Lastenkirjallisuuden kääntäminen [Children’s literature and translation]

Käännös Eveliina Moilanen
Sisällysluettelo

Alan tutkimusta kutsutaan pääsääntöisesti lastenkirjallisuuden kääntämiseksi. Osa tutkijoista puhuu kuitenkin mieluummin lapsille kääntämisestä korostaakseen sitä, että lapset ovat tekstin oletettuja lukijoita eivätkä tekstilajin piirre. Lastenkirjallisuuden kääntämiselle ominaisia piirteitä ovat muun muassa nämä alan tutkimuksessa usein käsiteltävät piirteet: (1) kulttuurinen kontekstiadaptaatio, (2) ideologinen manipulaatio, (3) kaksoislukijuus (kohdeyleisö koostuu sekä lapsista että aikuisista), (4) ääneen luettavuuden piirteet ja (5) tekstin ja kuvan välinen suhde.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Alvstad, Cecilia
2008a “Ambiguity Translated for Children: Andersen’s ‘Den standhaftige Tinsoldat’ as a Case in Point.” Target 20 (2): 222–248. DOI logo BoPGoogle Scholar
2008b “Illustrations and Ambiguity in Eighteen Illustrated Translations of Hans Christian Andersen’s The Steadfast Tin Soldier.” Meta 53 (1): 90–103. DOI logo TSBGoogle Scholar
Johnsen, Åse
2000 “Oversettelse som ‘stupid mord’: tekstfunksjon og oversettelsesmetoder: en sammenligning av den engelske og den spanske oversettelsen av Sofies verden .” Tribune: skriftserie fra Romansk institutt, Universitetet i Bergen 11: 43–61. DOI logoGoogle Scholar
Klingberg, Göte
1986Children’s Fiction in the Hands of the Translators. Malmö: Liber/Gleerup. TSBGoogle Scholar
Lorenzo, Lourdes
2008 “Las traducciones catalana, española, euskara y gallega de la serie Harry Potter: estudio comparativo-conclusivo.” In Estudios críticos de traducción de literatura infantil y juvenil. Análisis de las traducciones de obras inglesas y alemanas a las cuatro lenguas oficiales de España. Tomo II, Veljka Ruzicka Kenfel & Lourdes Lorenzo García (eds), 337–346. Oviedo: Septem Ediciones. TSBGoogle Scholar
Oittinen, Riitta
2000Translating for Children. New York: Garland. TSBGoogle Scholar
O’Sullivan, Emer
2006 “Translating Pictures.” In The Translation of Children’s Literature. A Reader, Gillian Lathey (ed.), 113–121. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
Shavit, Zohar
1986Poetics of Children’s Literature. Athens: University of Georgia Press. TSBGoogle Scholar
Thomson-Wohlgemut, Gaby
2006 “Flying High – Translation of Children’s Literature in East Germany.” In Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies, Jan Van Coillie & Walter P. Verschueren (eds), 47–59. Manchester: St. Jerome.Google Scholar

Lisää aiheesta

Lathey, Gillian
(ed.) 2006The Translation of Children’s Literature. A Reader. Clevedon: Multilingual Matters. BoPGoogle Scholar
Oittinen, Riitta
(ed.) 2003Traduction pour les enfants/Translation for Children. Special issue of Meta 48 (1–2). DOI logoGoogle Scholar
O’Sullivan, Emer
2005Comparative Children’s Literature. New York: Routledge. Translated by Anthea Bell. BoPGoogle Scholar
Tabbert, Reinbert
2002 “Approaches to the Translation of Children’s Literature: A Review of Critical Studies since 1960.” Target 14 (2): 303–352. DOI logo TSBGoogle Scholar
Van Coillie, Jan & Verschueren, Walter P.
(eds) 2006Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar

Ks. lisää myös

Oittinen, Riitta
1997Liisa, Liisa ja Alice: Matkakirja. Tampere: Tampere University Press.Google Scholar