Sugu ja tõlkimine [Gender in translation]

Luise von Flotow
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Mõiste ja termin „sugu“, mis viitab viisile, kuidas eri sugupooled on sõltuvalt ajast, kohast ja sotsiaalsest rühmast kultuuriliselt konstrueeritud, ilmus analüütilise kategooriana tõlketeadusse 1980ndate lõpus. See oli 1960. ja 1970. aastatel esile kerkinud arvukate feminismiilmingute jätk. Ilmus mitmeid olulisi „tõlkimist ja sugu“ puudutavaid raamatuid (Simon 1996, Flotow 1997) ja palju artikleid. 1990ndail omandas mõiste „sugu“ laiema tähenduse, kaasates ka homoaktivismi ja queer-teooria küsimusi ning soo diskursiivse performatiivsuse ideid. Neid aspekte uuritakse nüüd ka tõlketeaduses.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Chamberlain, Lori
1988/2004 “Gender and the Metaphorics of Translation.” Signs 13 (3): 454–472; republished in The Translation Studies Reader, 2nd edition, Lawrence Venuti (ed.), 306–322. London & New York: Routledge.Google Scholar
De Lotbinière-Harwood, Suzanne
1992Rebelle et infidèle. La traduction comme ré-écriture au féminin. The Body Bilingual, Montreal & Toronto: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Delisle, Jean
(ed.) 2002Portraits de traductrices. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar
Dib, Akila Naima
2009D’un Islam textuel vers un islam contextuel: la traduction du Coran et la construction de l’image de la femme. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar
Flotow, Luise von
1991 “Feminist Translation: Contexts, Practices, Theories.” TTR 4 (2): 69–84.Google Scholar
1997Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. Manchester & Ottawa: St. Jerome Publishing & University of Ottawa Press.Google Scholar
2004 “Sacrificing Sense to Sound: Mimetic Translation and Feminist Writing.” Bucknell Review 2 2004, 91–106.Google Scholar
2009 “Contested Gender in Translation: Intersectionality and Metramorphics.” Palimpsestes 22: 245–255.Google Scholar
Godard, Barbara
1990 “Theorizing Feminist Discourse/Translation.” In Translation, History, Culture, Susan Bassnett & Andre Lefevere (eds), 87–96. London: Pinter Publishers.Google Scholar
Harvey, Keith
1998 “Translating Camp Talk: Gay Identities and Cultural Transfer.” The Translator 4 (2): 295–320.Google Scholar
Kadish, Doris & Françoise Massardier-Kenney
(eds) 1994Translating Slavery. Gender and Race in French Women’s Writing, 1783–1823. Kent, OH: Kent State University Press.Google Scholar
Korsak, Mary Phil
1992At the Start. Genesis Made New. A Translation of the Hebrew Text. New York: Doubleday.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Translation and Gender. The Politics of Cultural Transmission. London & New York: Routledge.Google Scholar
Simons, Margaret
1983 “The Silencing of Simone de Beauvoir: Guess What’s Missing from The Second Sex.” Women’s Studies International Forum 6 (5): 559–564.Google Scholar
Spivak, Gayatri
1992 “The Politics of Translation.” In Destabilizing Theory, Michele Barrett & Anne Phillips (eds), 177–200. Stanford, CA: Stanford University Press.Google Scholar
Stanton, Elizabeth Cady
1985The Woman’s Bible. Introduction by Dale Spender, re-printed. Edinburgh: Polygon Books.Google Scholar

Lisalugemist

Flotow, Luise von
(ed.) 2010Women and Translation. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar