цензура [Censorship]

Деніз Меркль
Львівський національний університет ім. Івана Франка | University of Moncton
Переклад Валентина Савчин
Львівський національний університет ім. Івана Франка | University of Moncton
Зміст

Підгалузь перекладознавства «цензура і переклад» вивчає крайні вияви впливу ідеології на переклади. Таким чином, її дослідження «приводить нас до деяких найважливіших ідеологічних аспектів перекладознавства» (Tymoczko, в NíChuilleanáin et al. 2009: 45). Цензуру виправдовували і виправдовують естетичними, моральними, політичними, військовими та релігійними причинами, і розглядають, серед іншого, з точок зору мережі акторів, залучених до процесупередачі даних (Transfer and transfer studies), діяльності перекладача, етики перекладу (Ethics and translation), відносин між переписуванням (творчістю) і перекладом. Вона не завжди є продуктом полярних бінарних ситуацій, у яких невинні перекладачі протистоять у процесі перекладу репресивним режимам. Хоча цензуру традиційно вважають примусовою і репресивною, із пригноблювачами і жертвами, вивчення цензури і перекладу у ХХІ ст. розширює наше розуміння цього складного явища.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Ben-Ari, Nitsa
2006Suppression of the Erotic in Modern Hebrew Literature. Ottawa: Ottawa University Press.Google Scholar
Billiani, Francesca
(ed.) 2007Modes of Censorship and Translation, Manchester, U.K.: St. Jerome Publishing.Google Scholar
2009 2nd edition. “Censorship.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds), 28–31. London & New York: Routledge.Google Scholar
Merkle, Denise
2006 “Towards a Sociology of Censorship: Translation in the Late-Victorian Publishing Field.” In Übersetzen- Translating – Traduire: Towards a “Social Turn”?, Michaela Wolf (ed.), 35–44. Münster/ Hamburg/ Berlin/ Wien/ London: LIT Verlag.Google Scholar
2009 “Vizetelly & Co as (Ex)change Agent: Towards the Modernisation of the British Publishing Industry.” In Agents of Translation, John Milton & Paul Bandia (eds), 85–105. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
2010 (forthcoming). “Secret Literary Societies in Late Victorian Britain.” In Translation, Resistance and Activism, Maria Tymoczko (ed). Amherst: University of Massachusetts Press.Google Scholar
NíChuilleanáin, Eiléan, ÓCuilleanáin, Cormac & Parris, David
(eds) 2009Translation and Censorship: Arts of Interference. Dublin: Four Courts Press.Google Scholar
ÓCuilleanáin, Cormac
1999 “Not in Front of the Servants. Forms of Bowdlerism & Censorship in Translation.” In The Practices of Literary Translation, Jean Boase-Beier & Michael Holman (eds), 31–44. London & New York: Routledge.Google Scholar
O’Suilivan, Carol
2009 “Translation within the Margin: The ‘Libraries’ of Henry Bohn.” In Agents of Translation, John Milton & Paul Bandia (eds), 107–129. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Rundle, Chris
2000, “The Censorship of Translation in Fascist Italy.” The Translator 6(1): 67–76.Google Scholar
Seruya, Teresa & Moniz, Maria Lin
(eds) 2008Translation and Censorship in Different Times and Landscapes. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Simeoni, Daniel
1998 “The pivotal status of the translator`s habitus.” Target 10 (1): 1–39.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: JohnBenjamins.Google Scholar
TTR
2002Censure et traductiondans le monde occidental/Censorship and Translation in the Western World. Denise Merkle (ed.). Special issue of TTR XV (2).Google Scholar
Wakabayashi, Judy
2000 “Subversion, Sex and the State: The Censorship of Translations in Modern Japan.” Translation Quarterly 16/17: 53–78.Google Scholar