä syntyi jokaisessa kohdemaassa taloudellisten, ideologisten ja käytännöllisten tekijöiden myötä. Ensimmäiset tutkimusjulkaisut AV-kääntämisestä tehtiin 1950-luvun puolivälillä ja 1960-luvulla, mutta varsinainen tutkimus- ja julkaisubuumi alkoi kunnolla vasta 1990-luvun alkupuolella.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Braun, Sabine
2008 “Audiodescription research: State of the art and beyond.” Translation Studies in the New Millenium. An International Journal of Translation and Interpreting 6: 14–30. TSB. doi: DOI logoGoogle Scholar
Chaume, Frederic
2004Cine y traducción. Madrid: Catedra. TSBGoogle Scholar
Delabastita, Dirk
1989 “Translation and mass-communication: Film and TV translation as evidence of cultural dynamics.” Babel 35 (4): 193–218. DOI logo TSBGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge & Anderman, Gunilla
2009Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. DOI logo TSBGoogle Scholar
Díaz Cintas, Jorge, Orero, Pilar & Remael, Aline
2007Media for All. Subtitling for the Deaf, Audio Description, and Sign Language. Amsterdam & New York: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Freddi, Maria & Pavesi, Maria
2009Analysing Audiovisual Dialogue. Linguistic and Translational Insights. Bologna: CLUEB. TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves
2003 “Introduction: Screen transadaptation: Perception and reception. Special issue on screen translation.” The Translator 9 (2): 171–190. DOI logoGoogle Scholar
2008 “Recent developments and challenges in audiovisual translation research”. In Between Text and Image. Updating Research in Screen Translation, D. Chiaro, Ch. Heiss & C. Buccaria (eds), 11–35. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves & Gottlieb, Henrik
2001(Multi)Media Translation. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar
Jakobson, Roman
1959/2000 “On linguistic aspects of translation”. In The Translation Studies Reader. L. Venuti (ed.), 113–118. London & New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Kaindl, Klaus & Oittinen, Riita
(eds) 2008Le verbal, le visuel, le traducteur/The Verbal, the visual, the translator. Special issue of Meta LIII (1). TSBGoogle Scholar
Lavaur, Jean-Marie & Serban, Adriana
2008La traduction audiovisuelle. Brussels: De Boeck. TSBGoogle Scholar
Mateo, Marta
2007 “Surtitling today: New uses, attitudes and developments.” In Linguistica Antverpiensia New Series 6: 135–154. TSB. doi: DOI logoGoogle Scholar
Neves, Josélia
2009 “Interlingual Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing.” In Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen. J. Díaz Cintas & G. Anderman (eds), 151–169. Basingstoke: Palgrave Macmillan. TSB doi: DOI logoGoogle Scholar
Nornes, Abe Mark
2007Cinema Babel. Translating Global Cinema. Minneapolis: University of Minnesota press. TSBGoogle Scholar
Orero, Pilar
2004Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
O’Hagan, Minako
2009 “Towards a cross-cultural game design: An explorative study in understanding the player experience of a localised Japanese video game.” Journal of Specialised Translation 11: 211–233. http://​www​.jostrans​.org​/issue11​/art​_ohagan​.php [Accessed 18 January 2010] TSB. doi: DOI logo
Remael, Aline, De Houwer, Annick & Vandekerckhove, Reinhild
2008 “Intralingual open subtitling in Flanders: Audiovisual translation, linguistic variation and audience needs.” Journal of Specialized Translation 10: 76–105. http://​www​.jostrans​.org​/issue10​/art​_houwer​.php [Accessed 18 January 2010]. DOI logo TSB
Remael, Aline & Neves, Josélia
2007A Tool for Social Integration? Audiovisual Translation from Different Angles. Theme issue of Linguistica Antverpiensia New Series. TSBGoogle Scholar
Zabalbeascoa, Patrick
2008 “The nature of the audiovisual text and its parameters.” In The Didactics of Audiovisual Translation, J. Díaz Cintas (ed.), 21–38. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar