Koomiksite tõlkimisest [Comics in translation]

tõlkija Maarja MeriojaJolan Henriette Koduvere
Sisukord

Arvatakse, et koomiksid pärinevad USAst, kus algupärased koomiksiribad ilmusid esmakordselt 1895. aastal ajalehes New York World. Kuigi nende juured ulatuvad tagasi Euroopasse, britt William Hogarthi sotsiaalpoliitiliste karikatuuride ja saksa kirjaniku Wilhelm Buschi pildilugudeni, said koomiksid oma tüüpilise vormi alles 19. sajandi lõpus pärast tööstusarenguid massimeedia valdkonnas. 20. sajandil levisid koomiksid USAst kõigepealt Euroopasse ja seejärel, iseäranis pärast teist maailmasõda, ülejäänud maailma. Selle tulemusena on ülemaailmne koomiksiturg muutunud ka tõlketuruks. Koomiksite „eksportijaid“, nagu näiteks USA, Prantsusmaa, Belgia ja Jaapan, saab eristada „importijatest“, kelleks on peamiselt saksakeelsed ja Skandinaavia riigid. Neid saab omakorda ka eristada riikidest, kus eksport ja import on tasakaalus, nagu näiteks Hispaania ja Itaalia.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Celotti, Nadine
1997 “Langue et images en présence: des espaces langagiers pluriels comme moment de réflexion pour la traductologie contemporaine.” L’histoire et les théories de la traduction, 487–503. Bern/Genève: ASTTI/ETI.Google Scholar
Eisner, Will
1985Comics and sequential art. Tamarac: Poorhouse Press.Google Scholar
Grassegger, Hans
1985Sprachspiel und Übersetzung. Eine Studie anhand der Comic-Serie Astérix. Tübingen: Stauffenburg.Google Scholar
Hunoltstein, Boemund v
1996Manipulative Eingriffe in die deutschen Disney-Comics. Köln: Der Donaldist.Google Scholar
Lanoë, Phillippe
1991Asterix in Britain. Marseille: Bédésup.Google Scholar
Kaindl, Klaus
2004aÜbersetzungswissenschaft im interdisziplinären Dialog. Am Beispiel der Comicübersetzung. Tübingen: Stauffenburg.Google Scholar
2004b “Multimodality in the translation of humour in comics.” Perspectives on Multimodality, Eilja Ventola, Cassily Charles & Martin Kaltenbacher (eds), 173–192. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Valero Garcés, Carmen
2000 “La traducción del cómic: retos, estrategias y resultados.” Trans: Revista de traductología 4: 75–88.Google Scholar
Wienhöfer, Friederike
1980Untersuchungen zur semiotischen Ästhetik des Comic Strip unter der besonderen Berücksichtigung von Onomatopoese und Typographie. Dortmund: Ph.D. Thesis.
Zanettin, Federico
(ed.) 2008Comics in Translation. Manchester: St. Jerome.Google Scholar

Lisalugemist

Di Giovanni, Elena
2008 “The Winx Club as a Challenge to Globalization. Translating from Italy to the Rest of the World.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 220–236. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Jüngst, Heike
2008 “Translating Manga.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 50–78. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
1999 “Thump, whizz, poom: A Framework for the Study of Comics under Translation.” Target 11 (2): 263–288. Crossref logo TSB Google ScholarGoogle Scholar
Rota, Valerio
2008 “Aspects of Adaptation. The Translation of Comics Formats.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 79–98. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Zitawi, Jehan
2008 “Disney Comics in the Arab Culture(s). A Pragmatic Perspective.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 152–171. TSB Google ScholarGoogle Scholar