дескриптивне (описове) перекладознавство (дп) [Descriptive Translation Studies (DTS)]

Алешандра Асіш Роза
Переклад Олександр Кальниченко
V.N. Karazin Kharkiv National University
Зміст

Дескриптивне (описове) перекладознавство, також відоме як Полісистемний підхід, Маніпуляційна школа, «вісь Тель-Авів – Льовен», Дескриптивна, або Емпірична, або Системна школа, або Група з Нижніх країн (Історичні Нідерланди), співвідноситься з описовим, емпіричним, міждисциплінарним та орієнтованим на цільову мову/культуру підходом до дослідження перекладу, особливо зосереджуючись на його ролі в історії культури. Вперше цей підхід склався на початку 1970-х років, набув сили у 1980-х та досягнув різкого підйому у 1990-і роки, й все ще має істотний вплив серед низки науковців, які прагнуть «вивчати переклад як культурно-історичне явище, досліджувати його контекст та обумовлюючі чинники, шукати основи, які можуть пояснити чому є те, що є» (Hermans 1999: 5). Хоча дескриптивне перекладознавство часто ототожнювали з вивченням художнього перекладу, особливо на ранніх етапах (див. Літературознавство та перекладознавство (Literary Studies and Translation Studies)), воно розгалузилося в кількох напрямках, включаючи, серед інших, технічний, аудіовізуальний та усний переклади.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Arrojo, Rosemary
1998 “The Revision of the Traditional Gap Between Theory and Practice and the Empowerment of Translation in Modern Times.” The Translator 4 (1): 25–48. TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan and Trivedi, Harish
(eds) 1999Postcolonial Translation: Theory and Practice. London and New York: Routledge. BoP TSBGoogle Scholar
Brownlie, Siobhan
2003 “Distinguishing Some Approaches to Translation Research. The Issue of Interpretive Constraints.” The Translator 9 (1): 39–64. TSBGoogle Scholar
Delabastita, Dirk, D’hulst, Lieven and Meylaerts, Reine
(eds) 2006Functional Approaches to Culture and Translation. Selected Papers by José Lambert. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Even-Zohar, Itamar
1979Papers in Historical Poetics. Tel Aviv: Porter Institute for Poetics and Semiotics. TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London/Sydney: Croom Helm. TSBGoogle Scholar
1999Translation in Systems. Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Holmes, James S.
[1988] 1994Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi. BoP TSBGoogle Scholar
[1988] 2000 “The Name and Nature of Translation Studies.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 172–185. London and New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Lambert, José and van Gorp, Hendrik
1985 “On describing translations.” In The Manipulation of Literature. Theo Hermans (ed.), 42–53. London and Sydney: Croom Helm. TSBGoogle Scholar
McFarlane, John
1953 “Modes of Translation”. The Durham University Journal. 45 (3): 77–93.Google Scholar
Niranjana, T.
1992Siting Translation: History, Poststructuralism, and the Colonial Context. Berkeley: University of California Press. TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London and New York: Routledge. BoP TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1980In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: The Porter Institute. TSBGoogle Scholar
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. London and New York: Routledge. BoP TSBGoogle Scholar