Eetika ja tõlkimine [Ethics and translation]

Ben van Wyke
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Sõnaraamatute põhjal viitab sõna ’eetika’ väärtussüsteemidele, mis suunavad ja aitavad määrata meie tegude „õigsust ja väärust“. Järelikult käsitleb tõlkimise eetika kindlasti seda, mida peetakse moraalselt õigeks viisiks, kuidas teksti teises keeles ümber kirjutada. Kuigi iga tõlkekäsitlus eeldab mõningast arusaama tõlkijate eetilistest kohustustest, puudub sõna ’eetika’ suurest osast tõlkediskursuse ajaloost, sest üldiselt on teatavat eetilist positsiooni peetud tõlkijate puhul iseenesestmõistetavaks. Kuna tõlkimist on mõistetud ülesandena, mille puhul püütakse originaali võimalikult täpselt reprodutseerida, on eetilist käitumist määratletud lihtsalt truudusena originaali ja selle autori suhtes.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Ameerika Ühendriikide tõlkijate ühing American Translators Association
Code of Professional Conduct.” https://​www​.atanet​.org​/membership​/code​_of​_professional​_conduct​.php [vaadatud 13. jaanuar 2010].
Arrojo, Rosemary
1998 “The Revision of the Traditional Gap between Theory and Practice and the Empowerment of Translation in Postmodern Times.” The Translator 4 (1): 25–48.Google Scholar
Alberta provintsi tõlkijate ja tõlkide ühing Association of Translators and Interpreters of Alberta
Davis, Kathleen
2001Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Derrida, Jacques
1993Aporias. Thomas Dutoit (tõlk.). Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Dolet, Etienne
1997 “The Way to Translate Well From One Language into Another.” James S. Holmes (tõlk.). In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (ed.), 95–97. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Dryden, John
1997 “The Three Types of Translation.” In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (ed.), 172–175. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Rahvusvaheline tõlkijate liit Fédération Internationale des Traducteurs / International Federation of Translators
Draft Code of Professional Practicehttp://​www​.fit​-europe​.org​/vault​/deont​/DraftCode​-FIT​-Europe​-en​.pdf [vaadatud 13. jaanuar 2010].
Judaeus, Philo
1997 “The Creation of the Septuagint.” F. H. Colson (tõlk.). In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (ed.), 12–14. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Nabokov, Vladimir
2004 “Problems of Translation: Onegin in English.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 115–127. London & New York: Routledge.Google Scholar
Robinson, Douglas
1997Translation and Empire: Post-colonial Theories Explained. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Schleiermacher, Friedrich
1997 “On the Different Methods of Translating.” Douglas Robinson (tõlk.). In Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche, Douglas Robinson (ed.), 225–238. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London & New York: Routledge.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1999The Scandals of Translation: Towards and Ethics of Difference. London & New York: Routledge.Google Scholar
Vermeer, Hans J.
2004 “Skopos and Commission in Translational Action.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 227–238. London & New York: Routledge.Google Scholar