Aktivistikääntäminen [Committed approaches and activism]

Siobhan Brownlie
Käännös Irena Kuntonen
Sisällysluettelo

Ihmistieteiden vahvan kulttuurisen käänteen (ks. Käännöstieteen käänteet (Turns of Translation Studies) myötä osa käännöstieteen tutkijoista erkaantui 1990-luvulla suositusta deskriptiivisen käännöstieteen (Descriptive Translation Studies (DTS)) paradigmasta. He pyrkivät korostamaan teksteissä ja käännöksissä heijastuvia valta-asetelmia ja suosivat käännösstrategioita, joiden avulla kääntäjä saattoi puuttua geopoliittisiin ja yhteiskunnallisiin vääryyksiin. Esimerkiksi Venuti (1995) osoitti Yhdysvaltojen ja siten myös englannin kielen valta-aseman kahtalaiset seuraukset: käännettyjen tekstien määrä oli angloamerikkalaisilla kirjamarkkinoilla vähäistä, ja lisäksi käännettäväksi valitut teokset vahvistivat vallitsevia kohdekulttuurin arvoja sujuvilla käännösstrategioillaan. Tästä syystä hän kannatti sujuvuutta haastavia käännösstrategioita eli esimerkiksi lähdetekstiä imitoivia, vieraita sanamuotoja ja kohdekulttuurille marginaalisten diskurssien käyttöä. Sujuvuutta haastavia käännösstrategioita puolsivat myös feministiset (ks. Sukupuoli ja kääntäminen (Gender in translation)) ja jälkikolonialistiset (Post-colonial literatures and translation) käännöstieteen tutkijat (esim. Lotbinière-Harwood 1991; Niranjana 1992). He taistelivat sortavia asenteita vastaan ja toivat esiin monimuotoisempia vaihtoehtoisia puhetapoja. Kääntäminen ja kääntäjät haluttiin näkyviksi.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Baker, Mona
2009 “Resisting state terror: Theorizing communities of activist translators and interpreters.” In Globalization, Political Violence and Translation, Esperanza Bielsa & Christopher W. Hughes (eds), 222–242. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
2013 “Translation as an alternative space for political action.” Social Movement Studies 12 (1): 23–47.Google Scholar
Boéri, Julie
2008 “A narrative account of the Babels vs. Naumann controversy: Competing Perspectives on Activism in Conference Interpreting.” The Translator 14 (1): 21–50.Google Scholar
Boéri, Julie & Carol Maier
(eds) 2010Compromiso Social y Traducción/Interpretación; Translation/Interpreting and Social Activism. Granada: ECOS.Google Scholar
Cheung, Martha
2010 “Rethinking activism: The power and dynamics of translation in China during the Late Qing Period (1840–1911).” In Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason. Manchester: St. Jerome Publishing. 237–258.Google Scholar
Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London & New York: Routledge.Google Scholar
Inghilleri, Moira
2009 “Translators in war zones: Ethics under fire in Iraq.” In Globalization, Political Violence and Translation, Esperanza Bielsa & Christopher W. Hughes (eds), 207–221. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Lotbinière-Harwood, Susanne de
1991Re-belle et infidèle. La traduction comme pratique de réécriture au féminin/The Body Bilingual. Translation as a Re-writing in the Feminine. Québec: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Niranjana, Tejaswini
1992Siting Translation: History, Post-structuralism, and the Colonial Context. Berkeley & Los Angeles & Oxford: University of California Press.Google Scholar
Pérez-González, Luis
2010 “’Ad-hocracies of translation activism in the blogosphere.” In Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason, Mona Baker, Maeve Olohan & María Pérez Calzada, 259–287. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2000 “Translation and political engagement: Activism, social change and the role of translation in geopolitical shifts”. The Translator 6 (1): 23–47.Google Scholar
(ed.) 2010Translation, Resistance, Activism. Amherst/Boston: University of Massachusetts Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. London/New York: Routledge.Google Scholar