Sarjakuvakääntäminen [Comics in translation]

Käännös Miriam Paavola
Sisällysluettelo

Sarjakuvien ajatellaan olevan peräisin Yhdysvalloista, jossa ensimmäiset sarjakuvastripit julkaistiin New York World -sanomalehdessä vuonna 1895. Vaikka sarjakuvien juuret ovatkin Euroopassa brittiläisen William Hogarthin yhteiskuntapoliittisissa karikatyyreissä ja saksalaisen kirjailijan Wilhelm Buschin kuvatarinoissa, ne saivat tyypillisen muotonsa joukkotiedotusvälineiden kehittyessä 1800-luvun lopulla. 1900-luvulla ne levisivät Yhdysvalloista ensin Eurooppaan ja sen jälkeen muuhun maailmaan, etenkin toisen maailmansodan loputtua. Sen seurauksena maailmanlaajuisista sarjakuvamarkkinoista on tullut myös käännösmarkkinat. Niin sanotut vientimaat, kuten Yhdysvallat, Ranska ja Belgia sekä Japani, voidaan erottaa tuontimaista, kuten saksankielisistä ja skandinaavisista maista. Niin kutsutuista vientimaista eroavat myös sellaiset maat, joissa vienti ja tuonti ovat suurimmaksi osaksi keskenään tasapainossa, kuten Espanja ja Italia.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Celotti, Nadine
1997 “Langue et images en présence: des espaces langagiers pluriels comme moment de réflexion pour la traductologie contemporaine.” L’histoire et les théories de la traduction, 487–503. Bern/Genève: ASTTI/ETI. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Eisner, Will
1985Comics and sequential art. Tamarac: Poorhouse Press. Google ScholarGoogle Scholar
Grassegger, Hans
1985Sprachspiel und Übersetzung. Eine Studie anhand der Comic-Serie Astérix. Tübingen: Stauffenburg. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Hunoltstein, Boemund v
1996Manipulative Eingriffe in die deutschen Disney-Comics. Köln: Der Donaldist. Google ScholarGoogle Scholar
Lanoë, Phillippe
1991Asterix in Britain. Marseille: Bédésup. Google ScholarGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
2004aÜbersetzungswissenschaft im interdisziplinären Dialog. Am Beispiel der Comicübersetzung. Tübingen: Stauffenburg. TSB Google ScholarGoogle Scholar
2004b “Multimodality in the translation of humour in comics.” Perspectives on Multimodality, Eilja Ventola, Cassily Charles & Martin Kaltenbacher (eds), 173–192. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Crossref TSB Google ScholarGoogle Scholar
Valero Garcés, Carmen
2000 “La traducción del cómic: retos, estrategias y resultados.” Trans: Revista de traductología 4: 75–88. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Wienhöfer, Friederike
1980Untersuchungen zur semiotischen Ästhetik des Comic Strip unter der besonderen Berücksichtigung von Onomatopoese und Typographie. Dortmund: Ph.D. Thesis. Google Scholar
Zanettin, Federico
(ed.) 2008Comics in Translation. Manchester: St. Jerome. TSB Google ScholarGoogle Scholar

Lisää aiheesta

Di Giovanni, Elena
2008 “The Winx Club as a Challenge to Globalization. Translating from Italy to the Rest of the World.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 220–236. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Jüngst, Heike
2008 “Translating Manga.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 50–78. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
1999 “Thump, whizz, poom: A Framework for the Study of Comics under Translation.” Target 11 (2): 263–288. Crossref TSB Google ScholarGoogle Scholar
Rota, Valerio
2008 “Aspects of Adaptation. The Translation of Comics Formats.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 79–98. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Zitawi, Jehan
2008 “Disney Comics in the Arab Culture(s). A Pragmatic Perspective.” In Comics in Translation, Federico Zanettin (ed.), 152–171. TSB Google ScholarGoogle Scholar