Tõlkimine ja hermeneutika [Hermeneutics and translation]

Radegundis Stolze
University of Technology, Darmstadt
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Tõlkimise ja hermeneutika seos on ilmne. Kui keegi saab ülesande tõlkida tekst ühest keelest teise, on sellise ülesande eesmärk eri kultuuridest pärit inimeste vahelise suhtluse hõlbustamine. Sellega kaasneb arusaamise küsimus. Tõlkija sõnastab lähteteksti põhjal mõistetud sisu ja muutub sihtteksti kaasautoriks, kuid enne lähteteksti tõlkimist peab ta sõnumist aru saama. Selle protsessi peamine mõjur on tõlkija koos oma teadmistega keeltest, kultuuridest, tehnilistest aspektidest ja kirjutamisstrateegiatest. Põhitähelepanu on tõlkepädevusel kui mõistmise ja kirjutamise mõttes sügavalt subjektiivsel nähtusel, ning sellist olukorda on kõige parem analüüsida hermeneutikale toetudes.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Benjamin, Walter
1973 2nd revised edition. “Die Aufgabe des Übersetzers”. In Das Problem des Übersetzens, Hans J. Störig (ed.), 156–169. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.Google Scholar
Cercel, Larisa
(ed.) 2009Übersetzung und Hermeneutik – Traduction et herméneutique. Bucharest: Zeta Books.Google Scholar
Gadamer, Hans-Georg
1990Truth and Method. [German original 1960. Translated by W. Glen-Doepel & revised by Joel Weinsheimer & Donald G. Marshall. Second revised edition]. New York: Crossroad publishing.Google Scholar
Kelly, Louis G.
1979The true interpreter. A history of translation theory and practice in the West. Oxford: Basil Blackwell.Google Scholar
Leighton, Lauren
1991Two Worlds, one art: Literary translation in Russia and America. DeKalb: Northern Illinois University Press.Google Scholar
Paepcke, Fritz
1986Im Übersetzen leben. Übersetzen und Textvergleich. [Coll. of articles ed. by K. Berger & H.-M. Speier]. Tübingen: Narr.Google Scholar
Schleiermacher, Friedrich
1977 “On the different methods of translating.” In Translating literature: the German tradition. From Luther to Rosenzweig, André Lefevere (ed.), 66–89. Assen & Amsterdam: Van gorcum.Google Scholar
1998Hermeneutics and Criticism and other Writings. [German original 1838. Translated and edited by Andrew Bowie]. Cambridge: University Press.Google Scholar
Steiner, George
1975/1992After Babel. Aspects of Language and Translation. London: Oxford University Press.Google Scholar
Stolze, Radegundis
2011The Translator’s Approach – Introduction to Translational Hermeneutics. Theory and Examples from Practice. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar
Thiselton, Anthony C.
2006On Hermeneutics. Collected works with new essays. Cambridge: Eerdman Co.Google Scholar