Keeleõpe ja tõlkimine [Language learning and translation]

Kirsten Malmkjær
The University of Leicester
tõlkija Berit Vari
Sisukord

Keeleõpet või keele omandamist (1) peetakse küll tõlkimise ilmseks eelduseks, kuid nii lääne tõlkeuuringutes kui ka keelepedagoogikas on sageli siiski arutletud teemal, missugust rolli võib mängida tõlkimine keeleõppes ja keele omandamisel. Keeleõppe niinimetatud loomulikest meetoditest ja grammatika-tõlkest kaugenemise järel on Läänes (2) veel vaid üksikud keelepedagoogika eksperdid rääkinud tõlkimisest endiselt kui viljakast meetodist või abivahendist keeleõppes, seda eriti esimeses ja teises kooliastmes – ehkki paljude õpetajate arvates on see endiselt kasulik (vt Pym, Malmkjær & Plana 2013; Laviosa 2014).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Berlitz, Maximillian D.
1907The Berlitz Method for Teaching Modern Languages. New York: Berlitz.Google Scholar
Carreres, Angeles
2006 “Strange bedfellows: Translation and language teaching. The teaching of translation into L2 in modern languages degrees; uses and limitations.” Sixth Symposium on Translation, Terminology and Interpretation in Cuba and Canada December 2006 Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council (online). http://​www​.cttic​.org​/publications​_06symposium​.asp [Accessed 7 April 2010].
Cook, Guy
2010Translation in Language Teaching: An Argument for Reassessment. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Gatenby, E. V.
1967 “Translation in the classroom.” In ELT Selections 2: Articles from the Journal ‘English Language Teaching’, W. R. Lee (ed.), 65–70. London: Oxford University Press.Google Scholar
Harris, Brian & Sherwood, Bianca
1978 “Translation as an Innate Skill.” In Language, Interpretation and Communication, David Gerver & H. Wallace Sinaiko (eds), 155–170. New York & London: Plenum Press.Google Scholar
Howatt, A. P. R.
1984A History of English Language Teaching. Oxford & New York: Oxford University Press. Part Three, “Language teaching in the nineteenth century.”Google Scholar
Källkvist, Marie
2008 “L1-L2 translation versus no translation: A longitudinal study of focus-on-formS within a meaning-focused curriculum.” In The Longitudinal Study of Advanced L2 Capacities, Lourdes Ortega & Heidi Byrnes (eds), 182–202. London & New York: Routledge.Google Scholar
Malmkjær, Kirsten
(ed.) 1998Translation and Language Teaching: Language Teaching and Translation. Manchester: St Jerome.Google Scholar
(ed.) 2004Translation in Undergraduate Degree Programmes. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Lado, Robert
1964Language Teaching: A Scientific Approach. New York: McGraw-Hill, Inc.Google Scholar
Laviosa, Sara
2014Translation and Language Education: Pedagogic Approaches Explored. London: Routledge.Google Scholar
Pym, Anthony, Malmkjær, Kirsten & Plana, Maria del Mar Gutiérrez-Colón
2013Translation and Language Learning: The Role of Translation in the Teaching of Languages in the European Union. A Study. Luxembourg: European Union.Google Scholar
Vienne, Jean
1994 “Towards a pedagogy of translation in situation.” Perspectives: Studies in Translatology 1: 51–9.Google Scholar
Viёtor, W.
1882Der Sprachunterricht muss umkehren! Ein Beitrag zur uberbürdungsfrage. Heilbronn: Henninger. Under pseudonym Quousque Tandem.Google Scholar
Witte, Arnd, Harden, Theo & Harden, Alessandra Ramon de Oliveira
(eds) 2009Translation in Second Language Learning and Teaching. Oxford, Bern etc.: Peter Lang.Google Scholar