Kielenoppiminen ja kääntäminen [Language learning and translation]

Kirsten Malmkjær
The University of Leicester
Käännös Tiina Harju
Sisällysluettelo

On selvää, että kääntäminen edellyttää kielenoppimista tai -omaksumista. Länsimaisen käännöstieteen ja kielipedagogiikan asiantuntijat eivät sen sijaan ole olleet yhtä mieltä kääntämisen roolista kielenoppimisessa ja -omaksumisessa. Sen jälkeen, kun monet niin kutsutun luonnollisen lähestymistavan kannattajat hylkäsivät kielioppi – käännös-menetelmän, kääntämiseen on suhtauduttu varsin kielteisesti etenkin peruskoulussa ja toisella asteella. Silti kääntäminen on monien opettajien mielestä edelleen hyödyllistä (ks. Pym, Malmkjær & Plana 2013; Laviosa 2014).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Berlitz, Maximillian D
1907The Berlitz Method for Teaching Modern Languages. New York: Berlitz.Google Scholar
Carreres, Angeles
2006“Strange bedfellows: Translation and language teaching. The teaching of translation into L2 in modern languages degrees; uses and limitations.” Sixth Symposium on Translation, Terminology and Interpretation in Cuba and Canada December 2006 Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council (online). http://​www​.cttic​.org​/publications​_06symposium​.asp [Accessed 7 April 2010]. DOI logoGoogle Scholar
Cook, Guy
2010Translation in Language Teaching: An Argument for Reassessment. Oxford: Oxford University Press.  TSBGoogle Scholar
Gatenby, E.V
1967“Translation in the classroom.” In ELT Selections 2: Articles from the Journal ‘English Language Teaching’, W.R. Lee (ed.), 65–70. London: Oxford University Press.Google Scholar
Harris, Brian & Sherwood, Bianca
1978“Translation as an Innate Skill.” In Language, Interpretation and Communication, David Gerver & H. Wallace Sinaiko (eds), 155–170. New York & London: Plenum Press. DOI logoGoogle Scholar
Harvey, Malcolm
1996“A translation course for French-speaking students.” In Teaching Translation in Universities: Present and Future Perspectives, Penelope Sewell & Ian Higgins (eds), 45–65. London: Association for French Language Studies and Centre for Information on Language Teaching and Learning.  TSBGoogle Scholar
Howatt, A.P.R
1984A History of English Language Teaching. Oxford & New York: Oxford University Press. Part Three, “Language teaching in the nineteenth century.”Google Scholar
Källkvist, Marie
2008“L1-L2 translation versus no translation: A longitudinal study of focus-on-formS within a meaning-focused curriculum.” In The Longitudinal Study of Advanced L2 Capacities, Lourdes Ortega & Heidi Byrnes (eds), 182–202. London & New York: Routledge.Google Scholar
Malmkjær, Kirsten
(ed.) 1998Translation and Language Teaching: Language Teaching and Translation. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
(ed.) 2004Translation in Undergraduate Degree Programmes. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Lado, Robert
1964Language Teaching: A Scientific Approach. New York: McGraw-Hill, Inc.Google Scholar
Vienne, Jean
1994“Towards a pedagogy of translation in situation.” Perspectives: Studies in Translatology 1: 51–9. DOI logoGoogle Scholar
Viёtor, W
1882 Der Sprachunterricht muss umkehren! Ein Beitrag zur uberbürdungsfrage. Heilbronn: Henninger. Under pseudonym Quousque Tandem.Google Scholar
Witte, Arnd, Harden, Theo & Harden, Alessandra Ramon de Oliveira
(eds) 2009Translation in Second Language Learning and Teaching. Oxford, Bern etc.: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar