Kommertstõlge [Commercial translation]

Maeve Olohan
tõlkija Maarja MeriojaJolan Henriette Koduvere
Sisukord

Kommertstõlge on termin, mida kasutatakse sageli nii öelda „mugavusväljendina“, määratlemaks tõlketegevuse üht valdkonda või tõlkijate koolitusprogrammi kursust. See on siiski väga üldine termin, mis näib hõlmavat mitmesuguseid eri vahendeid kasutavaid tõlketegevusi, mida rakendatakse paljude erinevate funktsioonide või eesmärkidega tekstitüüpide puhul. Seetõttu ei ole kommertstõlget lihtne eristada muudest käsiraamatus käsitletud teemadest. Kui kommertstõlge tähistab laias laastus kogu tõlget, mis toimub kaubandus- või ärivaldkonnas, siis kattub see osaliselt artiklitega, mis keskenduvad spetsialiseeritud valdkondadele (vt Technical translation; Legal translation; Journalism and translation) ning ka nendega, mis on seotud kaupade ja teenuste rahvusvahelise ning ülemaailmse turustamisega (vt Globalisation and translation; Localisation and translation), samuti artiklitega, mis keskenduvad eriotstarbeliste tekstide tunnustele (vt Terminology and translation) ja nendega, mis käsitlevad tõlkeprotsessi aspekte (vt Translation strategies and tactics), sealhulgas tõlketehnoloogia kasutamist (vt Computer-aided translation; Machine translation today) ning tõlgitud tekstide kasutust, vastuvõttu ja hindamist (vt Quality in translation).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Böttger, Claudia
2004 “Genre-Mixing in Business Communication.” In Multilingual Communication, Juliane House and Jochen Rehbein (eds), 115–129. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Charteris-Black, Jonathan & Timothy Ennis
2001 “A Comparative Study of Metaphor in Spanish and English Financial Reporting.” English for Specific Purposes 20 (3): 249–266.Google Scholar
Freitas, Elsa Simões Lucas
2004 “Similar Concepts, Different Channels: Intersemiotic Translation in Three Portuguese Advertising Campaigns.” The Translator 10 (2): 291–311.Google Scholar
Katan, David
2004 2nd edition. Translating Cultures. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Laviosa, Sara
2007 “Studying Anglicisms with Comparable and Parallel Corpora.” In The Study of Language and Translation, Willy Vandeweghe, Sonia Vandepitte & Marc Van de Velde (eds), 123–136. Amsterdam & Philadephia: John Benjamins.Google Scholar
Martin, Elizabeth
2006Marketing Identities through Language: English and Global Imagery in French Advertising. Houndsmills: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Millán-Varela, Carmen
2004 “Exploring Advertising in a Global Context: Food for Thought.” The Translator 10 (2): 245–267.Google Scholar
Navarro Errasti, María Pilar, Rosa Lorés Sanz & Silvia Murillo Ornat
(eds) 2004Pragmatics at Work: The Translation of Tourist Literature. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Sager, Juan C.
1994Language Engineering and Translation: Consequences of Automation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Smith, Karen
2006 “Rhetorical Figures and the Translation of Advertising Headlines.” Language and Literature 15 (2): 159–182.Google Scholar
Stark, John
2005Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Production Realisation. London: Springer.Google Scholar
Sumberg, Carolyn
2004 “Brand Leadership at Stake: Selling France to British Tourists.” The Translator 10 (2): 329–353.Google Scholar
Torresi, Ira
2010Translating Promotional and Advertising Texts, Mancheajakirjandus ster: St Jerome.Google Scholar