Sensuuri [Censorship]

Denise Merkle
Käännös Eveliina Moilanen
Sisällysluettelo

Sensuurin ja kääntämisen yhdistelmään kohdistuvassa tutkimuksessa tarkastellaan tilanteita, joissa ideologialla on ollut äärimmäisen suuri vaikutus käännöksiin. Tutkimus siis ”vie meidät eräiden käännöstieteen tärkeimpien ideologisten kysymysten äärelle” (Tymoczko, teoksessa Ni Chuilleanáin ym. 2009: 45, oma käännös). Sensuuria on oikeutettu esteettisin, moraalisin, poliittisin, sotilaallisin ja uskonnollisin perustein. Sitä on tarkasteltu monista eri näkökulmista, kuten translatorisen toimijuuden, kääntämisen etiikan (Ethics and translation), siirtoprosessiin osallistuvien toimijoiden sekä uudelleenkirjoittamisen (luovuuden) ja kääntämisen välisen suhteen kannalta. Sensuuria on perinteisesti pidetty tukahduttavana ja pakottavana sortajien ja sorrettujen vastakkainasetteluna. Se ei kuitenkaan aina ole seurausta binäärisestä vastakkainasettelusta, jossa viaton kääntäjä pannaan käännösprosessissa vastakkain sortavan järjestelmän kanssa. 2000-luvulla tehty sensuurin ja kääntämisen suhdetta tarkasteleva tutkimus laajentaa käsityksiämme tästä monitahoisesta ilmiöstä.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Ben-Ari, Nitsa
2006Suppression of the Erotic in Modern Hebrew Literature. Ottawa: Ottawa University Press. TSBGoogle Scholar
Billiani, Francesca
(ed.) 2007Modes of Censorship and Translation. Manchester, U.K.: St. Jerome Publishing. TSBGoogle Scholar
(ed.) 2009 2nd edition. “Censorship.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds), 28–31. London & New York: Routledge.Google Scholar
Merkle, Denise
2006 “Towards a Sociology of Censorship: Translation in the Late-Victorian Publishing Field.” In Übersetzen – Translating – Traduire: Towards a “Social Turn”?, Michaela Wolf (ed.), 35–44. Münster/Hamburg/Berlin/Wien/London: LIT Verlag. TSBGoogle Scholar
2009 “Vizetelly & Co as (Ex)change Agent: Towards the Modernisation of the British Publishing Industry.” In Agents of Translation, John Milton & Paul Bandia (eds), 85–105. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
2010 “Secret Literary Societies in Late Victorian Britain.” In Translation, Resistance and Activism, Maria Tymoczko (ed), 108–128. Amherst: University of Massachusetts Press.Google Scholar
Merkle, Denise, O’Sullivan, Carol, van Doorslaer, Luc & Wolf, Michaela
(eds) 2010The Power of the Pen. Translation and Censorship in Nineteenth-century Europe. Münster, Berlin & Vienna: Lit Verlag. TSBGoogle Scholar
Ní Chuilleanáin, Eiléan, Ó Cuilleanáin, Cormac & Parris, David
(eds) 2009Translation and Censorship: Arts of Interference. Dublin: Four Courts Press.Google Scholar
Ó Cuilleanáin, Cormac
1999 “Not in Front of the Servants. Forms of Bowdlerism & Censorship in Translation.” In The Practices of Literary Translation, Jean Boase-Beier & Michael Holman (eds), 31–44. London & New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
O’Sullivan, Carol
2009 “Translation within the Margin: The ‘Libraries’ of Henry Bohn.” In Agents of Translation, John Milton & Paul Bandia (eds), 107–129. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar
Rundle, Chris
2000 “The Censorship of Translation in Fascist Italy.” The Translator 6 (1): 67–76. TSBGoogle Scholar
Rundle, Christopher & Sturge, Kate
(eds) 2010Translation under Fascism. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan. TSBGoogle Scholar
Seruya, Teresa & Moniz, Maria Lin
(eds) 2008Translation and Censorship in Different Times and Landscapes. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing. TSBGoogle Scholar
Simeoni, Daniel
1998 “The pivotal status of the translator’s habitus.” Target 10 (1): 1–39. TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. BoPGoogle Scholar
TTR
2002Censure et traduction dans le monde occidental/Censorship and Translation in the Western World. Denise Merkle (ed.). Special issue of TTR XV (2).Google Scholar
Wakabayashi, Judy
2000 “Subversion, Sex and the State: The Censorship of Translations in Modern Japan.” Translation Quarterly 16/17: 53–78. TSB.Google Scholar