Ideoloogilised käsitlused ja aktivism [Committed approaches and activism]

Siobhan Brownlie
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Humanitaarteaduste jõulise kultuurilise pöörde käigus (vt Turns of Translation Studies) distantseerusid 1990ndatel mõned tõlketeaduse teoreetikud populaarsest kirjeldava tõlketeaduse paradigmast, et tõmmata tähelepanu tekstides ja tõlkes kajastuvatele võimuerinevustele. Geopoliitilise ja ühiskondliku ebaõigluse korvamiseks toetati konkreetseid tõlketavasid. Nii näitas Venuti (1995), kuidas Ameerika Ühendriikide ja seega inglise keele ülemvõimu tõttu oli tõlketekstide osakaal ingliskeelsel raamatuturul minimaalne ja lisaks sellele tugevdasid ladusalt tõlgitud raamatud domineeriva sihtkultuuri väärtuste positsiooni. Seetõttu pooldas ta mitteladusat tõlget, see tähendab lähteteksti väljendust jäljendavaid võõrastavaid formuleeringuid või sihtkultuuri marginaalsete diskursuste kasutamist. Mitteladusat tõlkemeetodit toetasid ka feministlikud (vt Sugu tõlkimisel / Gender in translation) ja postkoloniaalsed (Post-colonial literatures and translation) tõlketeoreetikud (nt Lotbinière-Harwood 1991; Niranjana 1992), et võidelda rõhuvate ja domineerivate hoiakutega ning tõsta esile alternatiivseid ja kompleksseid diskursusi. Eesmärk oli teha tõlge ja tõlkijad nähtavaks.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Baker, Mona
2009 „Resisting state terror: Theorizing communities of activist translators and interpreters.“ Globalization, Political Violence and Translation, Esperanza Bielsa & Christopher W. Hughes (eds), 222–242. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
2013 „Translation as an alternative space for political action.“ Social Movement Studies 12 (1): 23–47.Google Scholar
Boéri, Julie
2008 „A narrative account of the Babels vs. Naumann controversy: Competing Perspectives on Activism in Conference Interpreting.“ The Translator 14 (1): 21–50.Google Scholar
Boéri, Julie & Carol Maier
(eds) 2010Compromiso Social y Traducción/Interpretación; Translation/Interpreting and Social Activism. Granada: ECOS.Google Scholar
Cheung, Martha
2010 „Rethinking activism: The power and dynamics of translation in China during the Late Qing Period (1840–1911).“ Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason. Manchester: St. Jerome Publishing. 237–258.Google Scholar
Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London & New York: Routledge.Google Scholar
Inghilleri, Moira
2009 „Translators in war zones: Ethics under fire in Iraq.“ Globalization, Political Violence and Translation, Esperanza Bielsa & Christopher W. Hughes (eds), 207–221. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Lotbinière-Harwood, Susanne de
1991Re-belle et infidèle. La traduction comme pratique de réécriture au féminin/The Body Bilingual. Translation as a Re-writing in the Feminine. Québec: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Niranjana, Tejaswini
1992Siting Translation: History, Post-structuralism, and the Colonial Context. Berkeley & Los Angeles & Oxford: University of California Press.Google Scholar
Perez Gonzalez
2010 „Ad-hocracies of translation activism in the blogosphere.“ Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason, Mona Baker, Maeve Olohan & María Pérez Calzada, 259–287. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2000 „Translation and political engagement: Activism, social change and the role of translation in geopolitical shifts“. The Translator 6 (1): 23–47.Google Scholar
(ed.) 2010Translation, Resistance, Activism. Amherst/Boston: University of Massachusetts Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. London/New York: Routledge.Google Scholar