Huumorin kääntäminen [Humor in translation]

Käännös Jonas Kauppinen
Sisällysluettelo

Äkkiseltään ajateltuna huumori on helppo määritellä. Huumori aiheuttaa huvittuneisuutta ja hilpeyttä ja saa meidät hymyilemään ja nauramaan. Ilmiönä huumorin väitetään olevan ihmiselle ainutlaatuinen: ”pour ce que rire est le propre de l’homme” (”sillä juuri nauru on ihmisen tunnusmerkki”), kuten François Rabelais (1947, suom. Erkki Ahti) asian ilmaisee. Nykytutkimus ei kuitenkaan tue tätä yksinkertaistavaa oletusta. Vaikka huumori on vahvasti sidoksissa nauruun, ei pidä paikkaansa, että sen paremmin huumori kuin naurukaan kuuluisi vain ihmislajille. Huumorin käsitettä voidaankin havainnollistaa analysoimalla sen suhdetta nauruun.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Antonopoulou, Eleni
2002 “A cognitive approach to literary humour devices: translating Raymond Chandler.” In Translating humour, Jeroen Vandaele (ed.), 195–220. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Deacon, Terrence W.
1997The Symbolic Species: The Co-Evolution of Language and the Brain. New York: Norton. BoPGoogle Scholar
Del Corral, Irene
1988 “Humor: When Do We Lose It?Translation Review 27: 25–27.Google Scholar
Diot, Roland
1989 “Humor for Intellectuals: Can It Be Exported and Translated? The Case of Gary Rudeau’s In Search of Reagan’s Brain .” Meta 34 (l): 84–87. TSBGoogle Scholar
Eco, Umberto
2001Experiences in Translation. Toronto: University of Toronto Press. TSBGoogle Scholar
Freud, Sigmund
[1905] 1976Jokes and their Relation to the Unconscious, translated by James Strachey. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar
Goffman, Erving
1974Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press. BoPGoogle Scholar
Laurian, Anne-Marie
1989 “Humour et traduction au contact des cultures.” Meta 34 (l): 5–14. TSBGoogle Scholar
Martin, Rod A.
2007The Psychology of Humor: An Integrative Approach. Burlington, MA: Elsevier Academic Press.Google Scholar
Raskin, Victor
1985Semantic Mechanisms of Humor. Boston: D. Reidel. BoPGoogle Scholar
Shultz, Thomas R.
1976 “A Cognitive-Developmental Analysis of Humour.” In Humour and Laughter: Theory, Research, and Applications, A. J. Chapman & H. C. Foot (eds), 11–36. New York: Wiley.Google Scholar
Tymoczko, Maria
1987 “Translating the Humour in Early Irish Hero Tales: A Polysystems Approach.” New Comparison 3: 83–103. TSB.Google Scholar
Vandaele, Jeroen
2002a “Humor Mechanisms in Film Comedy: Incongruity and Superiority.” Poetics Today 23 (2): 221–249.Google Scholar
2002b “Introduction. (Re-)Constructing Humour: Meanings and Means.” In Translating humour, Jeroen Vandaele (ed.), 149–172.Google Scholar
von Stackelberg, Jürgen
1988 “Translating Comical Writing.” Translation Review 28: 10–14.Google Scholar

Suomenkieliseen käännökseen lisätyt lähteet

Chandler, Raymond
1972Leipätyönä harmit. Suom. Eero Mänttäri. Helsinki: WSOY 1972.Google Scholar
Rabelais, François
1947Suuren Gargantuan hirmuinen elämä. Suom. Erkki Ahti. Jyväskylä: Gummerus 1947.Google Scholar

Lisää aiheesta

Chiaro, Delia
2010aTranslation, Humour and Literature. London/New York: Continuum International Publishing Group. TSBGoogle Scholar
2010bTranslation, Humor and the Media. London/New York: Continuum International Publishing Group.Google Scholar